Våra tjänster

Våra tjänster

Företagsvärdering

1, Okomplicerad värdering utan konsultation
En komplicerad värdering kännetecknas oftast av att företaget funnits åtminstone några år, och att vinsten är relativt jämn mellan åren. Vad som kanske är ännu viktigare, är att det är ordning och reda på bokföringen. I denna kategorin får det inte vara några felaktigheter eller komplikationer i bokföringen. Värderingsmetoderna som används, är substansvärderingmetoden i kombination med avkastningsvärderingsmetoden.

2, Komplicerad värdering med konsultation
Här det finns inga begräsningar i hur komplicerad värderingen får vara, och obegränsad konsultation ingår, men konsultationen är dock begränsad till värderingsfrågan. Juridiska tvister hamnar i denna kategorin.

3, Tech-värdering
Värdering av tech-bolag, så som SaaS (software as a service), digitala plattformar och andra digitala företag. E-handelsföretag räknas oftast, men inte alltid, som traditionella företag. Tech-bolaget måste ha försäljning, annars anser inte vi att det går att göra en värdering av tillräcklig kvalitet. Även om det försäljning finns, så är tech-värderingar relativt spekulativa, i jämförelse med traditionella företag.

Vad vi inte erbjuder

A, Vi erbjuder inte värderingar av t.ex.mindre restauranger och mindre butiker enligt marknadsvärderingsmetoden. Vi erbjuder dock värdering av t.ex. större butiker med vad vi anser vara korrekt metodologi, dvs flera värderingsmetoderna som är kombineraden.

B, Vi erbjuder inte värdering av bolag som är pre revenue och inte heller värderingar för fundraising-syften.

Due diligence / Företagsbesiktning

Due diligence är det engelska ordet för företagsbesiktning, vilket vanligen används även på svenska. Läs gärna mer om due diligence här. Det tre vanligaste formerna av due diligence är juridisk due diligence, finansiell due diligence och teknisk due diligence. Det finns flertalet andra former som man ibland räknar med, men som ofta saknar relevans för ”vanliga företag”, bl.a, kommserisell due diligence och forensic accounting.

1, Juridisk due diligence handlar om att gå igenom företagets avtal och eventuell liability. Ju större företaget är, ju större blir den juridiska besiktningen.

2, Finansiell due diligence handlar om att bekräfta att företagets ekonomi är vad det påstås vara. Här letar man främst efter fusk och fiffel från nuvarande ägarna. Detta är den vanligaste formen av due diligence, som alltid görs oavsett företagets storlek.

3, Teknisk due diligence handlar om att besikta skicket, på företagets tillgångar. Det kan vara allt från IT-system till grävmaskiner. Denna kategori anser vi vara viktig och att man bör lägga adekvat prioritet på den.

Ibland gör man också nedanstående former av due diligence, men det anses till skillnad från ovanstående, inte vara standard:

A, Kommersiell due diligence handlar om marknadsundersökningar, om efterfrågan på produkter/tjänster och liknande. Detta anser vi sällan vara relevant för traditionella företag, då kvaliteten på datan sällan är bra. Det kan dock finnas undantagsfall då detta kan vara relevant, så som tech startups.

B, Forensic accounting, är i princip samma sak som finansiell due diligence, fast med mer fokus på brottsliga element, så som penningtvätt och liknande.

C, Skattemässig due diligence, men den hör hemma delvis i den juridiska och delvis den finansiella besiktningen. Det handlar främst om att man gör för aggressiv skatteplanering, och riskerar bakläxa på det.

Vi tycker att man ofta pratar alldeles för lite om teknisk due diligence, vilket det ofta finns ett behov av. Anledningen till detta anser vi vara, att det inte är något som de leverantörer som erbjuder due diligence, kan erbjuda. Detta måste alltså köpas in externt.

Juridisk due diligence är viktigt och skall alltid utföras, men endast på de saker där det finns ekonomiskt utrymme att processa det, annars blir det bara relevant i teorin, inte i praktiken. Större företag har ofta stort behov av juridisk due diligence. Man kan dra en parallell mellan företagets storlek och behovet av juridisk due diligence.

Vår uppfattning om marknaden för due diligence, är att de som erbjuder den, ofta pitchar sina ”tallriksmodellen-paket”, och att man antingen köper mer due diligence än vad man egentligen behöver, alternativt att man köper för lite due diligence inom ett specifikt område, vilket gör att man missar saker. Vi anser att alla former av paket, när det gäller due diligence, inte är gynnsamma för kunderna, då vi anser att olika företag har väldigt olika behov,.

Kontakta oss idag, för en offert som är skräddarsydd för ditt behov.

M&A rådgivning

Mergers and acquistions, eller fusioner och förvärv som det heter på svenska är ett relativt brett begrepp. Vanligen så syftar man på något större bolag, som köper upp sina konkurrenter, för att sedan integrera deras verksamhet i det förvärvande bolaget. Ibland inkluderar man saker så som företagsvärdering och due diligence, in i det bredare begreppet M&A.

M&A processer leder ofta till vad som i sammanhanget är relativt snabba och höga ökningar i lönsamheten, eftersom man som kan plocka de bästa processerna och komponenterna från båda bolagen. Utöver det så, så kan man också få skalfördelar som även de bidrar till en ökad lönsamhet.

Fusioner och förvärv kan även syfta på ett vertikalt förvärv, alltså en kund eller leverantör till det förvärvande bolaget. Detta kan också vara lönsamt, då man efteråt kan kontrollera en större del av näringskedjan. Ökningen i lönsamheten är dock sällan lika hög eller snabb, som vid förvärv av konkurrenter.

M&A innehåller såklart också en separation och en integration, varav integrationen är där man oftast misslyckas. Att hitta ökad lönsamhet vid horisontiella förvärv brukar ofta gå relativt bra, även om det såklart finns olika variationer av ”bra”. Detta är ofta den enklare biten av M&A-processen.

När två bolag ska integeras och storbolagspolitik införs på familjeföretag, så uppfattas detta ofta som negativt av personalen. Trots att produktiviteten bland personalen ofta minskar vid införandet av ”storbolagspolitik och policies” så brukar ofta lönsamheten i bolaget öka ändå. Detta beror på de lågt hängande frukterna med M&A, vilket blir allra tydligast när det gäller horisontiella förvärv (konkurrenter).

En fd deltidsanställd subcontractor till Nielsen Valuation Group i London, arbetar nu med kommunikation med bl.a denna typen av frågor, på heltid: www.thissenconsulting.com

Nielsen Valuation Group hjälper er gärna, med båda de lätta och roliga bitarna, samt de mer komplicerade bitarna. Kontakta oss idag, får att inleda en konversation och få en offert. Vi arbetar med fast retainer på månadsbasis.

Provisionsfri företagsförmedling

Nielsen Valuation Group erbjuder provisionsfri företagsförmedling av medelstora företag, dock ej så kallade main street-företag (butiker, restauranger mm) och inte heller pre revenue startups. Vi tar ingen provision, och ingen engagement fee. Istället tar vi en fast retainer på månadsbasis.

När man vill ha hjälp med att sälja ett mindre företag, så brukar man anlita en företagsmäklare, vars primära uppgift är att sälja företaget. Vissa M&A rådgivare är ”sell side” och då agerar de ungefär på ett liknande sätt, fast ofta med större bolag, och med mer fokus på det ekonomiska och juridiska. När det gäller medelstora företag, så refererar vissa aktörer till sig som företagsmäklare och vissa som sell side M&A rådgivare. Mellansegmentet kan ibland ha ”spår av arbetsmetoder från båda håll”.

Företagsmäklare påminner ofta mer om fastighetsmäklare, och vissa företagsmäklare arbetar vanligen främst med lokala företag, så som restauranger och butiker. Där brukar man använda sig av komparativvärderingsmetoden, och det är också vanligt att man byter ut due diligence, mot en säljarrevers, vilket delvis beror på att due diligence kostar pengar, och delvis på att köparna inte alltid är så kredistarka.

Nielsen Valuation Group arbetar inte med ovanstående typ av företag, eller processer. Vi arbetar med vad vi anser vara kompletta företagsvärderingar, som först normaliserar årsredovisningen och sedan kombinerar flera olika värderingsmetoder (ej komparativvärderingsmetoden ensamt) och vi anser att en komplett due diligence alltid ska göras, och att säljaren som regel ej ska finansiera affären.

Vi hjälper dig från ax till limpa, inklusive att hitta köparen, till värdering, till hjälp vid due diligence osv. Kontakta oss idag för att få en offert

Expertvittnesmål (sakkunnigt utlåtande)

Vi utför expertvittnesmål eller så kallade sakkunniga utlåtanden inom följande områden:

* Företagsvärdering
* Företagstransaktioner
* Due diligence (företagsbesiktning)
* Forensic accounting
* Ekobrott och bokföringsbrott
* Beräkning av ekonomiska skador

Förhandlingshjälp och transaktionsrådgivning

Har du fått ett bud på bolaget, som innehåller många krångliga villkor? Vi hjälper dig att navigera djungeln som bl.a kan innehålla:

* Stöd vid förhandling gällande värderingen av företaget
* Säljaransvar vid försäljning
* Earn out
* Säljarfinansiering / revers
* Betalningsvillkor
* Villkorad handpenning
* Ovillkorad handpenning
* Exit planning, hur man förbereder företaget inför försäljning
* Non compete agreements
* Vendor due diligence och vanlig due diligence

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Formuläret är ur funktion, mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com eller ring 0763043437

´
´