Varför du behöver vendor due diligence

Vendor due diligence, även förkortat VDD, är i enkla termer den besiktning som säljaren gör av sitt egna företag. Det finns flera orsaker till varför det är positivt för säljaren att göra en egen besiktning av bolaget men den vanligaste anledningen är att effektivisera och förenkla förvärvsprocessen.

Även om man i Sverige ofta använder den engelska termen vendor due diligence skulle det kunna översättas till ”säljarens förvärvsgranskning”. I den här artikeln guidar vi dig genom de viktigaste aspekterna till varför du behöver VDD om du funderar på att sälja ditt företag.

Vill du få en offert på företagsbesiktning av ditt egna företag?

Kontakta oss

Vad är skillnaden mellan due diligence och vendor due diligence?

Skillnaden mellan due diligence och vendor due diligence är att det förstnämnda är en besiktning som görs av köparen medan det sistnämnda är en besiktning som görs av säljaren.

Skillnaden mellan due diligence och vendor due diligence:

  • Due diligence: Den besiktning som köparen utför av företaget som ska köpas. Due diligence görs i samband med ett företagsförvärv.
  • Vendor due diligence: Den besiktning som säljaren gör av sitt egna företag för att förutse (och tillfredsställa) köparens frågor och behov. VDD görs med fördel i god tid innan företagstransaktionen.

Varför behöver jag en företagsgranskning?

Det korta svaret till varför du med fördel gör en vendor due diligence vid ett företagsförvärv är för att effektivisera hela förvärvsprocessen. Man kan säga att VDD är en komplett analys och värdering av företaget, vilket ger bolaget möjlighet att både rätta till eventuella fel innan köparen gör sin undersökning samt att underlätta köparens undersökning genom att redan ha en rapport redo.

Köparen får därmed tillgång till relevant information tidigt i processen och du som säljare får chans att rätta till eventuella fel som annars kunnat påverka företagsvärderingen negativt. Genom att låta köparen få tillgång till rapporten minskar dessutom ofta mängden frågor från köparen avsevärt.

Med en VDD ser företagaren med andra ord till att vara så bra rustad som möjligt inför köparens besiktning.

2 anledningar till att göra en vendor due diligence

Det finns förstås många bra anledningar till att investera i att göra en VDD, men det är framför allt två anledningar som sticker ut från mängden: möjligheten att rätta till eventuella fel och att effektivisera förvärvsprocessen.

Möjlighet att rätta till (eventuella) fel

Genom att göra en egen besiktning får företaget en chans att bli upplyst om de eventuella fel som kan finnas – samt en chans att rätta till dem. En företagsbesiktning som utförs i god tid innebär därmed att bolaget har tid på sig att göra sig mer attraktivt för köparen.

Man skulle kunna jämföra det med en lägenhetsförsäljning, där mäklaren ser till att belysa problem som åtgärdas av säljarna så att lägenheten är i toppskick vid visning.

Underlätta köparens besiktning – och därmed effektivisera förvärvsprocessen

En företagstransaktion innebär inte sällan en omfattande frågeprocess från köparen till företaget, vilket både tar upp mycket tid från bolaget i fråga och som dessutom lätt blir komplicerad. Här är det främst tidsaspekten som är av största vikt, en lång rad frågor kan ta flera månader att få svar på.

”Det är inte ovanligt med 200–600 frågor, vilket kan vara plågsamt för företagaren”, säger Christoffer Nielsen, VD på Nielsen Valuation Group. ”Detta dödar många affärer”, tillägger han.

Det är inte svårt att föreställa sig hur tidskrävande och onödigt invecklat det blir för säljaren att svara på 600 detaljerade frågor kring bolaget. Om det finns flera köpare i sikte är det inte ovanligt att säljaren väljer den köpare som kan genomföra affären snabbare, vilket alltså ofta innebär den som har färre och mer relevanta frågor.

Genom att ha utfört en egen företagsbesiktning kan mängden frågor minska avsevärt, eftersom fel redan åtgärdats, och dessutom innehåller den egna rapporten ofta svar på de flesta frågor som köparen kommer att ställa.

Värt att komma ihåg är att köparen alltid kommer att göra en due diligence, även om företaget i fråga gjort en vendor due diligence. Men genom en VDD förenklar du som säljare hela förvärvsprocessen.

Man som granskar resultatet från en vendor due diligence

Genom att själv besiktiga företaget i god tid har säljaren en chans att rätta till eventuella fel och därmed göra bolaget mer attraktivt för en köpare.

Vem utför företagsgranskningen?

Den som utför en vendor due diligence bör vara en oberoende tredje part, men det är inte lika viktigt som vid en regelrätt företagsvärdering – då är det ett måste att värderingsmannen är oberoende.

Det viktigaste vid en sådan företagsbesiktning (och detsamma gäller för due diligence) är att besiktaren är kompetent – helst med lång erfarenhet av branschen. En väl genomförd besiktning innebär att företaget sitter på rätt information när köparen väl kommer in i bilden. Men det är alltså inte nödvändigt att den som utför vendor due diligencen är opartisk, eftersom köparen ändå kommer att göra en egen due diligence.

Den som utför en VDD har alltid en köpares perspektiv. Den som undersöker företaget behöver nämligen både förstå hur köparen tänker samt ha stenkoll på företagsvärdering och analys. Det innebär att det finns stor chans att den som besiktigar hittar fel och problem som annars köparen hade hittat.

En solid besiktning gjord av en professionell tredje part innebär att du som säljare har alla förutsättningar för en fördelaktig företagstransaktion.

Behöver du en vattentät företagsvärdering av en oberoende part med lång erfarenhet?

Kontakta oss

Köparen kommer fortfarande att utföra en besiktning

Ett vanligt missförstånd är att en vendor due diligence innebär att bolaget ”slipper” köparens besiktning av företaget – men så fungerar det inte. Köparen kommer alltid att utföra en egen besiktning av företaget.

Däremot innebär en egen företagsbesiktning alltså att bolaget redan sitter på svaren till många av de frågor som köparen antagligen kommer att ställa och att bolaget får en chans att rätta till eventuella fel redan innan köparens besiktning.

Vanliga frågor och svar

När behöver jag göra en vendor due diligence?

Om du funderar på att sälja ditt företag behöver du med största sannolikhet göra en vendor due diligence – oavsett om du har ett större eller mindre företag.

Varför är en vendor due diligence bra att göra?

Säljaren får större kännedom om de faktorer som kan komma att påverka köparens perspektiv och får därtill en chans att rätta till eventuella fel redan innan köparens besiktning.

Gör en vendor due diligence att företaget slipper köparens besiktning?

Nej, köparen kommer alltid att utföra en egen besiktning av företaget. En vendor due diligence kan dock förenkla processen avsevärt.

Christoffer Nielsen
Artikelförfattare

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence
[email protected]
Böcker av författaren

Fler nyheter

FAQ

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.