Våra tjänster

Företagsvärdering

1, Förberedd konsultation
Du skickar in allt underlag, vilket kan vara t.ex. årsredovisningen, year to date-utdrag ur bokföringsprogrammet, en annan värdering, eller ett underlag på ett bud som du fått. Vi läser på underlaget, och har sedan en konsultation på videolänk. Inget skriftligt underlag ingår.

2, Simpel företagsvärdering för interna syften (utan konsultation)
En komplett företagsvärdering inkl normalisering av de senaste årsredovisngarna och viktning mellan olika räkenskapsår. Företagsvärderingen måste vara simpel för att hamna i denna kategorin och uppdraget är slutfört när värderingen levererats. Denna värderingen är märkt; ”Ej för transaktion, bodelning eller tvistemål, endast för interna syften”.

3, Standard företagsvärdering (med konsultation)
Samma som ovan, men med konsultation och transaktionrådgivning ingår. Läs mer om transaktionsrådgivning här. Det finns inga begränsningar i mängden konsultation som får nyttjas i denna servicenivån.

4, Komplicerad företagsvärdering (med konsultation)
Samma som ovan, när det finns något som gör arbetet komplicerat. Det kan vara t.ex. en pågående tvist, stora skillnader mellan olika räkenskapsår eller valfri annan anledning. Transaktionsrådgivning ingår.

Vad vi inte erbjuder

A, Vi erbjuder inte värderingar av mindre enskilda firmor, mindre butiker, mindre restauranger, mindre salonger och liknade.

B, Vi erbjuder inte värdering av bolag som är pre revenue eller värderingar för fundraising-syften.

Företagsbesiktning (due diligence)

Due diligence är det engelska ordet för företagsbesiktning, vilket vanligen används även på svenska. Läs gärna mer om due diligence här.

Juridisk due diligence handlar om att gå igenom företagets avtal och eventuellt ansvar. Ju större företaget är, ju större blir behovet den juridiska besiktningen. Mindre företag har ofta mindre behov av detta.

Finansiell due diligence handlar om att bekräfta att företagets ekonomi är vad det påstås vara. Även här används ett engelskspråkigt uttryck: ”Quality of earnings analysis” vilket är precis vad det låter som. Inom företagsvärdering, så gör man normalisering av vinsten som baseras på intervjun. När man gör en företagsbesiktning inför ett förvärv, så går man igenom företagets bankkonto och alla underlag, och gör en mer noggrann ”quality of earnings analysis”, som även utreder om det funnits något fiffel med bokföringen. Detta är den vanligaste formen av due diligence, som alltid görs oavsett företagets storlek.

Vår uppfattning om marknaden för due diligence, är att de som erbjuder den, ofta pitchar sina ”tallriksmodellen-paket”, och att man antingen köper mer due diligence än vad man egentligen behöver, alternativt att man köper för lite due diligence inom ett specifikt område, vilket gör att man missar saker. Vi anser att alla former av paket, när det gäller due diligence, inte är gynnsamma för kunderna, då vi anser att olika företag har väldigt olika behov,.

Kontakta oss idag, för en offert som är skräddarsydd för ert behov.

Expertvittnesmål (sakkunnigt utlåtande)

Vi utför expertvittnesmål eller så kallade sakkunniga utlåtanden inom följande områden:

* Företagsvärdering
* Företagstransaktioner
* Due diligence (företagsbesiktning)
* Forensic accounting
* Ekobrott och bokföringsbrott
* Beräkning av ekonomiska skador

Förhandlingshjälp och transaktionsrådgivning

Vi hjälper både köpare och säljare, att navigera djungeln som bl.a kan innehålla:

* Stöd vid förhandling gällande värderingen av företaget
* Deal structuring
* Råd kring finansiering
* Säljaransvar vid försäljning
* Avtalsvillkor
* Betalningsvillkor
* Tilläggsköpeskilling
* Earn out
* Säljarrevers
* Villkorad handpenning
* Ovillkorad handpenning
* Non compete agreements / konkurrensklausul
* Vendor due diligence och vanlig due diligence

Lär mer om transaktionsrådgivning här

Exit planering - 12 månaders program

Exit planering kommuniceras ofta som något abstrakt, där det utlovas mycket, samtidigt som det är svårt att ta på vad det faktiskt innebär. Vissa har exit-redo certifieringar och annat som lovar mycket, men ingen köpare bryr sig om detta. Vad köpare bryr sig om kan variera bland olika köpare, men det är 3 saker som alltid får primär fokus, i varje transaktion. Dessa är (utan inbördes ordning):

Ordning och reda. Detta syftar främst på bokföringen, men även till viss del på avtal, och dokumentation av interna processer, och slutligen även till viss begränsad del, fysisk ordning och reda om det t.ex. är ett tillverkande företag. Denna punkten fungerar främst i negativ mening, alltså man får inte alltid mer för företaget om det är ordning och reda, men det leder ofta till att köparen drar sig ur, helt och hållet, om det är inte är ordning och reda.

Beroende av nuvarande ägare. Köpare vill gärna att se att företaget är självgående, även om nuvarande ägare t.ex. skulle vara bortrest i några månader (eller blir överkörd av en buss, som är en mindre trevlig metafor).

Lönsamheten. Ovan nämnda punkter, får ofta en indirekt påverkan på exit-värderingen, men lönsamheten får en direkt påverkan. Företag värderas nästan alltid på en multipel av lönsamheten, så resultatet av den ökade lönsamheten multipliceras i värderingen.

 

Vi erbjuder ett 12 månaders program där vi gör företaget exit redo. Varje program skräddarsys för att passa era behov, men vanligen så kör man konsultationer månatligen eller kvartalsvis, antingen via zoom eller på plats. Nedan följer ett urval av vad vi gör (utan inbördes ordning):

Uppstädning av bokföringen. Allt som ”blandar” personligt med företaget, måste bort. Allt från utgifter av personlig karaktär, till personliga lån, till konferensresor av semesterkaraktär och annat. Utöver det, så ska skuldsidan på balansräkningen endast ha skulder, och tillgångssidan endast ha tillgångar. Alla tillgångar ska också normaliseras. Bokföringen måste vara clean och korrekt, köpare bryr sig om detta.

Normalisering. Detta betyder t.ex. att man flyttar överskottskapital till holdingbolag, eller tar ut det. Finns det flera bolag så som holdingbolag el. dylikt, så skall detta styras upp, genom att all verksamhet ska flyttas till verksamhetsbolaget.

Datarum för avtal. Detta är bra för att hålla koll på allt, men det är framför bra för att undvika att dra ut på tiden, efter ett bud har lagts, tills dess att affären stänger. ”Time kills all deals” är tyvärr en sanning inom företagstransaktioner, framför allt när det framstår som att man inte har koll på avtalen inför en köpare precis innan denne skall förvärva bolaget.

Minska beroendet av nuvarande ägare, genom delegation. Denna punkten brukar vara svårast för ägare att acceptera, speciellt för någon som byggt ett företag från grunden. Sanningen är dock att köpare gärna vill se företag som inte är för beroende av nuvarande ägare. Till viss del kan man lösa det genom att låsa kvar ägaren i bolaget även efter transaktionen, men det betyder bara att arbetet förksjuts på framtiden. Ska man få top dollar, för bolaget så måste man vara exit-redo på riktigt.

Öka lönsamheten på olika sätt. Det finns många olika sätt att öka lönsamheten på. Vissa inom exit planning brukar förespråka att höja priserna. Det är ett ganska enkelt sätt, och det fungerar ofta, men inte alltid bra. Det kan ibland leda till kortsiktiga förbättringar, men man kan också tappa kunder långsiktigt, och om kunder börja lämna företaget strax innan affären ska ske, så kan det tolkas negativt av köparen. Att göra av sig med icke lönsamma kunder kan dock vara en god idé. Att se över vilken accounting treatment man har, kan också vara en god idé. Det finns många andra sätt utöver de som nämnts i denna texten. Noga avvägning, av alla tänkbara metoder för att öka lönsamheten, är vad vi förespråkar.

Det krävs 12 månader för att kunna genomföra och implementera ovan strategier. Varje företag är dock unikt, och vi skräddarsyr varje paket, för varje företag.

Provisionsfri företagsförsäljning

Vi är inte företagsmäklare och vi bedriver ingen traditionell företagsförmedling. Vi tar varken engagement fee eller provision. All nedan tjänster kan köpas separat.

1, Det hela börjar med en oberoende företagsvärdering. Man bör vara väl införstådd på skillnaden mellan en oberoende värdering, och en partisk värdering.

2, Exit planering i mån av tid. Önskar du sälja företaget omgående? Om inte, så finns det ofta mycket att tjäna på att göra exit planering. Fokus ligger på värdehöjande åtgärder, så som att öka vinsten och minska beroendet av nuvarande ägaren. Så länge företaget är av tillräcklig storlek, så är detta väldigt lönsamt för dig som ägare.

3, Transaktionsrådgivning och hjälp med företagsbesiktningen som köparen gör. Att ha rätt villkor i överlåtelsen, ska inte underskattas. Många fokuserar endast på ”headline-priset” men det kommer ofta med komplicerade villkor så som tilläggsköpeskilling mm. Vendor due diligence görs för att i förväg hitta och eliminera potentiella hinder för affären, som köparen kan hitta i sin företagsbesiktning. Tidsaspekten är också viktig, eftersom ”time kills all deals”. Vi sätter upp ett datarum med all information som köparen kommer fråga efter.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt. Vi arbetar tyvärr inte med startups, enskilda firmor och liknande.