Köp en professionell och oberoende företagsvärdering

Företagsvärderingar du kan lita på, pga vår personliga besiktning, intervju och antikorruptionspolicy.
Vi arbetar i hela Sverige, från Trelleborg till Kiruna.

Företagsvärderingar du kan lita på, pga vår personliga besiktning, intervju och antikorruptionspolicy.

Vi arbetar i hela Sverige, från Trelleborg till Kiruna.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss om dina behov av företagsvärdering

Vänligen notera att vi inte åtar oss alla uppdrag. Vi applicerar en viss selektivitet.