Våra tjänster

Våra tjänster

Företagsvärdering

1, Förberedd konsultation
Du skickar in allt underlag, vilket kan vara t.ex. årsredovisningen, year to date-utdrag ur bokföringsprogrammet, en annan värdering, eller ett underlaget på ett bud som du fått. Vi läser på underlaget, och har sedan en konsultation på videolänk. Inget skriftligt underlag ingår.

2, Företagsvärdering
En komplett företagsvärdering inkl normalisering av de senaste årsredovisngarna och viktning mellan olika räkenskapsår. Värderingen kommer i skriftlig form, är av högsta kvalitet och försvarbar vid eventuell tvist. Uppdraget är slutfört när värdering levererats.

3, Företagsärdering inkl konsultation
Samma som ovan, men konsultation ingår.

Vad vi inte erbjuder

A, Vi erbjuder inte värderingar av mindre enskilda firmor som hanterar kontanter.

B, Vi erbjuder inte värdering av bolag som är pre revenue och inte heller värderingar för fundraising-syften.

Due diligence / Företagsbesiktning

Due diligence är det engelska ordet för företagsbesiktning, vilket vanligen används även på svenska. Läs gärna mer om due diligence här. Det två vanligaste formerna av due diligence är juridisk due diligence och finansiell due diligence.

1, Juridisk due diligence handlar om att gå igenom företagets avtal och eventuell liability. Ju större företaget är, ju större blir den juridiska besiktningen.

2, Finansiell due diligence handlar om att bekräfta att företagets ekonomi är vad det påstås vara. Här letar man främst efter fusk och fiffel från nuvarande ägarna. Detta är den vanligaste formen av due diligence, som alltid görs oavsett företagets storlek.

Vår uppfattning om marknaden för due diligence, är att de som erbjuder den, ofta pitchar sina ”tallriksmodellen-paket”, och att man antingen köper mer due diligence än vad man egentligen behöver, alternativt att man köper för lite due diligence inom ett specifikt område, vilket gör att man missar saker. Vi anser att alla former av paket, när det gäller due diligence, inte är gynnsamma för kunderna, då vi anser att olika företag har väldigt olika behov,.

Kontakta oss idag, för en offert som är skräddarsydd för ditt behov.

Expertvittnesmål (sakkunnigt utlåtande)

Vi utför expertvittnesmål eller så kallade sakkunniga utlåtanden inom följande områden:

* Företagsvärdering
* Företagstransaktioner
* Due diligence (företagsbesiktning)
* Forensic accounting
* Ekobrott och bokföringsbrott
* Beräkning av ekonomiska skador

Förhandlingshjälp och transaktionsrådgivning

Har du fått ett bud på bolaget, som innehåller många krångliga villkor? Vi hjälper dig att navigera djungeln som bl.a kan innehålla:

* Stöd vid förhandling gällande värderingen av företaget
* Säljaransvar vid försäljning
* Earn out
* Säljarfinansiering / revers
* Betalningsvillkor
* Villkorad handpenning
* Ovillkorad handpenning
* Exit planning, hur man förbereder företaget inför försäljning
* Non compete agreements
* Vendor due diligence och vanlig due diligence

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Vi arbetar med samma värderingsmetodologi som big4, fast till halva priset, och med bättre personlig service. Om du har en mindre butik/restaurang/salong, eller ett företag som ännu inte har omsättning, så rekommenderar vi att vända sig till företagsmäklare istället.

Christoffer Nielsen arbetar i både Sverige och USA. Pacific standard time är 9h efter Sverige.

´
´