FAQ

FAQ

 

Vad kostar en värdering?


En värderingskonsultation över videomöte
där du får både en muntlig värdering, samt chansen att ställa frågor, kostar 10k.

 

En simpel företagsvärdering för mindre företag kostar 12k i sitt grundutförande. Denna företagsvärderingen är på ungefär på samma nivå som en kommersiell fastighetsvärdering eller en företagsmäklarvärdering. Om uppstädning av årsredovisningen eller liknande krävs, så tillkommer det på priset.

 

En företagsvärdering för en transaktion kostar mellan 50k till 75k, beroende på om det finns komplikationer som kräver utredning. Denna företagsvärderingen är betydligt mer komplett, och det ingår värderingskonsultation, samt beskrivningar av vad som är en låg vs hög värdering i sammanhanget, samt en genomgång av villkoren i transaktionen, och hur dessa kan sänka eller höja värderingen.

 

En företagsvärdering för en tvist, inkl. skilsmässa/bodelning kostar mellan 50k till 250k, varav ca 60% hamnar i spannet 50k till 75k. Detta beror på hur komplicerad tvisten är. En komplicerad tvist kännetecknas av att det är eller kan bli en lång domstolsprocess som kan sträcka sig över flera år. Skilsmässor och bodelningar räknas som tvister, eftersom det är en juridisk process, där parterna ofta har olika åsikter. Oavsett längd och komplikation på tvisten, så krävs här compliance med juridiska riktlinjer, så som Örjan Telemans tolkning av äktenskapsbalken och referenser till prejudikat från Högsta domstolen, om man ska kunna vinna tvisten när motparten har en egen värdering.

 

Rådgivning genom en komplett transaktion kostar mellan 125k till 350k, främst beroende på om sourcing av köpare/säljare ska ingå i processen. Vi tar ingen del av din kaka (provision), vi tar bara betalt för kvalificerad och oberoende rådgivning. Här ingår mycket annat utöver värderingen, så som förhandlingshjälp, due diligence eller vendor due diligence, genomgång av deal structure, avtalsvillkor och mycket mer. Något som ofta är fördolt och underskattat, är att statistiskt sett, så säljs en väldigt liten andel av de företag som annonseras ut. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning för att hamna på rätt sida av den statistiken. Vi följer inte konceptet av att sälja in en dröm, ta ut en engagement fee, och inkassera provisionen på den lilla andelen företag som säljs, medan man lägger fokus och energi på att sälja in drömmen till andra företagare.

 

Hur lång är leveranstiden?

En simpel företagsvärdering är klar på 3-5 arbetsdagar. Övriga värderingar brukar ha en leveranstid på 5-15 arbetsdagar. Om du befinner dig i en tidspressad situation, så hör av dig. Vi har hittills alltid lyckats lösa korta deadlines och liknande.

 

Jag vill köpa/sälja ett företag i bransch X, med kriterier Y. Har ni något?

Det korta svaret är ja. Vi har kännedom om många ”off market opportunities” och vi får flertalet förfrågningar per vecka, både gällande köpuppdrag och säljuppdrag.

Om du är eller vill bli kund, med ett köpuppdrag eller säljuppdrag, så är första mötet kostnadsfritt.

Om du representerar en investment bank, private equity, family office eller är en företagare som vill expandera genom förvärv, eller om du själv är en rådgivare i branschen, så måste du presentera en ”rudimentary indication of heads of terms” och ”proof of funds”. På simpel svenska betyder det, att du måste ge en grov indikation av pris eller multipel, samt på vilka villkor, och presentera dokumentation på att finansieringen är färdig.

Vi engerar oss främst med de som är eller vill bli kunder, samt med de som kan presentera ovan nämnd dokumentation.

Fler nyheter

FAQ

Bolagsplatsen – omdöme

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.