Böcker av Christoffer Nielsen

Böcker av Christoffer Nielsen

Small business valuation och 8 steps to elevate the valuation of your business to the next level kommer att lanseras globalt hösten 2020 med Consilience Ltd som utgivare. Böckerna är utgivna i Storbritannien och på brittisk engelska.

Small Business Valuation
Small Business Valuation är en bok för någon som vill få en förståelse för vad som skiljer vissa företagsvärderingar från andra. Företagsvärdering är lätt när affärspartnerna är överens med varandra (“håller på att gifta sig”), medan företagssvärdering kan vara komplicerat när delägarna “affärsmässig skillsmässa”, som delar många egenskaper med en vanlig skillsmässa, som inkluderar men är inte begränsat till bedrägligt beteende, där man har ett intresse att få sin egen agenda genomförd. Den här boken beskriver vanliga scenarier, där du som delägare eller potentiell köpare av ett företag kan upptäcka de röda flaggorna och ta vad som för dig som är rätt beslut. Ungefär hälften av boken fokuserar på metodologi för företagsvärdering och den andra hälften fokuserar på röda flaggor och attrapper inom företagsvärdering.

(Definitionen ”mindre företag”, eller ”small business”, är av SBA (Small Business Administration) definierat som företag med $1-$40 miljoner i omsättning. Företag med omsättning på under $1 miljon brukar vanligen definieras som micro businesses, och företag med omsättning på över $40 miljoner, brukar vanligen definieras som mid-market.)

8 Steps
Dessa 8 steg skall ses som 8 strategier öka värdet på ditt företag. Alla företag är värda vad någon är villig att betala för dem, och syftet med dessa strategier är att öka det upplevda värdet bland de köpare som är villiga att betala mest för ditt företag. Det är inte överraskande att detta sannolikt kommer att bli en av dina konkurrenter, och därför är 2 av de 8 strategierna relaterade till konkurrenterna. Av de återstående strategierna är 4 av dem direkt eller indirekt relaterade till att minska riskerna med mindre företag. Den här boken innehåller också ett 9:de kapitel som tar upp vanliga missuppfattningar och diskuterar varför säljarfinansiering inte är bland de 8 strategierna.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Formuläret är ur funktion, mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com eller ring 0763043437

´
´