Vår antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy

1. Om värderingsmannen upplever olämpliga försök till påverkan, så kommer motparten att meddelas om detta. Det kommer också att dokumenteras på värdeintyget. Det är inte tillåtet att berätta för värderingsmannen vad du tror att företaget är värt, eller göra något annat som värderingsmannen kan uppfatta som ett försök till påverkan. Det är vår uppfattning som avgör vad vi skriver på värderingsdokumentet, ang huruvida försök till pvåerkan gjorts eller ej.

2. Betalning krävs före värderingen påbörjas. Därför spelar det ingen roll vilken av affärspartnerna/ delägarna som köper värderingen, eftersom det motverkar en potentiell hållhake med betalningen. Du får dock träffa oss personligen innan betalningen krävs.

3. För att motverka påverkan från någon av parterna, så kommer inga frågor att besvaras efter intervjun har avslutats. Vi uppmanar till att ställa så många frågor som möjligt under intervjun och ifall dessa frågor inte kan besvaras omedelbart, så kommer vi fortfarande att besvara dessa frågor efter att intervjun avslutats. Det är endast nya frågor som inte ställdes under intervjun, som ej kommer besvaras. Om den kvalitativa värderingen köptes, så ingår komplett konsultation före, under och efter mötet, (men inte efter mötet tills dess att värderingen färdigställts).

Varför värderingar utan antikorruptionspolicy inte är pålitliga

Värderingar utan antikorruptionspolicy är lika pålitliga som din motparts advokater. Detta är inte att säga att advokater inte är pålitliga, men det är att säga att det är advokatens uppgift att skydda dina intressen och därför också vara partisk. Advokater förnekar sällan att de är till för dig och dina juridiska behov, endast. I vissa fall, finns det lagstiftning som gör det olagligt för advokater att hjälpa sin klients motpart. Däremot när det kommer till expertvittnesmål, så skall experten inte vara partisk, även om denne blivit inkallad till domstolen av någon som är partisk. De flesta företagsvärderingar hamnar dock inte i domstol, eftersom de istället används som underlag för att förhandla fram en transaktion. Denna förhandling kan dock se ut på ett liknande sätt, som förhandlingen som skulle kunna ske i domstolen om parterna inte kommit överens innan dess. Om förhandlingen lyckas tillfredsställa båda parter så brukar nästa steg vara att parternas advokater fortsätter förhandlingen. Om detta också misslyckas, så mynnar det vanligen ut i ett tvistemål som tas upp av domstol. Påståenden om att en företagsvärdering skulle vara partisk, är ett av de vanligaste invändningarna av motparten. Ofta, så har motparten inte fel angående detta, och det är också ofta anledningen till varför förhandlingen misslyckas. Nedan är två fiktiva exempel på hur värderingar utan antikorruptinspolicy kan påverkas både till ett högre värde, eller ett lägre värde, och därmed inte kan anses vara pålitlig.

Scenario 1:

John Doe´s Art LLC är John´s livsverk och han är väldigt stolt över det, med sina 25 års erfarenhet som målare av tavlor. Han har en art studio i Manhattan, men hans verksamhet går knappt runt, pga hans låga volym och höga hyra. Detta trots att han inte tagit ut en lön på sedan han tog över hyreskontraktet på Manhattan, dit han flyttade verksamheten från sitt garage. En bekant till honom, som också är intressead av tavlor, har visat ett intresse att köpa in sig i verksamheten, med villkoret att de skulle dela på art studion. Detta är precis vad John behöver, inte bara för att hans företag ska överleva, utan också för att hans drömliv ska fortsätta.

Han tar in en företagsvärderare, men när denne börjar ställa frågor om de finansiella nyckeltalen så blir han defensiv, och försöker deflektera konversationen tillbaks till sina vackra tavlor och den fantastiska adressen som företaget ligger på. Även om det är sant att båda dessa ökar värdet, så kan de finansiella nyckeltalen aldrig förbises i en företagsvärdering. När värderingen är klar, och skickas till John, så upplever han att företagsvärderaren inte uppskattade hans konstverk och erfarenhet eller förstod hur konstverk fungerar. Därför är han inte nöjd med värderingen och siffran han fick. Han klagar på företagsvärderaren och säger att det inte var den siffran han ville ha. Han vägrar därför att betala fakturan, tills han får siffran som han anser sig ha förtjänat efter sina 25 års erfarenhet av att måla tavlor. Företagsvärderaren går med på det, bara för att få problemet ur världen, och få betalt för sitt arbete.

Scenario 2:

John Doe Furniture Manufacturing Inc är ett familjeföretag sedan 1948. Fabriken på 8000 kvadratfot med flera nya maskiner, ligger på familjens mark. Eftersom det är att tillverkande företag, så är kräver verksamheten en större mängd kostsamma maskiner. När Jane Doe ansöker om skilsmässa, så letar John Doe efter en värdering som skulle påvisa ett så lågt värde som möjligt. Moralen kring hur lagstiftningen ser ut för skilsmässor är ett ämne för en separat diskussion, men den diskussionen hör inte hemma i detta sammanhanget och varken ska eller får påverka värderingen, om värderingen inte ska definieras som korrupt. Generellt sett så rekommenderas det alltid för företagare att skaffa sig äktenskapsförord, som bortser från företaget vid en bodelning. När John Doe fiskar runt, så förklarar han situationen och de flesta företagsvärderare han talar med har god förståelse för hans situation, och beklagar den. Ingen av dem vill se han förlora sitt familjeföretag, eller att någon del av företaget skall äventyras.

John Doe väljer slutligen en företagsvärderare, men när värderingen blir ”normal” så invänder han mot den, eftersom han säger sig inte hålla med om värdet. Han är heller inte villig att betala fakturan innan de kommer överens. Till slut blir företagsvärderaren för emotionellt engagerad med sin klient, och bestämmer sig för att vilja hjälpa honom att behålla sitt företag, samtidigt som han vill få betalt för sitt arbete. John Doe får som han vill.

Företagsvärdering är processen av att göra en bedömning av det mest troliga värdet på bolaget i transaktionen, när båda parterna är lika motiverade slutföra affären. En kvalificerad värdering av ett företag skall vara både enligt principen av fair market value och principen av intrinsic value. En företagsvärdering ska även innehålla en opartisk normalisering av årsredovisningen. Slutkalkylen i en bolagsvärdering är en relativt snabb och enkel process, vilket ofta är det enda man får i den lägre prisklassen. Just denna processen av att normalisera årsredovisningen samt även att väga och vikta samman flera värderingsmetoder är vad som kräver mest tid och kompetens av företagsvärderaren. Normaliseringen av årsredovisningen är ofta vad som påverkar företagsvärderingen mest. Företagsvärdering i sin helhet, ger endast ett mervärde och fyller endast sin funktion om den kan anses vara opartisk och oberoende.

De värderingsmetoder som är vanligast när man värderar bolag är; marknadsvärderingsmetoden, avkastningsvärderingsmetoden och substansvärderingsmetoden. Alla dessa har sina styrkor och svagheter, samt sina egna underkategorier. Ingen värderingsmetod är dock ensamt tillräckligt komplett, för att kunna värdera ett företag. Flera värderingsmetoder betyder inte ett högre värde, då dessa ska räknas ihop, diskonteras och även göra en så kallad ”netto-normalisering av balansräkningen”.

Marknadsvärderingsmetoden tar vanligen inte tillräcklig hänsyn till varken lönsamheten eller tillgångar, vilket är det mest centrala vid en värdering av ett företag, därmed så blir resultat sällan enligt intrinsic value.

Avkastningsvärderingsmetoden tar inte hänsyn till företagets tillgångar, vilket medför att företag med stora tillgångar får felaktiga värderingar. Även företag med dålig lönsamhet, kan få felaktiga värderingar.

Substansvärderingsmetoden tar inte hänsyn till lönsamheten, vilket medför att företag utan större tillgångar får felaktiga värderingar. Även bolag som är lönsamma, kan få felaktiga värderingar.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig, och få 30 min inledande konsultation

Vi besvarar 90% av förfrågningarna inom 2h. Du blir bara kontaktad en gång, vi har inga nyhetsbrev eller kundundersökningar. Du blir uppringd från 0763043437 eller +1 7372320838. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar.

´
´