Vår antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy

1. Om företagsvärderaren upplever olämpliga försök till påverkan, så kommer motparten att meddelas om detta. Det kommer också att dokumenteras på värderingsdokumentet. Det är inte tillåtet att berätta för värderingsmannen vad du tror att företaget är värt, eller göra något annat som företagsvärderaren kan uppfatta som ett försök till påverkan. Det är vår uppfattning som avgör vad vi skriver på värderingsdokumentet, angående huruvida försök till påverkan gjorts eller ej.

2. Betalning krävs före värderingen påbörjas. Därför spelar det ingen roll vilken av affärspartnerna/ delägarna som köper värderingen, eftersom det motverkar en potentiell hållhake med betalningen.

 

Exempel 1: Varför antikorruptionspolicy behövs

Adam Anderssons konstverk AB är adams livsverk och han är väldigt stolt över det, med sina 25 års erfarenhet. Han har fin studio, men han går knappt runt pga hans låga volym och höga hyra. Detta trots att han inte tagit ut en lön på sedan han tog över hyreskontraktet, dit han flyttade verksamheten från sitt garage. En bekant till honom, som också är intressead av konst, har visat ett intresse att köpa in sig i verksamheten, med villkoret att de skulle dela på studion. Detta är precis vad Adam behöver, inte bara för att hans företag ska överleva, utan också för att hans drömliv ska fortsätta.

Han tar in en företagsvärderare, men när denne börjar ställa frågor om de finansiella nyckeltalen så blir han defensiv, och försöker deflektera konversationen tillbaks till sina vackra tavlor och den fantastiska adressen som företaget ligger på.

När värderingen är klar, och skickas till John, så upplever han att företagsvärderaren inte uppskattade hans konstverk och erfarenhet. Därför är han inte nöjd med värderingen och siffran han fick. Han klagar på företagsvärderaren och säger att det inte var den siffran han ville ha. Han vägrar därför att betala fakturan, tills han får siffran som han anser sig ha förtjänat efter sina 25 år i branschen. Företagsvärderaren går med på det, bara för att få problemet ur världen, och få betalt för sitt arbete.

Exempel 2: Varför antikorruptionspolicy behövs

Bengt Bertillssons Möbeltillverkning AB är ett familjeföretag sedan 1948. Eftersom det är att tillverkande företag, så är kräver verksamheten en större mängd kostsamma maskiner. När frun ansöker om skilsmässa, så letar Bengt efter en värdering som skulle påvisa ett så lågt värde som möjligt. När Bengt fiskar runt, så förklarar han situationen och de flesta företagsvärderare han talar med har god förståelse för hans situation, och beklagar den. Ingen av dem vill se han förlora sitt familjeföretag.

Bengt väljer slutligen en företagsvärderare, men när värderingen blir ”normal” så invänder han mot den, eftersom han säger sig inte hålla med om värdet. Han är heller inte villig att betala fakturan innan de kommit överens. Till slut blir företagsvärderaren för emotionellt engagerad med sin klient, och bestämmer sig för att vilja hjälpa honom att behålla sitt företag, samtidigt som han vill få betalt för sitt arbete. Bengt får som han vill.

Christoffer Nielsen

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence
[email protected]
Böcker av författaren

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.