Böcker av Christoffer Nielsen

Böcker av Christoffer Nielsen

Small business valuation och 8 steps to elevate the valuation of your business to the next level kommer att lanseras globalt hösten 2020 med Consilience Ltd som utgivare. Böckerna är utgivna i Storbritannien och på brittisk engelska.

Small Business Valuation
Small Business Valuation är en bok för någon som vill få en förståelse för vad som skiljer vissa företagsvärderingar från andra. Företagsvärdering är lätt när affärspartnerna är överens med varandra (“håller på att gifta sig”), medan företagssvärdering kan vara komplicerat när delägarna “affärsmässig skillsmässa”, som delar många egenskaper med en vanlig skillsmässa, som inkluderar men är inte begränsat till bedrägligt beteende, där man har ett intresse att få sin egen agenda genomförd. Den här boken beskriver vanliga scenarier, där du som delägare eller potentiell köpare av ett företag kan upptäcka de röda flaggorna och ta vad som för dig som är rätt beslut. Ungefär hälften av boken fokuserar på metodologi för företagsvärdering och den andra hälften fokuserar på röda flaggor och attrapper inom företagsvärdering.

(Definitionen ”mindre företag”, eller ”small business”, är av SBA (Small Business Administration) definierat som företag med $1-$40 miljoner i omsättning. Företag med omsättning på under $1 miljon brukar vanligen definieras som micro businesses, och företag med omsättning på över $40 miljoner, brukar vanligen definieras som mid-market.)

8 Steps
Dessa 8 steg skall ses som 8 strategier öka värdet på ditt företag. Alla företag är värda vad någon är villig att betala för dem, och syftet med dessa strategier är att öka det upplevda värdet bland de köpare som är villiga att betala mest för ditt företag. Det är inte överraskande att detta sannolikt kommer att bli en av dina konkurrenter, och därför är 2 av de 8 strategierna relaterade till konkurrenterna. Av de återstående strategierna är 4 av dem direkt eller indirekt relaterade till att minska riskerna med mindre företag. Den här boken innehåller också ett 9:de kapitel som tar upp vanliga missuppfattningar och diskuterar varför säljarfinansiering inte är bland de 8 strategierna.

Företagsvärdering är processen av att göra en bedömning av det mest troliga värdet på bolaget i transaktionen, när båda parterna är lika motiverade slutföra affären. En kvalificerad värdering av ett företag skall vara både enligt principen av fair market value och principen av intrinsic value. En företagsvärdering ska även innehålla en opartisk normalisering av årsredovisningen. Slutkalkylen i en bolagsvärdering är en relativt snabb och enkel process, vilket ofta är det enda man får i den lägre prisklassen. Just denna processen av att normalisera årsredovisningen samt även att väga och vikta samman flera värderingsmetoder är vad som kräver mest tid och kompetens av företagsvärderaren. Normaliseringen av årsredovisningen är ofta vad som påverkar företagsvärderingen mest. Företagsvärdering i sin helhet, ger endast ett mervärde och fyller endast sin funktion om den kan anses vara opartisk och oberoende.

De värderingsmetoder som är vanligast när man värderar bolag är; marknadsvärderingsmetoden, avkastningsvärderingsmetoden och substansvärderingsmetoden. Alla dessa har sina styrkor och svagheter, samt sina egna underkategorier. Ingen värderingsmetod är dock ensamt tillräckligt komplett, för att kunna värdera ett företag. Flera värderingsmetoder betyder inte ett högre värde, då dessa ska räknas ihop, diskonteras och även göra en så kallad ”netto-normalisering av balansräkningen”.

Marknadsvärderingsmetoden tar vanligen inte tillräcklig hänsyn till varken lönsamheten eller tillgångar, vilket är det mest centrala vid en värdering av ett företag, därmed så blir resultat sällan enligt intrinsic value.

Avkastningsvärderingsmetoden tar inte hänsyn till företagets tillgångar, vilket medför att företag med stora tillgångar får felaktiga värderingar. Även företag med dålig lönsamhet, kan få felaktiga värderingar.

Substansvärderingsmetoden tar inte hänsyn till lönsamheten, vilket medför att företag utan större tillgångar får felaktiga värderingar. Även bolag som är lönsamma, kan få felaktiga värderingar.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig, och få 30 min inledande konsultation

Vi besvarar 90% av förfrågningarna inom 2h. Du blir bara kontaktad en gång, vi har inga nyhetsbrev eller kundundersökningar. Du blir uppringd från 0763043437 eller +1 7372320838. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar.

´
´