Referenskunder

Ett urval av referenskunder

Nielsen Valuation Group har anlitats för ett stort antal företagsvärderingar i Sverige, Norge, USA och på andra marknader. Här presenterar jag ett urval.

Arkitekter
White Arkitekter Aktiebolag
Värderingsuppdrag inklusive enklare utbildning. Omsättning ca 800 mkr.

Galleria
Powerhouse Gyms
Miami and Fort Lauderdale. Stamkund som köpt flertalet företagsvärderingar vid olika tillfällen.

PubGene Inc
PubGene Inc (USA) samt PubGene AS (Norge)
Värderingsuppdrag av medtech-bolag i USA. I Norge skedde uppdraget inför en intern transaktion.

Gävle tingsrätt (illustration)
Mål-nr T 2811-22, Gävle tingsrätt
Tvist i Gävle tingsrätt som pågick i drygt ett år. Det skilde 2,5 mkr mellan min och motpartens värdering, som var från en av Sveriges största aktörer inom redovisning. En timme innan vittnesmålet gav motparten upp och förlikning skedde på ett belopp som låg 100 000 kronor från min värdering.

Göteborgs Rättscentrum
Mål-nr T 6011-22, Göteborgs tingsrätt
Tvist i Göteborgs tingsrätt som gällde utebliven vinst. Målet vanns, vilket resulterade i cirka 1,6 mkr till klienten. Domen överklagades inte.

Uppsala tingsrätt (illustration)
[Dolt mål-nr och företagsnamn], Uppsala tingsrätt
Värderingstvist i bodelning/skilsmässa. Företagsgruppen i fråga gjorde årliga vinster på cirka 10 mkr. Motparten anlitade ordföranden i Sveriges Företagsmäklares Riksförbund. Bodelningsförrättaren/tingsrätten gick 100% på Nielsen Valuation Groups linje och förkastade helt den andra värderingen.

Bankruptcy Court
Case-nr 1:23-bk-10100, Texas Western Bankruptcy Court
Tvist gällande immateriella tillgångar i en så kallad ”Chapter 7” i Texas Western Bankruptcy Court. Omsättning 9,2 miljoner USD. De inblandade personerna är kända från Shark Tank och målet mot Harvey Weinstein i Hollywood.

Christoffer Nielsen

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence
[email protected]
Böcker av författaren

Foto Göteborgs tingsrätt: Historiker, CC BY-SA 3.0

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.