Provisionsfri Företagsförsäljning

Dessa tjänster är främst för företag med omsättning mellan 10 mkr till 500 mkr.

Provisionsfri företagsförsäljning – Ett smartare alternativ till företagsmäklare

Vår process (sammanfattad)

Vi är inte företagsmäklare, och vi tar varken engagement fee eller provision. All nedan tjänster kan köpas separat. Dessa tjänster är främst för företag med omsättning mellan 10 mkr till 500 mkr.

1, Det hela börjar med en oberoende företagsvärdering. Man bör vara väl införstådd på skillnaden mellan en oberoende värdering, och en partisk värdering.

2, Exit planning i mån av tid. Önskar du sälja omgående? Om inte, så finns det ofta mycket att tjäna på att göra exit planning. Fokus ligger på värdehöjande åtgärder, så som att höja vinsten och minska beroendet av nuvarande ägaren. Så länge företaget är av tillräcklig storlek, så är detta väldigt lönsamt för dig som ägare. Eftersom alla nyckeltal är offentliga i Sverige, så är det ofta bättre att attrahera köpare genom att göra företaget attraktivt att förvärva, snarare än att ”vara säljig”.

3, Sourcing av köpare. Gäller det mindre företag, så annonserar man vanligen på Bolagsplatsen och liknande. Gäller det större företag så gör man vanligen en short list, på konkurrenter, leverantörer kunder, samt övriga. Målgruppen kan variera, men främst konkurrenter och leverantörer brukar sticka ut, och av dem, så brukar konkurrenter från andra marknader, så som Norge eller Danmark, eller en annan region i Sverige, vara de som har lägst trösklar för att kunna dra nytta av skalfördelar. Här är det även viktigt med NDA (sekretessavtal), samt att noga välja ut den part man väljer att förhandla med. Med hög sannolikhet så är köparen någonstans i storleksklassen 2-10 gånger större än ditt företag.

4, Transaktionsrådgivning och hjälp med företagsbesiktningen som köparen gör. Att ha rätt villkor i överlåtelsen, ska inte underskattas. Många fokuserar endast på ”headline-priset” men det kommer ofta med komplicerade villkor så som tilläggsköpeskilling med mera. Vendor due diligence görs för att i förväg hitta och eliminera potentiella hinder för affären, som köparen kan hitta i sin företagsbesiktning. Tidsaspekten är också viktig, eftersom ”time kills all deals”, vi sätter upp ett datarum med all information som köparen kommer fråga efter.

Provisionsbaserade företagsmäklares process (sammanfattad)

1, Inledande kontakt eller möte, där ni som ägare ofta kan få en indikation om företagsmäklarens värdering. (Detta erbjuder inte vi).

2, Nästa steg är att ni signar upp er hos företagsmäklaren och betalar en engagement fee eller marknadsföringsavgift. För småföretag brukar den ligga på ca 30k till 50k. För större bolag brukar den ligga på 100k till 400k. De som säljer mindre företag brukar kalla sig för företagsmäklare. De som säljer större företag brukar kalla sig för (sell-side) M&A rådgivare, men dessa termer använts ofta synonymt. Engagement feen är vanligen ca 10% av provisionen, när företaget väl säljs. Det har gjorts flera undersökningar av företagsmäklares siffror (inkl börsnoterade, där extra god transparens finns), och en majoritet, alltså över hälften av deras intäkter kommer från engagement fees, inte provisionen när företaget säljs. Alla företagsmäklare M&A rådgivare är inte dåliga, men de flesta lever på marknadsföringsavgiften. De bättre/ bästa är de som ofta säger nej, när företagsägarna säger saker i stil med ”Jag kan sälja, men bara om jag får X kr”. Nielsen Valuation Group tar varken provision eller marknadsföringsavgift, vi tar bara betalt för oberoende rådgivning.

3, I ca 80% av fallen så blir det inget tredje steg, alltså ingen försäljning. Det finns flera undersökningar och mätningar på detta också och de flesta landar på ungefär samma siffra, dvs att runt 20% av offentligt annoserade företag säljs. Det börsnoterade företagsmäkleriet som tidigare nämndes sålde endast 4%, (inte 40%, utan 4%) av de företag som de listade till salu. Detta betyder att 96% inte säljs. När man kommer upp i storlek, så som norr om 100 mkr i omsättning, så ser siffrorna betydligt bättre ut, och företagsmäklarna / sell-side M&A-rådgivarna brukar också vara mer professionella. De lever oftast inte på engagement feen, men det finns trots allt många fördelar att ha oberoende rådgivare som inte är motiverade av provision. Du får helt enkelt mer  rådgivning för pengarna, samtidigt som du slipper betala provision.

 

Företagsförsäljning – Exitrådgivning. Vi är ingen traditionell företagsmäklare

– Vi arbetar aktivt med en personlig genomgång och exit-plan som är unik för ditt företag, med fokus på att göra ditt företag attraktivt att förvärva. Vi arbetar också med att eliminera eventuella hinder för en köpare att förvärva din verksamhet.
– Företagsmäklare tar provision för att lista ditt företag till salu, och förhoppningsvis sälja det.
– Vi är och förblir oberoende, och vinner därmed motpartens förtroende.
– Företagsmäklare är kända för att vara partiska provisionssäljare, på gott och ont. Det finns både fördelar och nackdelar med det.

Värdering av butik med företagsvärdering och marknadsvärderingsmetoden

Lokala verksamheter, så som mindre butiker, restauranger och salonger, brukar anlita företagsmäklare, medan större verksamheter brukar anlita oberoende rådgivare.

Vad kostar en företagsmäklare?

Företagsmäklare brukar ta mellan 5 % och 12 % beroende på bolagets storlek. Ju större företag, ju mindre procentuell provision. På det större affärerna (norr om 100 mkr) kan provisionen gå under 5%, men då finns det andra avgifter istället, som betalas vid olika milstolpar. Marknadsföringsavgiften kan vara allt från 30k till 50k för mindre bolag, och mellan 100k till 400k för större bolag.

Vilka typer av företag arbetar vi med

Vi arbetar främst i spannet 10 mkr till 500 mkr (omsättning). Ibland arbetar vi med större företag än så, ibland också med mindre företag än så.

Fördelar med företagsmäklares arbetssätt

Det finns många välkända namn i branschen – Svensk Företagsförmedling (SFFAB), FFKF (även kallad Företagsförmedlingen), Tactic Företagsförmedling och Exitpartner. Även Länia Företagsförmedling och NMK Företagsmäklare finns.

Det är egentligen inget fel med företagsmäklarens arbetssätt. Det handlar mest om vilken typ av företag själva företagsförmedlingen avser.

Faktum är att det är ett vanligt sätt att köpa eller sälja mindre företag och då fungerar det ofta bra.

Det är också lämpligt att använda en företagsmäklare för en majoritet av alla de lokala företag som köps eller säljs. Kort och gott – i situationer där det kan tänkas finnas många olika köpare.

Fördelar med en oberoende rådgivare

Vi är varken säljare eller partiska. Därför är det lättare att vinna köparens förtroende om du vill sälja din verksamhet. Detta tillvägagångssätt är vanligt bland större företag och det är även vårt tillvågagångssätt för medelstora företag.

Ytterligare en fördel är att du inte betalar någon provision eller engagement fee. Vi tar endast betalt för de rådgivningstjänster du köper.

Det finns en hel del problematik kopplad till att ha en rådgivare som är ekonomiskt angelägen om att transaktionen ska genomföras. Det kan leda till genomstressade transaktioner, eller affärer som överhuvudtaget kanske inte borde skett.

Christoffer Nielsen

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence
[email protected]
Böcker av författaren

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.