Våra tjänster

Företagsvärdering

1, Förberedd konsultation
Du skickar in allt underlag, vilket kan vara t.ex. årsredovisningen, year to date-utdrag ur bokföringsprogrammet, en annan värdering, eller ett underlag på ett bud som du fått. Vi läser på underlaget, och har sedan en konsultation på videolänk. Inget skriftligt underlag ingår.

2, Simpel företagsvärdering för interna syften (utan konsultation)
En komplett företagsvärdering inkl normalisering av de senaste årsredovisngarna och viktning mellan olika räkenskapsår. Företagsvärderingen måste vara simpel för att hamna i denna kategorin och uppdraget är slutfört när värderingen levererats. Denna värderingen är märkt; ”Ej för transaktion, bodelning eller tvistemål, endast för interna syften”.

3, Standard företagsvärdering (med konsultation)
Samma som ovan, men med konsultation och transaktionrådgivning ingår. Läs mer om transaktionsrådgivning här. Det finns inga begränsningar i mängden konsultation som får nyttjas i denna servicenivån.

4, Komplicerad företagsvärdering (med konsultation)
Samma som ovan, när det finns något som gör arbetet komplicerat. Det kan vara t.ex. en pågående tvist, stora skillnader mellan olika räkenskapsår eller valfri annan anledning. Transaktionsrådgivning ingår.

Vad vi inte erbjuder

A, Vi erbjuder inte värderingar av mindre enskilda firmor, mindre butiker, mindre restauranger, mindre salonger och liknade.

B, Vi erbjuder inte värdering av bolag som är pre revenue eller värderingar för fundraising-syften.

Företagsbesiktning

Due diligence är det engelska ordet för företagsbesiktning, vilket vanligen används även på svenska. Läs gärna mer om due diligence här.

Juridisk due diligence handlar om att gå igenom företagets avtal och eventuellt ansvar. Ju större företaget är, ju större blir behovet den juridiska besiktningen.

Finansiell due diligence handlar om att bekräfta att företagets ekonomi är vad det påstås vara. Även här används ett engelskspråkigt uttryck: ”Quality of earnings analysis” vilket är precis vad det låter som. Inom företagsvärdering, så gör man normalisering av vinsten som baseras på intervjun. När man gör en företagsbesiktning inför ett förvärv, så går man igenom företagets bankkonto och alla underlag, och gör en mer noggrann ”quality of earnings analysis”, som även utreder om det funnits något fiffel med bokföringen.

Kontakta oss idag, för en offert som är skräddarsydd för ert behov.

Sakkunnigt utlåtande

Vi utför expertvittnesmål eller så kallade sakkunniga utlåtanden inom följande områden:

* Företagsvärdering
* Företagstransaktioner
* Due diligence (företagsbesiktning)
* Forensic accounting
* Ekobrott och bokföringsbrott
* Beräkning av ekonomiska skador

Förhandlingshjälp

Vi hjälper både köpare och säljare, att navigera djungeln som bl.a kan innehålla:

* Stöd vid förhandling gällande värderingen av företaget
* Deal structuring
* Råd kring finansiering
* Säljaransvar vid försäljning
* Avtalsvillkor
* Betalningsvillkor
* Tilläggsköpeskilling
* Earn out
* Villkor kring handpenning
* Non compete agreements / konkurrensklausul
* Vendor due diligence och vanlig due diligence

Pris/värdering vara den mest centrala frågan i de flesta transaktioner, och det är inte ovanligt att kompensera för prisfrågan med övriga punkter nämnda ovan.

Lär mer om transaktionsrådgivning här

Komplett transaktion

Vår tjänst ”komplett transaktion” innehåller företagsvärdering, företagsbesiktning och förhandlingshjälp. Detta erbjuds för både köpare och säljare. När säljare köper tjänsten, så görs dock vendor due diligence och hjälp med köparens företagsbesiktning.

Om en komplett transaktion ska ske, så brukar vi inte vilja dela upp uppdraget.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.