Köpa företag – Vi hjälper dig att köpa bolag

Köpa företag

Vill du köpa företag för att expandera din nuvarande verksamhet, köpa en konkurrent eller snabbt komma i gång med en ny verksamhet? Nielsen Valuation Group hjälper dig i processen att köpa bolag – från sondering av marknaden till dess att köpekontraktet signerats. I denna artikel listar vi även sådant som är bra att tänka på i samband med en företagstransaktion.

Köp bolag med hjälp av Nielsen Valuation Group

Som oberoende M&A-rådgivare med lång erfarenhet av företagstransaktioner kan vi hjälpa dig genom hela processen att köpa ett företag.

Vi är ett stöd från början till slut så att du kan känna dig trygg med att det blir en bra affär. I typfallet börjar vi med att sondera marknaden för att hitta intressanta bolag att köpa. Vi utvärderar kandidaterna tillsammans. Därefter följer en företagsbesiktning så att du vet att du verkligen får vad säljaren hävdar. Slutligen är vi med som stöd under förhandling och kontraktsskrivning.

Genom att anlita oss som oberoende rådgivare kan du vara säker på att få bästa tänkbara förutsättningar till ett lyckat bolagsköp.

Köp företag utan att betala provision

Nielsen Valuation Group skiljer sig från traditionella företagsförmedlare. Vi tar nämligen inte någon provision när du anlitar oss för att köpa företag. Som transaktionsrådgivare tar vi i stället utan månatlig retainer. Det innebär stora fördelar för dig som har tänkt köpa upp en verksamhet.

Kontakta oss för en offert

Vilka slags företag kan du köpa genom oss?

Nielsen Valuation Group är ingen traditionell företagsmäklare. Vi har riktat in oss på oberoende rådgivning i samband med företagstransaktioner.

Ska du köpa ett relativt litet eller mellanstort företag med en omsättning i storleksklassen 25 till 500 miljoner kronor? Då är det sannolikt att du har stor nytta av våra tjänster jämfört med ”klassisk” företagsförmedling.

Även om vi kan hjälpa dig att köpa befintlig affärsrörelse inom de flesta sektorer har vi valt att inte förmedla bolag inom e-handel eller företag som enbart är lokalt förankrade. Vi tar således inte på oss uppdrag att köpa butiker eller restauranger, men ger dig gärna råd om vart du kan vända dig om det är vad du är intresserad av.

Exempel på bolag som är lämpligt att köpa med transaktionsrådgivare istället för företagsmäklare.

Bolag med omsättning i storleksordningen 25 – 500 miljoner kronor kan med fördel använda våra tjänster istället före en traditionell företagsvärdering.

Varför köpa bolag via oss i stället för med en företagsmäklare?

En vanlig fråga är vad det finns för fördelar med att köpa bolag med hjälp av en transaktionsrådgivare som Nielsen Valuation Group jämfört med att använda en vanlig företagsmäklare.

Skillnaden ligger i arbetssättet och hur vi tar betalt för våra tjänster – i bägge fallen till din fördel.

Om du ska köpa upp ett företag med hjälp av en företagsmäklare får du betala en provision på hela transaktionen. Dessutom brukar det också tillkomma en startavgift oavsett om det blir någon affär eller inte.

Med Nielsen Valuation Group får du hjälp av en oberoende rådgivare som saknar eget intresse i själva affären. Därför kan vi ge en mer objektiv syn på det potentiella köpet och om det blir en bra affär dig. Vi tar inte någon provision utan i stället utgår en månatlig retainer så länge som du använder våra tjänster.

Finns det inga fördelar med att köpa ett bolag med företagsmäklare?

Det kanske låter som om att man aldrig bör köpa företag med hjälp av en mäklare. Så är det givetvis inte. I vissa typer av företagstransaktioner är det rent av ett bra val, givet att du väljer en bra mäklare.

Är du ute efter att köpa en mindre verksamhet med lokal anknytning är det förmodligen helt rätt val. Små firmor inom sektorer där det finns ett stort antal liknande företag till salu är ett utmärkt exempel på när det kan vara bra att köpa med hjälp av en traditionell företagsmäklare.

Att använda en M&A rådgivare ger många fördelar

Är du intresserad av att köpa ett bolag som inte endast har lokal anknytning är en M&A-rådgivare som Nielsen Valuation Group med stor sannolikhet ett mycket bättre val än en företagsmäklare.

Transaktionsrådgivare som vi också kallas är inte partiska. Därför är det lättare för oss att nå ut till det eller de företag som du är intresserad av att köpa. Vi har goda chanser att vinna den potentielle säljarens förtroende. Fler dörrar öppnas.

Vi anser att det är problematiskt när företag anlitar rådgivare som har ett ekonomiskt incitament att transaktionen ska gå igenom. Det kan göra att köpeavtal stressas fram vilket kan innebära att du får betala mer för att köpa ett företag än vad som är rimligt. Det kan i värsta fall leda till att du gör en investering som det hade varit bättre att avstå från.

Här kan vi som oberoende M&A-rådgivare vara till en stor resurs för dig. Dessutom betalar du endast en månatlig retainer så länge som köpprocessen pågår. Du betalar varken startavgift eller provision.

Är du intresserad av att köpa företag?

Vill du ha hjälp att köpa ett bolag som du är intresserad av eller vill du ha hjälp att identifiera lämpliga verksamheter att köpa upp?

Kontakta oss nu

Varför köpa ett företag?

Det relativt lätt att starta ett aktiebolag i Sverige. Varför ska man då välja att köpa ett företag i stället? Det kan finnas flera skäl. Här är några av de vanligaste.

Expansion

Bland våra kunder är expansion av verksamheten ofta en anledning att köpa företag. Ofta handlar det om en kund, konkurrent eller leverantör.

Det kan finnas olika bakomliggande syften. Exempelvis att växa snabbare än vad man kan göra organiskt, säkra upp distributionskanaler eller leveranskedjor, få tillgång till patent eller en bättre förhandlingsposition med leverantörer. Vanligtvis uppnås också synergieffekter vid fusion.

Särskilda skäl

Ibland finns det ett specifikt skäl att köpa in sig i ett företag. Kanske är kundbasen ovanligt god. Eller så kan det vara ett väletablerat varumärke som du vill åt. Att det finns spetskompetens i en verksamhet kan vara skäl nog att försöka köpa den givet hur svårt det kan vara att få tag på kompetent arbetskraft.

Generationsskifte

Vissa företagstransaktioner handlar om familjeföretag som är till salu. Då kan det även vara aktuellt för externa investerare att köpa in sig. Eller så ska ägaren gå i pension och erbjuder sina anställda att ta över företaget.

TipsLäs mer om generationsskifte i aktiebolag.

Kortare startsträcka

En vanlig anledning till att köpa ett företag i stället för att starta ett från grunden är att korta ner startsträckan. Du köper en verksamhet som redan fungerar. Det har en kundbas, personal, leverantörer och lokaler. Genom att köpa firman kan du spara många år av företagsbygge och ta över i ett skede där du kan fokusera på att driva och vidareutveckla företaget.

För denna typ av företagsförvärv är det vanligare att anlita en företagsmäklare eftersom det brukar röra sig om små och lokala verksamheter.

Lägre risk

Det faktum att det finns en historik är värt en hel del. Det finns ett proof of concept. Risken med din investering är lägre om du har tidigare bokslut och årsredovisningar att räkna på. För varje nytt företag som startas finns en stor nypa osäkerhet kring om företagsidén över huvud taget kommer att gå att sjösätta i praktiken. Köper du en fungerande verksamhet är det lättare att bedöma förutsättningarna för att lyckas även framgent.

Fördelar med att köpa ett företag istället för att starta eget

När du förvärvar ett företag tar du kontroll över ett driftsförhållande som troligtvis varit lönsamt. Företaget har ett gynnsamt kassaflöde. Du får tillgång till befintliga kunder, ett gott rykte och varumärke. Du har anställda som är kompetenta och rutinerade i alla aspekter av verksamheten.

Det behövs givetvis pengar att förvärva ett företag. Troligtvis mer än vad det kostar att grunda ett nytt bolag. Å andra sidan slipper du mycket av den risk som det innebär att starta ett nytt bolag.

Som delägare i en existerande verksamhet har du också lättare att ta banklån för att investera i fortsatt expansion.

Dessutom kan köp av ett företag resultera i förvärv av speciella rättsliga skydd som patenträttigheter eller immateriella rättigheter, som kan vara enormt lukrativa.

Funderar du på att köpa ett bolag?

Vill du köpa ett företag som omsätter i storleksordningen 25 till 500 miljoner kronor hjälper vi på Nielsen Valuation Group dig gärna att hitta rätt. Vi har lång erfarenhet av företagstransaktioner inom många olika branscher.

Kontakta oss för en offert

Generationsskifte i familjeföretag

Generationsskifte i familjeföretag är en av många möjliga anledningar till en företagstransaktion.

Två sätt att köpa företag

Det finns två sätt att förvärva ett företag på. Ska du köpa själva verksamheten är det aktierna eller andelarna du köper. Är det bara tillgångarna du är intresserad av kallas det för att du köper inkråmet.

Aktieköp

Är det hela företaget du vill köpa kallas det för aktieköp eller aktieöverlåtelse. En sådan affär betyder att du som köpare övertar alla rättigheter och skyldigheter för den verksamhet som du förvärvar.

Det uppköpta företaget fortsätter som regel under sitt befintliga namn och organisationsnummer, alternativt kan det sammangå i köparens verksamhet genom fusion efter köpet.

Bolagets alla tillgångar och skulder följer med. På samma sätt fortsätter personalens anställningsavtal och andra avtal att gälla. Du som köpare tar även över ansvaret för verksamheten – även sådant som företaget gjort långt innan själva transaktionen.

OBS – Den sista punkten är viktig. Om det företag som du köper råkar ut för en skatterevision kan det bli eftertaxerat och då är det en utgift som måste betalas. Har företaget sålt felaktiga varor och får in reklamationer kan det bli ersättningsskyldigt eller skyldigt att reparera skadan.

När du anlitar Nielsen Valuation Group för ett företagsköp gör vi en noggrann due diligence för att upptäcka eventuella dolda förpliktelser.

Inkråmsaffär

Det andra sättet är inkråmsaffär. Då köper du bara själva verksamheten eller en del av den. Du köper tillgångarna, men inte själva bolaget.

Till exempel kan du komma överens om att köpa maskiner, kundregister, varumärke, tillstånd, patent eller lager. Ifall du fortsätter att driva verksamheten vidare har de anställda rätt att följa med.

Det företag som du köper via en inkråmsaffär kan fortsätta att existera på egen hand. Du tar aldrig över aktierna eller organisationsnumret. Därför behöver du redan ha ett bolag som inkråmet kan föras över till, alternativt starta ett nytt aktiebolag och föra över tillgångarna dit.

Ska du köpa enskild firma är det alltid fråga om inkråmsaffär.

Köpa aktier vs inkråm i ett bolag – vad är bäst?

Om du ska köpa företag behöver du ta ställning till vad som är bäst – att köpa aktierna eller inkråmet. Bägge har sina fördelar.

  Fördelar Nackdelar
Aktieköp
  • Enklaste & snabbaste företagstransaktionen – allt ingår
  • Bra om du ändå avser driva det köpta bolaget som en separat verksamhet
  • Juridiskt ansvar för vad företaget gjort – kräver mer due diligence
  • Du får allt – även sådant som inte tillför något värde eller rent av är en belastning
Inkråmsaffär
  • Du kan bestämma exakt vad som ska ingå
  • Lägre risk – inget juridiskt ansvar för vad företaget gjort tidigare
  • Mer komplicerad företagsöverlåtelse – allt måste definieras
  • Priset på varje tillgång måste fastställas av skatteskäl

Vad som är bäst varierar från fall till fall. Generellt sett brukar köpare föredra inkråmsaffärer. Det beror på att det oftast ger ett större skattemässigt avskrivningsunderlag. Säljaren däremot kan föredra aktieförsäljning ur skattesynpunkt.

Säljarens ansvar för fel när du köper ett bolag

Vad händer om jag köper en verksamhet och senare kommer på att den inte alls har det värde som jag betalade? Det finns vissa lagstadgade skydd för dig som köpare.

Är det en inkråmsaffär kan du som köpare ha rätt enligt köplagen att göra en anmärkning och få felet tillrättat.

Samma sak gäller vid aktieköp om du köper samtliga aktier i verksamheten eller en mycket stor andel av aktierna.

Handlar det om att köpa enstaka aktieposter är det i stället lagen om skuldebrev som gäller. Enligt den har du som köpare inte någon rätt att i efterhand hävda att det skett något fel i köpet. Undantaget är om säljaren har utfäst garantier, exempelvis genom balansräkningen eller en säkerhet. Då kan du som köpare få rätt i efterhand även i detta fall.

Undvik tråkiga överraskningar när du köper en verksamhet

När du anlitar Nielsen Valuation Group för att köpa företag minskar du risken i transaktionen. Vi genomför alltid en noggrann besiktning av det bolag som du planerar att köpa. Dessutom värderar vi verksamheten för att bedöma om priset är rimligt.

Kontakta oss nu för en offert

Moms vid företagsköp

Normalt sett behöver du inte betala någon moms när du köper ett företag. Är det en aktieöverlåtelse är det aldrig någon moms. För inkråmsaffärer är det i de flesta fall också momsfritt.

Förutsättningen för att du ska slippa betala moms om du köper inkråmet är att du är momsredovisningsskyldig. Dessutom måste inkråmsköpet avse hela verksamheten eller en hel verksamhetsgren.

Skatteregler

Vid köp av företag genom aktieöverlåtelse är det säljaren som blir beskattad för eventuell kapitalvinst. Denna skattskyldighet gäller redan från försäljningstillfället.

När det gäller inkråmsaffärer behöver värdet på varje ingående tillgång fastställas av skatteskäl. Priset måste vara rimligt med hänseende till marknadsvärdet. Säljaren får betala skatt på skillnaden mellan priset och det oavskrivna värdet.

Om en del av priset i företagsöverlåtelsen inte har någon direkt koppling till en viss tillgång brukar det gå under benämningen goodwill.

Värdering av företaget inför köpet

Hur mycket är ett företag värt? Vad är ett rimligt pris? Egentligen finns ingen objektiv värderingsmetod utan värdet kommer att skifta beroende på hur du väljer att värdera bolaget.

Några vanliga metoder är

Men i slutändan är värdet vad säljaren är villig att sälja företaget för och vad du som köpare kan tänka dig att betala.

Tyvärr händer det allt för ofta att de värderingar som erbjuds online ger en helt fel bild av det egentliga värdet eftersom de endast bygger på ekonomiska rapporter. Därför bör du aldrig förlita dig på en sådan bolagsvärdering inför ditt köpbeslut.

Gör en välbalanserad företagsvärdering inför ditt köp

När du anlitar Nielsen Valuation Group som transaktionsrådgivare inför ett företagsköp gör vi alltid en värdering av bolaget. Vi använder oss av en normalisering av räkenskaperna för att få fram en rimlig bedömning på vad företaget kan vara värt.

Läs mer om företagsvärdering eller kontakta oss nu för en offert

Låna pengar för att köpa företag

Många som köper företag väljer att låna pengar för att finansiera köpet. Det finns flera möjligheter till finansiering. Ofta brukar det gå att låna upp till 50 procent av köpeskillingen. Resten måste du finansiera med egna medel.

Förvärvslån

Ett förvärvslån är ett slags företagslån som du kan använda för att köpa ett bolag ifall du redan bedriver en verksamhet. Då använder du aktier i det befintliga bolaget som säkerhet vid företagsköpet.

Har ditt nuvarande företag ett stort varulager kan det gå att göra en företagsinteckning av 50 procent av lagrets värde och använda den som säkerhet i lånet.

Alternativt kan banken kräva att det finns en eller flera borgensmän för att bevilja lånet.

Privatlån

Det kan vara svårt att få låna för att köpa företag genom företagslån. Säger banken nej finns privatlån som ett alternativ. Då är det du som privatperson som lånar i eget namn för att sedan investera pengarna i verksamheten. Nackdelen är givetvis att du blir personligt betalningsansvarig för lånet.

Se upp för förbjudna lån!

Enligt aktiebolagslagen är det förbjudet att finansiera ett bolagsköp med aktier från det företag som ska köpas. Dels får VD, aktieägare och styrelseledamöter inte låna pengar av det egna bolaget. Dels får ett bolag aldrig ge lån till någon om syftet är att köpa aktier i samma företag.

Ska du på något sätt använda ett företags tillgångar för att köpa ett bolag måste det med andra ord vara tillgångar från ett annat bolag än det du ska köpa. Däremot är det tillåtet att ta ett lån via det nyuppköpta bolaget för andra ändamål direkt efter företagstransaktionen.

Vi guidar dig rätt i samband med din företagstransaktion

Ska du köpa aktiebolag och undrar vilka alternativ som finns för att finansiera företagstransaktionen? Hör av dig till oss på Nielsen Valuation Group så kan vi bena ut vilka möjligheter som finns.

Kontakta oss nu

Vanliga frågor och svar om att köpa bolag

Hur köper man bolag?

Det finns två sätt att köpa bolag på – antingen förvärvar du alla aktierna genom aktieöverlåtelse eller så köper du tillgångarna genom ett inkråmsköp.

Vad kostar det att köpa ett bolag?

Med en M&A-rådgivare som Nielsen Valuation Group betalar du en månatlig retainer under den tid som företagsköpet pågår. Använder du en företagsmäklare betalar du i stället provision och ofta också en startavgift.

Vilka orter finns ni på?

I Sverige har Nielsen Valuation Group tjänster inom transaktionsrådgivning i Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga landet. I Norge fokuserar vi på Oslo, men tar även uppdrag på andra orter.

Kan jag köpa lagerbolag via er?

Nej Nielsen Valuation Group förmedlar inga lagerbolag.

Var köper man företag?

Nielsen Valuation Group kan hjälpa dig att screena marknaden efter potentiella företag att köpa för att därefter utvärdera dem. Ifall du vill köpa en verksamhet med strikt lokal anknytning kan du med fördel använda en företagsmäklare i stället.

Hur kan jag köpa aktiebolag med omsättning?

Med hjälp av en transaktionsrådgivare kan du hitta och utvärdera aktiebolag med omsättning för att sedan eventuellt köpa ett.

Vad ska man tänka på när man köper ett företag?

Tänk igenom noga varför du vill köpa ett företag och vad det ska vara för slags bolag. Gör din analys och utvärdera verksamheten – gärna med hjälp av en transaktionsrådgivare. Köp inte till varje pris utan avstå om priset eller något annat är fel. Bra bolag är ofta bättre än vad de verkar och dåliga är som regel sämre än vad de förefaller vara.

Följer företagets namn med när jag köper det?

Själva namnet, firman, följer med vid aktie- eller andelsaffär. Vid en inkråmsaffär följer inte firman med men det är möjligt att överta den ifall du köper hela eller en stor del av verksamheten.

Varför köpa bolag med bra rating?

Köper du ett så kallat historikbolag blir du ägare i ett aktiebolag med bra kreditvärdighet. Ett sådant har lättare att få banklån och till bättre villkor. Dessutom inger det gott förtroende hos leverantörer och kunder vilket ger en bättre förhandlingsposition.

Christoffer Nielsen
Artikelförfattare

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence
[email protected]
Böcker av författaren

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.