Våra tjänster

Företagsvärdering

1, Förberedd konsultation
Du skickar in allt underlag, vilket kan vara t.ex. årsredovisningen, year to date-utdrag ur bokföringsprogrammet, en annan värdering, eller ett underlag på ett bud som du fått. Vi läser på underlaget, och har sedan en konsultation på videolänk. Inget skriftligt underlag ingår.

2, Simpel företagsvärdering för interna syften (utan konsultation)
En komplett företagsvärdering inkl normalisering av de senaste årsredovisngarna och viktning mellan olika räkenskapsår. Företagsvärderingen måste vara simpel för att hamna i denna kategorin och uppdraget är slutfört när värderingen levererats. Denna värderingen är märkt; ”Skall ej användas för transaktion, endast för interna syften”.

3, Standard företagsvärdering (med konsultation)
Samma som ovan, men konsultation ingår. Behovet av konsultation, inkl ”snabba frågor” bör inte uppskattas. Läs gärna om transaktionsrådgivning innan du fattar ditt beslut. Det finns inga begränsningar i mängden konsultation som får nyttjas i denna servicenivån.

4, Komplicerad företagsvärdering (med konsultation)
Samma som ovan, när det finns något som gör arbetet komplicerat. Det kan vara t.ex. en pågående tvist, stora skillnader mellan olika räkenskapsår eller valfri annan anledning. Transaktionsrådgivning ingår.

Vad vi inte erbjuder

A, Vi erbjuder inte värderingar av mindre enskilda firmor, mindre butiker, mindre restauranger, mindre salonger och liknade.

B, Vi erbjuder inte värdering av bolag som är pre revenue och/eller fundraising-syften.

Företagsbesiktning (due diligence)

Due diligence är det engelska ordet för företagsbesiktning, vilket vanligen används även på svenska. Läs gärna mer om due diligence här.

Juridisk due diligence handlar om att gå igenom företagets avtal och eventuell liability. Ju större företaget är, ju större blir behovet den juridiska besiktningen. Mindre företag har ofta mindre behov av detta.

Finansiell due diligence handlar om att bekräfta att företagets ekonomi är vad det påstås vara. Även här använts ett engelskspråkigt uttryck: ”Quality of earnings analysis” vilket är precis vad det låter som. Inom företagsvärdering, så gör man normalisering av vinsten som baseras på intervjun. När man gör en företagsbesiktning inför ett förvärv, så går man igenom företagets bankkonto och alla underlag, och gör en mer noggrann ”quality of earnings analysis”, som även utreder om det funnits något fiffel med bokföringen, eller aggressiv skatteplanering. Detta är den vanligaste formen av due diligence, som alltid görs oavsett företagets storlek.

Vår uppfattning om marknaden för due diligence, är att de som erbjuder den, ofta pitchar sina ”tallriksmodellen-paket”, och att man antingen köper mer due diligence än vad man egentligen behöver, alternativt att man köper för lite due diligence inom ett specifikt område, vilket gör att man missar saker. Vi anser att alla former av paket, när det gäller due diligence, inte är gynnsamma för kunderna, då vi anser att olika företag har väldigt olika behov,.

Kontakta oss idag, för en offert som är skräddarsydd för ert behov.

Expertvittnesmål (sakkunnigt utlåtande)

Vi utför expertvittnesmål eller så kallade sakkunniga utlåtanden inom följande områden:

* Företagsvärdering
* Företagstransaktioner
* Due diligence (företagsbesiktning)
* Forensic accounting
* Ekobrott och bokföringsbrott
* Beräkning av ekonomiska skador

Förhandlingshjälp och transaktionsrådgivning

Vi hjälper både köpare och säljare, att navigera djungeln som bl.a kan innehålla:

* Stöd vid förhandling gällande värderingen av företaget
* Deal structuring
* Råd kring finansiering
* Säljaransvar vid försäljning
* Avtalsvillkor
* Betalningsvillkor
* Tilläggsköpeskilling
* Earn out
* Säljarrevers
* Villkorad handpenning
* Ovillkorad handpenning
* Non compete agreements / konkurrensklausul
* Vendor due diligence och vanlig due diligence

Lär mer om transaktionsrådgivning här

Exit planering - Värdehöjande åtgärder

Vårt primära fokus är att öka värdet på bolaget, och därmed göra det mer attraktivt inför inför ett förvärv.

Välfinansierade köpare letar i regel alltid efter attraktiva företag att förvärva. Dina chanser att lyckas med en exit, ökar när du är exit-redo och tillräckligt attraktiv för att hamna på radarn hos de välfinansierade köparna.

Det finns en oändlig mängd faktorer som kan förbättras, men det är två som alltid återkommer i vartenda förvärv. Dessa är lönsamhet (vinst) och beroende av nuvarande ägare.

Provisionsfri företagsförsäljning

Vi är inte företagsmäklare och vi bedriver ingen traditionell företagsförmedling. Vi tar varken engagement fee eller provision. All nedan tjänster kan köpas separat.

1, Det hela börjar med en oberoende företagsvärdering. Man bör vara väl införstådd på skillnaden mellan en oberoende värdering, och en partisk värdering.

2, Exit planering i mån av tid. Önskar du sälja företaget omgående? Om inte, så finns det ofta mycket att tjäna på att göra exit planering. Fokus ligger på värdehöjande åtgärder, så som att öka vinsten och minska beroendet av nuvarande ägaren. Så länge företaget är av tillräcklig storlek, så är detta väldigt lönsamt för dig som ägare.

3, Transaktionsrådgivning och hjälp med företagsbesiktningen som köparen gör. Att ha rätt villkor i överlåtelsen, ska inte underskattas. Många fokuserar endast på ”headline-priset” men det kommer ofta med komplicerade villkor så som tilläggsköpeskilling mm. Vendor due diligence görs för att i förväg hitta och eliminera potentiella hinder för affären, som köparen kan hitta i sin företagsbesiktning. Tidsaspekten är också viktig, eftersom ”time kills all deals”. Vi sätter upp ett datarum med all information som köparen kommer fråga efter.

Off market deals / Köpuppdrag

Vi stöter på en större mängd off market deals, både i Skandinavien och USA. Vi håller dock allt anonymt till dess att båda säljare och köpare har gett klartecken. Många företagsmäklare erbjuder off market deals gratis, men de har då såklart ekonomiska incitament i affären. Det finns gott om företagsmäklare och sell-side M&A rådgivare. Vi är inte en av dem.

Vill du ta del av våra off market deals, så finns det två alternativ.

1, Passivt. Ni sätter ”eventuella filter” på vad ni inte önskar få information om.

2, Aktivt köpuppdrag. Vi letar aktivt efter förvärv åt er.

Kontakta oss för en offert

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Kontaktformuläret fungerar ej, vänligen mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Det går även att ringa +46 763043437

´
´