Företagsmäklare utan provision

Provisionsfri företagsförmedling – Ett smartare alternativ till företagsmäklare

Planerar du att sälja ditt företag? Eller kanske köpa ett? Nielsen Valuation Group har lång erfarenhet av företagstransaktioner. Vi som oberoende rådgivare har en approach som skiljer sig från traditionella företagsmäklare. Det kan medföra många fördelar för dig i samband med försäljning av ditt bolag. Vi erbjuder tjänster för företagsförmedling i hela Sverige och Norge.

Företagsförmedling utan provision

Nielsen Valuation Group tar inte ut någon provision i samband att vi förmedlar en verksamhet. I stället tar vi i egenskap av rådgivare ut en månatlig retainer. Det ger ofta fördelar för både köpare och säljare.

Kontakta oss för en offert

Företagsförmedling med Nielsen Valuation Group

Nielsen Valuation Group är en oberoende M&A-rådgivare som hjälper dig genom hela affären – oavsett om du planerar att köpa ett bolag eller bestämt dig för att sälja ditt livsverk.

Vår idé är att fungera som ett stöd genom hela processen – från ax till limpa. Ska du sälja ditt bolag inkluderar det bland annat att se till att du får en korrekt värdering och att hitta rätt köpare. Ofta är köparen en konkurrent, kund eller leverantör.

Vill du köpa ett företag går vi ut och sonderar marknaden för att identifiera potentiella köpobjekt. Tillsammans utvärderar vi kandidaterna och därefter gör vi en företagsbesiktning. Så tycker vi en riktig företagsförmedling ska fungera.

Vi är ett smartare alternativ till företagsmäklare. Oavsett om du ska sälja eller köpa ett företag finns vi med hela tiden och hjälper till med alla praktiska frågor som dyker upp. Från idé till dess att köpekontraktet är signerat.

Vilka typer av företag förmedlar vi?

Vi genomför företagsförmedling för bolag i alla storlekar även om fokus brukar ligga på små och medelstora verksamheter med en omsättning från ca 20 miljoner upp till 400 miljoner.

Nielsen Valuation Group förmedlar företag inom de flesta branscher, men vi arbetar inte med lokala företag som exempelvis restauranger och butiker. Däremot ger vi dig gärna tips om vart du kan vända dig angående den typen av affärer.

Är du intresserad av att köpa eller sälja en e-handel kan vi varmt rekommendera David Vesterlund på www.iamgrowth.se.

Nielsen-Valuation-Group-foretagsmaklare-transaktionsradgivare

För små och medelstora företag som inte endast har lokal anknytning är det ofta bättre att använda en transaktionsrådgivare istället för en företagsmäklare i samband med en företagstransaktion.

Företagsmäklare vs Nielsen Valuation Group

Vi får ofta frågan hur vi skiljer oss från en vanlig företagsmäklare och sedvanlig företagsförmedling.

Nielsen Valuation Group är ingen traditionell företagsförmedlare. Vi arbetar som en oberoende M&A-rådgivare i alla typer av bolagsförmedling som vi gör.

Vad är skillnaden?

En företagsmäklare sköter hela försäljningsprocessen av ditt företag och tar ut en provision på försäljningen. Ofta tillkommer en startavgift. Deras tjänster inkluderar annonsering och visning av ditt företag.

Nielsen Valuation Group fungerar som oberoende rådgivare när du ska köpa eller sälja en verksamhet. För det jobbet tar vi ut en månatlig retainer, men vi tar aldrig någon provision på själva transaktionen.

Våra tjänster inkluderar att hitta en lämplig köpare om du ska sälja ditt företag. Eller att hitta ett företag som är till salu ifall du vill köpa en verksamhet.

Fördelar med företagsmäklares arbetssätt

Det är egentligen inget fel med företagsmäklarens arbetssätt. Det handlar mest om vilken typ av företag själva företagsförmedlingen avser.

Faktum är att det är ett vanligt sätt att köpa eller sälja mindre företag och då fungerar det ofta bra.

Det är också lämpligt att använda en bolagsmäklare för en majoritet av alla de lokala företag som köps eller säljs. Kort och gott – i situationer där det kan tänkas finnas många olika köpare.

Fördelar med en oberoende M&A-rådgivare

Om det företag du vill sälja eller köpa inte är en mycket liten eller helt lokal firma har du sannolikt mycket att vinna på att anlita oss som M&A-rådgivare i stället för en företagsmäklare.

Vi är varken säljare eller partiska. Därför är det lättare att vinna köparens förtroende om du vill sälja din verksamhet. Detta tillvägagångssätt är vanligt bland större företag och det är även vårt tillvågagångssätt för medelstora företag.

Samma sak gäller egentligen om du är intresserad av att köpa ett företag. Då är det en fördel att vi är oberoende eftersom det ger oss fler öppna dörrar när vi sonderar terrängen i jakten på ett lämpligt bolag att köpa.

Ytterligare en fördel är att du inte betalar någon provision eller engagement fee. I stället utgår en månatlig retainer under processen. Säljer du ett företag behåller du 100 procent av köpeskillingen.

Det finns en hel del problematik kopplad till att ha en rådgivare som är ekonomiskt angelägen om att transaktionen ska genomföras. Det kan leda till genomstressade transaktioner, eller affärer som överhuvudtaget kanske inte borde skett.

Varför ska jag anlita en transaktionsrådgivare i stället för en företagsmäklare?

En transaktionsrådgivare (eller M&A-rådgivare som det också heter) är ett opartiskt stöd för både säljare och köpare inför en företagstransaktion. Rådgivaren kan bland annat hjälpa till med förberedelser, korrekta bolagsvärderingar, en djuplodande due diligence samt hålla ordning på alla de formaliteter och juridiska aspekter som förekommer i samband med fusioner och förvärv.

Anlita en kvalificerad M&A-rådgivare i stället för en företagsmäklare

Om du vill sälja eller köpa en verksamhet är det viktigt att ta hjälp av någon som har god kunskap och erfarenhet av företagstransaktioner. Det kan verkligen löna sig. Nielsen Valuation Group är en oberoende rådgivare som hjälper dig genom hela affären.

Kontakta oss nu

Våra tjänster

Nielsen Valuation Group erbjuder flertalet kvalificerade tjänster som är relaterade till transaktioner av företag.

  • Företagsförmedling
  • M&A företagsförvärv
  • Sälja företag
  • Köpa företag
  • Due Diligence
  • Företagsvärdering

I samtliga fall är förmedlingen i form av en oberoende rådgivning. Vi tar aldrig ut någon provision på transaktionen.

Företagsförmedling

Vår företagsförmedling genom oberoende rådgivning är ett smart alternativ till att använda en ”klassisk” företagsmäklare. Oavsett om du ska köpa eller sälja en verksamhet hjälper vi dig genom hela processen. Med oss får du en expert och rådgivare snarare än en traditionell bolagsmäklare.

Vår kompetens innefattar såväl finansiella och juridiska aspekter som tekniskt kunnande för att bedöma varje företags unika situation. Vi står som en oberoende part mellan köpare och säljare vilket ökar sannolikheten till en ömsesidigt lyckad affär.

M&A – Företagsförvärv

Nielsen Valuation Group har lång erfarenhet av att bistå medelstora och stora företag i samband med företagsförvärv och fusioner. Vi finns med genom hela resan – från strategifasen, via transaktionsfasen och avslutningsvis genom integrationsfasen.

Vår filosofi är att det aldrig är bra att tillämpa en och samma mall för alla företagstransaktioner. Varje M&A är unik.

Eftersom det sällan finns ett stort antal jämförbara företag behövs ett annat tillvägagångssätt än det som företagsmäklare ofta har i samband med en företagsförmedling. Här kan i stället vi som rådgivare hjälpa till att anpassa upplägget så att det passar ert syfte med företagsförvärvet på bästa sätt.

Läs mer om M&A – Företagsförvärv

Sälja företag

Vill du sälja ditt företag? Nielsen Valuation Group hjälper dig genom hela försäljningsprocessen – från förberedelser till dess att kontraktet är signerat och du har pengarna i handen.

Vi hjälper dig att förbättra värdet i verksamheten utan att försköna. Det finns sådant som man måste göra och sådant som man helst också bör göra inför en försäljning. Vi vågar påstå att vi kan bidra med värdeskapande rådgivning på ett sätt som de flesta företagsmäklare sällan lyckas med trots att de tar ut provision.

Som del av försäljningen gör vi också en regelrätt värdering av din verksamhet med normalisering av räkenskaperna. Det ger bästa balans mellan förutsättningarna att sälja till ett bra pris och att hitta en lämplig köpare.

Läs mer om att sälja företag

Köpa företag

Nielsen Valuation Group kan bistå med rådgivning om du är ute efter att köpa en verksamhet. Att köpa ett företag handlar mycket om att identifiera bolag och därefter också lyckas med att framföra sitt erbjudande.

Som oberoende transaktionsrådgivare är det lättare för oss på Nielsen Valuation Group att närma oss potentiella köpkandidater och vinna deras förtroende. En företagsmäklare har sällan samma tillgång till den typ av bolag som vi har.

Är du intresserad av att köpa ett medelstort företag har du mycket att vinna på att anlita oss som transaktionsrådgivare jämfört med att använda dig av en traditionell företagsförmedling.

Läs mer om att köpa företag

Due Diligence

När vi bistår er med rådgivning i samband med en företagstransaktion är due diligence ofta en del av processen. Du som köpare vill veta vad det är du köper. Är du säljare har du också nytta av att en oberoende part genomför själva besiktningen.

Även företagsmäklare utför företagsbeskattningar, men det brukar vara med en annan approach än vad vi har.

Det är vår övertygelse att du som kund inte ska behöva betala för en due diligence enligt ”tallriksmodell” där alla delar ingår oavsett om du behöver dem eller inte. Vi skräddarsyr alltid upplägget så att du får svar på exakt de frågor som är relevanta i samband med företagsförmedlingen. Det spar både tid och pengar.

Läs mer om vår Due Diligence

Nielsen-Valutation-Group-foretagsformedlare-med-due-diligence

Både företagsmäklare och transaktionsrådgivare kan erbjuda due diligence i samband med att ett företag ska köpas. Då kontrolleras bland annat att räkenskaperna stämmer överens med verkligheten.

Vanliga frågor och svar om företagsmäklare & företagsförmedling

På vilka orter i Sverige erbjuder ni transaktionsrådgivning?

Nielsen Valuation Group täcker hela Sverige. Vi har uppdrag på orter som Stockholm, Göteborg, Örebro, Uppsala och Halmstad – ja vi täcker hela landet från Skåne till Lappland. Vi arbetar även med företagsförmedling i hela Norge, men med mest fokus på Oslo-regionen. I England och Kalifornien arbetar vi mest med företagsvärdering, men vi tar ibland in specialuppdrag, inom M&A och transaktionsrådgivning. I New York och Florida erbjuder vi inte transaktionsrådgivning på plats, men på distans.

Vad är skillnaden mellan en M&A-rådgivare och en företagsmäklare?

En företagsmäklare arbetar ofta på provisionsbasis och de fokuserar som regel på lite mindre företag, ofta sådana som verkar på en lokal nivå. En bra M&A-rådgivare tar inte ut någon provision utan använder i stället en månatlig retainer. Rådgivaren finns med som ett opartiskt stöd genom hela affären. Målgruppen brukar vara medelstora till lite större bolag som inte endast har ett lokalt fokus.

Vad kostar en företagsmäklare?

Företagsmäklare brukar ta mellan 5 % och 12 % beroende på bolagets storlek. Ju större företag, ju mindre procentuell provision. Engagement feen kan ofta vara runt 10 % av den potentiella slutgiltiga provisionen.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Vi arbetar med samma värderingsmetodologi som big4, fast till halva priset, och med bättre personlig service. Om du har en mindre butik/restaurang/salong, eller ett företag som ännu inte har omsättning, så rekommenderar vi att vända sig till företagsmäklare istället.

Christoffer Nielsen arbetar i både Sverige och USA. Pacific standard time är 9h efter Sverige.

´
´