Generationsskifte i aktiebolag – så undviker ni konflikt

Generationsskifte i aktiebolag eller familjeföretag som de då ofta kallas är en av de svåraste situationerna att hantera. Det är inte ovanligt att arvtagare som inte varit engagerade i rörelsen anser sig ha lika rätt till aktieandelar som de barn som arbetat aktivt i bolaget.

Hur gör man för att undvika konflikt vid generationsskifte?

Vad är generationsskifte i aktiebolag?

Ett generationsskifte i ett aktiebolag innebär att kvalificerade aktier, ofta i ett fåmansbolag, byter ägare genom:

 • Gåva
 • Arv eller
 • Testamente

Med kvalificerade aktier menas att den som ger ifrån sig sina aktier eller någon närstående har varit verksam i bolaget någon gång under de föregående fem åren.

Generationsskifte i aktiebolag uppdagar skillnad i engagemang

Det är inte ovanligt att konflikt uppstår när det är dags skifta generation i ett familjeföretag och låta de yngre ta över. Det händer ofta att några av barnen har varit aktiva i företaget medan några andra varit mindre aktiva eller inte alls varit intresserade.

Något av barnen kanske redan är VD i bolaget, ett annat kanske hanterar kundservice eller försäljning. Hur dessa aktier ska fördelas vid generationsskifte är ofta en het potatis.

Arvingar pekar ofta på arvsrätten

Det är inte alls ovanligt att grundaren av företaget vill att andelarna i aktiebolaget ska fördelas efter prestation och delaktighet. Det vill säga – de barn som varit engagerade får dela på merparten av aktierna.

Samtidigt brukar då de barn som inte varit aktiva i företaget ändå anse sig ha rätt till lika andelar enligt arvsrätten.

Det enklaste sättet att komma runt detta dilemma rent juridiskt är att ge bort aktierna i samband med pensioneringen istället för att vänta tills det blir en fråga för dödsboet. När företagaren (förhoppningsvis många år senare) går bort är det för sent att ge bort aktierna. Testamente är ett alternativ men det finns flera rättsliga saker att beakta i så fall.

Var proaktiv och förbered generationsskiftet

Det bästa man kan göra för att göra generationsskiftet så enkelt och konfliktfritt som möjligt är att ge bort aktier till barnen innan pensionsavgången. Välj en tidpunkt då barnen kan anses ha bidragit till företagets uppbyggnad.

Detta kan med fördel vara något som barnen får känna till långt i förväg så att alla får en chans att engagera sig om de vill. Enligt denna princip fördelas aktierna efter engagemang, vilket också har fördelen att verka incitamentsgrundande.

Med denna typ av tydliga prestationsbaserade upplägg är det mycket mindre risk att övriga arvtagare som inte är engagerade i bolaget säger emot. Det är tydligt från början vad som gäller. Inget är gratis. Generationsskiftet grundar sig på delaktighet. Ett sådant upplägg kan till och med inspirera övriga barn att engagera sig och bli delaktiga de också.

Oavsett vilket minimerar du riskerna för framtida interna konflikter på detta sätt.

Annat att tänka på vid generationsskifte

Ett generationsskifte i aktiebolag handlar inte bara om vem som ska få aktier. Kom ihåg att det även finns andra saker att tänka på, bland annat:

 • Anmäl ny styrelse
 • Lämna uppgift om delägare till Skatteverket
 • Byt eventuellt adress och skatteadress
 • Redovisa i inkomstdeklarationen (men en benefik överlåtelse av aktier tas inte upp till beskattning)

Verksamt har en bra sammanställning om generationsskiften i aktiebolag.

Tips

Låt alla i familjen vara delaktiga i ett tidigt skede så att alla kan säga vad de tycker och tänker.

 • Den nya generationens företagsledare behöver rätt kunskap. Det är bäst att ordna med utbildning i tid.
 • Gör det möjligt för nästa generation att delta i verksamheten, kanske genom trainee-program, sommarjobb eller projektanställning.
 • En mentor som är kopplad till familjen kan vara till stor nytta.
 • Undvik problem med att fördela tillgångar och skulder genom att göra en professionell bolagsvärdering.
 • Alla som äger aktier i bolaget måste inte vara operativt engagerade.
 • Tillhör du den äldre generationen som lämnar verksamheten men väljer att vara kvar ett tag efter generationsskiftet? Då är det viktigt att du kan komma överens med dina barn – det är trots allt de som ansvarar för bolaget nu.

Gör en företagsvärdering i samband med generationsskifte

I samband med generationsskifte i aktiebolag kan det vara på sin plats att göra en företagsvärdering. Då får ni en genomlysning av verksamheten och en uppskattning av värdet med hjälp av en oberoende värderare. Det skapar ett tydligt utgångsläge och är till nytta vid eventuell förhandling.

Gör en oberoende företagsvärdering nu!

Christoffer Nielsen
Artikelförfattare

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence
[email protected]
Böcker av författaren

Fler nyheter

FAQ

Bolagsplatsen – omdöme

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.