Sälja företag – Så kan du sälja ditt aktiebolag

Sälja företag

Att sälja ett företag är för de flesta av oss en stor händelse. Det är mycket som ska falla på plats och det är ofta stora summor som står på spel. Därför är det viktigt att förbereda sig väl när du tänkt sälja ditt bolag.

I denna artikel berättar vi om hur du kan tänka när du ska sälja ett aktiebolag. Vi berättar också hur Nielsen Valuation Group i egenskap av oberoende M&A-rådgivare kan hjälpa dig att lyckas med din affär.

Sälj ditt företag med Nielsen Valuation Group

Nielsen Valuation Group är en oberoende transaktionsrådgivare. Vi bistår med vår expertis när det är dags att sälja företag – från det att idén väcks tills du signerat avtalet med en köpare.

Vi är med dig genom hela processen för vi vet hur viktigt det är att kunna känna sig trygg med att det kommer att bli en lyckad affär. Bland annat innefattar det att göra en korrekt och oberoende värdering av ditt bolag och sedan att hitta en lämplig köpare.

Ofta är det en leverantör, konkurrent eller kund. Vi är med och delar med oss av vår kunskap så att du undviker fallgropar och obehagliga överraskningar.

Sälja bolag utan provision?

Ja – med Nielsen Valuation Group betalar du ingen provision på transaktionen när du ska sälja ditt företag.

Som transaktionsrådgivare arbetar vi på ett lite annorlunda sätt än traditionella företagsmäklare. I stället för provision betalar du en månatlig retainer under den period som du använder vår rådgivning. Det har stora fördelar för dig som vill sälja ditt bolag, vilket vi ska gå in på strax.

Kontakta oss för en offert

Rådgivare vs företagsmäklare när du ska sälja ett aktiebolag

Vi får ofta frågan varför det är bättre att använda en transaktionsrådgivare eller M&A-rådgivare jämfört med en företagsmäklare för att sälja sitt aktiebolag.

Både arbetssätt och det sätt vi tar betalt för våra tjänster skiljer sig åt. Många gånger är det fördelaktigt för dig att använda en rådgivare för företagstransaktionen. Men det beror på.

Fördelar med att sälja genom en företagsmäklare

Egentligen beror det först och främst på vilken typ av företag du tänkt sälja. Är det ett helt lokalt baserat mindre bolag är det troligt att en traditionell företagsförmedling faktiskt är bäst.

Tumregeln är att om det företag du vill sälja är ”ett i mängden” – att det finns många liknande verksamheter på marknaden – ja då kan en företagsmäklare troligtvis vara till hjälp.

Nackdelen är att företagsmäklare tar ut provision på hela beloppet. Vissa tar dessutom ut en fast avgift oavsett om firman blir såld eller inte.

Fördelar med att sälja företaget med en rådgivare

Har du ett lite större bolag med omsättning i storleksordningen 25 – 500 miljoner kronor och som inte enbart har lokal inriktning har du sannolikt stor nytta av att anlita en rådgivare i stället.

Vi som M&A-rådgivare är inte partiska. Inte heller är vi säljare. Därför kan vi lättare vinna en potentiell köpares förtroende när du vill sälja ditt företag. Det är så stora företag gör och vi tillämpar metoden även på medelstora bolag.

Detta är rätt sätt att jobba på enligt oss. Det finns nämligen vissa problem när en rådgivare tar ut provision och har ekonomisk vinst i en transaktion. Till exempel kan det leda till att du fattar förhastade beslut och säljer ut dig till ett för lågt pris helt i onödan.

Med oss betalar du ingen provision på transaktionen. I stället har vi en månatlig retainer som utgår under den tid som du anlitar oss. Du betalar alltså varken provision eller startavgift.

Vi drar oss inte för att säga vad vi tycker om en potentiell köpare utan berättar för dig hur du kan tänka i olika situationer.

TipsHär kan du läsa mer om företagsmäklare vs rådgivare.

Vill du ha hjälp att sälja ditt aktiebolag?

Nielsen Valuation Group har lång erfarenhet av att bistå den säljande parten vid företagstransaktioner. Kontakta oss så kan vi diskutera hur du bäst gör en exit ur ditt företag.

Kontakta oss nu för en offert

Sälja bolag rådgivare

Det finns många fördelar med att använda en rådgivare när du ska sälja ditt bolag. Bland annat kan det vara lättare att vinna en potentiell köpares förtroende.

Tips för dig som funderar på att sälja ditt företag

Går du i säljtankar och funderar att göra en exit från ditt aktiebolag? Då har du säkert många frågor. Vad är bolaget värt? Hur gör jag för att hitta rätt köpare? Vad kommer att hända med min personal när jag säljer firman?

Här går vi igenom tips på vad du ska tänka på i samband med att du avyttrar din verksamhet.

Förbered och planera i tid

Det tar ofta tid att sälja ett företag. Anledningen är att det krävs en hel del förarbete. Utan det kommer en potentiell köpare inte att känna sig trygg och då kanske det inte blir en affär – eller så säljer du till underpris.

Gå igenom företagets ekonomi och avtal. Det handlar inte om att försköna utan snarare om att ge rätt bild av verksamheten. Att ha ordning på allt är en förutsättning för att köparen ska känna att det är ett intressant case.

Det kan också vara på sin plats att se hur konkurrenter positionerar sig och hur marknaden ser ut för att bestämma hur bolaget ska profilera sig utåt inför företagsförsäljningen.

Praktiska frågor i förberedelserna

Det finns flera praktiska frågor att ta ställning till, bland annat:

 • Ska företaget säljas som aktieöverlåtelse eller vill du endast sälja inkråmet?
 • Kommer VD och ledning att fortsätta arbeta i bolaget?
 • Har företaget avtal med stora kunder och som inte är giltiga efter en försäljning på grund av särskilda klausuler?
 • Finns det något som kan komma fram vid en due diligence som sänker värdet?

I detta första steg har du stor nytta av att anlita en transaktionsrådgivare så att du får ordning på allt som en köpare kan tänkas vara intresserad av.

Förbättra företaget inför försäljningen

Öka dina chanser att hitta bra köpare och att kunna ta ut ett pris som känns rätt genom att förbättra bolaget inför försäljningen. Alltså inte försköna – förbättra.

Gör du det kan det betyda mycket för priset som du kan sälja för. Detta ska helst göras i god tid innan du ska sälja ditt företag. Gärna många år i förväg.

 • Minska onödiga kostnader
 • Jobba på att förbättra intäkterna
 • Gör tydliga rapporter så att du skapar förtroende hos köparen
 • Ordna avtal med de viktigaste leverantörerna och kunderna
 • Förbered dig på att tydligt kunna förklara varifrån de viktigaste vinsterna kommer
 • Var tydlig med allt som eventuellt är ouppklarat, olösta tvister och liknande
 • Tänk på att ett osålt lager sällan ses som en fördel

Vad är ditt företag värt?

Ska du sälja ditt bolag vill du givetvis veta vad det är värt. Är det ens lönt att sälja?

Faktum är att funderingar kring företagets värde många gånger börjar långt innan det blir aktuellt att genomföra själva transaktionen. Alla har inte en exitstrategi men många har ändå en tanke om att göra en exit en vacker dag.

För att få svar på frågan kan du göra en företagsvärdering. Det ska sägas att detta aldrig är någon exakt vetenskap. Värdet är vad en köpare i slutändan är villig att betala – om du accepterar att sälja bolaget för det priset. Bolagsvärderingen är bara en uppskattning.

Likväl är den nödvändig att göra eftersom den ger dig ett bättre utgångsläge i förhandlingarna om priset.

Hur värderar jag företaget?

Det finns flera sätt att värdera en verksamhet på.

Är det ett företag som inte gör någon vinst att tala om men som har en del tillgångar kan en substansvärdering vara lämplig. I sin enklaste form bygger den på företagets tillgångar minus skulderna. För att substansvärderingar ska vara rättvisande behövs dock en normalisering av balansräkningen. Läs mer om substansvärdering.

För vinstdrivande företag är i stället avkastningsvärdering en bättre värderingsmetod. Den baseras på resultatet i verksamheten. Även denna metod bör göras med en normalisering av räkenskaperna för att ge en korrekt bild av värdet. Läs mer om avkastningsvärdering.

Vill du veta vad ditt bolag är värt?

Nielsen Valuation Group hjälper dig att bedöma vad som kan vara ett rimligt värde på ditt företag. Gör inte misstaget att köpa en standardiserad onlinevärdering. Det ”värde” som de presenterar är ofta helt fel och kan vara för lågt – eller för högt.

När vi värderar företag normaliserar alltid räkenskaperna för att få fram en så exakt bedömning som möjligt. Vi tar hänsyn till omständigheterna i just ditt bolag så att du får ett värderingsunderlag som fungerar som verkligt stöd om du väljer att sälja ditt företag.

Kontakta oss för en offert

Värdering när du ska sälja ett företag

Vill du veta vad ditt företag är värt när du ska sälja det? Vi hjälper dig med värderingen inför försäljningen.

Hitta rätt köpare

Att kunna sälja till rätt pris kräver givetvis att det finns en köpare som är villig att betala vad du begär. Allra bäst är om du har flera budgivare som är intresserade av din verksamhet.

Har du en liten och lokal firma kan en företagsmäklare hjälpa dig att hitta rätt köpare. För de något större bolagen med en omsättning på 25 – 500 miljoner kronor är det bättre att använda en transaktionsrådgivare. Den potentielle köparen finns ofta bland kunder, konkurrenter eller leverantörer.

Efter att du har fått in olika bud handlar det inte bara om att se vem som vill betala mest. Du behöver även analysera köparna för att se om det är troligt att deras bud kan leda till en affär. Till exempel kan du fråga dig:

 • Har beslutet fattats på rätt nivå i bolaget eller finns risk att affären går om intet på grund av meningsskiljaktigheter i beslutsleden?
 • Finns det finansiering?
 • Vad är deras plan med köpet och nästa steg?

Syftet är att säkerställa att köparen verkligen kan genomföra affären och du kan sälja ditt bolag.

Avtal och transaktionsfas

Efter att du hittat en köpare som känns rätt är det dags för slutförhandling och avtalsskrivande. Här är det viktigt att utforma ett detaljerat köpeavtal för att förebygga framtida tvister.

Köparen betalar en handpenning i samband med att ni undertecknar köpeavtalet. Finns det ett lager görs en lagerinventering på tillträdesdagen. Transaktionen avslutas med en likvidavräkning.

Nu är ditt företag sålt!

Vad händer med personalen?

Vad som händer med personalen i samband med att du säljer ditt företag kan bero på om du sålt aktierna eller inkråmet. Vid en aktieöverlåtelse fortsätter alltid personalens anställningsavtal att gälla efter transaktionen. Samma sak gäller för övrigt andra avtal.

Är det en inkråmsaffär har personalen också rätt att följa med givet att köparen väljer att driva verksamheten vidare.

Vill du ha hjälp att sälja ditt bolag?

Nielsen Valuation Group är med dig när du vill göra en exit ur ditt aktiebolag. Vi ger dig allt det stöd du behöver under förberedelserna och att göra en korrekt värdering av verksamheten. När du använder oss som M&A-rådgivare ökar du sannolikheten att kunna sälja ditt bolag till ett korrekt pris.

Kontakta oss direkt så berättar vi mer

Se upp för risker och skojare om du ska sälja ditt företag

Att sälja företag är tyvärr inte riskfritt. Det finns skojare som framställer sig som respektabla men har brottsliga uppsåt. De kontaktar dig och erbjuder att sälja bolaget eller avveckla det. Trevliga människor, snygg hemsida och till synes legitim verksamhet.

Men under ytan döljer sig bedragare.

Håll utkik efter dessa varningstecken

 • Det verkar alldeles för lätt att sälja ditt aktiebolag
 • Transaktionen kommer att gå snabbt
 • Priset för tjänsten är orimligt låg
 • ”Rådgivaren” påstår att stora skulder inte alls är ett problem
 • Företaget säger åt dig att ta ut pengar från företagskontot för att därefter ta över kontot

Om du inte ser upp kan bedragaren ordna så att du står kvar som styrelsemedlem och därmed bär ansvar för sådant som företaget gör – trots att du sålt det. I ett sådant läge kan du få svårt att bevisa att du i själva verket är oskyldig.

Ta aldrig emot betalning svart

Gå aldrig med på att ta emot en del av betalningen för ditt företag svart. Det kan verka lockande för att få mer betalt eller för att affären ska gå igenom, men det brukar sluta illa. I ett sådant läge kommer du dessutom att uppleva det som svårt att anmäla brottet eftersom du själv försökt överlista systemet.

Du som säljare kan bli ansvarig

Du som säljare bör vara uppmärksam och planera försäljningen noga, även när du säljer till en legitim köpare.

Lagen ger nämligen köparen ett visst skydd i samband med en företagstransaktion. Enligt köplagen kan köparen kräva ersättning i efterhand av dig som säljer ett företag ifall det senare framkommer att bolaget inte alls har det värde som du hävdade. Detta gäller både vid inkråmsaffär och vid aktieöverlåtelse om det är samtliga eller nästan alla aktier som du sålt.

Tänk också på att om du utfäst garantier bär du ett ansvar för dessa under den tid som ni kommit överens om i köpeavtalet.

Hur säljer man ett företag? 10 steg

Att köpa ett företag är en lång process, men att sälja ett är egentligen mer komplicerat. Det kan faktiskt ta upp till ett år att helt enkelt förbereda verksamheten för försäljning! Till och med om du redan hittat en köpare kan försäljningsprocessen ta mellan 3 och 6 månader.

Med tanke på hur lång och komplicerad processen för att sälja ett företag är det ofta bäst att anlita en rådgivare som hjälper dig att sälja verksamheten. Allra helst bör du även ha både en revisor och en advokat vid din sida – bägge med egna erfarenheter av fusioner och förvärv (M&A).

Steg 1: Definiera mål och utgångsstrategier

När du planerar att sälja ett företag har du som ägare många transaktionsalternativ att välja mellan. Det är dessa alternativ som bestämmer det pris som verksamheten kommer att säljas till. Därför är det avgörande att både du och dina rådgivare förstår alla tillgängliga transaktionsalternativ.

Varje transaktionsalternativ har sina fördelar och nackdelar. Dina M&A-rådgivare hjälper dig att förstå de strategiska målen, olika värderingsförväntningar, alternativ för exitstrategi och försäljningskraven. Denna information hjälper dig sedan att bestämma det bästa och mest lönsamma transaktionsalternativet.

Steg 2: Bestäm ett värdeintervall

Som företagsägare bör du utgå från en realistisk värdering av ditt företag. Detta kommer att säkerställa att både du och köparen har liknande förväntningar på företagets värde. Har köpare och säljare olika åsikter om företagsvärdet blir det svårt att komma överens om ett pris.

Kom också ihåg att även om en M & A-rådgivare kan hjälpa köpare och säljare att nå en överenskommelse kring priset, blir det svårt om klyftan är för stor. Därför bör du se till att du utför en korrekt och effektiv företagsvärdering innan du drar igång försäljningen av företaget.

Det finns olika metoder som du kan använda för att bestämma ditt företags värde. Det är alltid bäst att anlita en värderingsexpert för att värdera ditt företag innan det listas till försäljning.

En bra företagsvärdering ger dig inte bara en grund för att förstå värdet, utan förklarar också hur marknaden och omgivande branscher värderar företaget. På lång sikt kommer priset på ditt företag att bestämmas av tre viktiga saker:

 • Vilka de potentiella köparna är
 • Förhandlingar med potentiella köpare
 • Kvaliteten på din företagspresentation – inklusive värdering, räkenskaper med mera.

Steg 3: Öka värdet innan försäljningen

Innan du kan sälja ditt företag är det alltid en bra idé att du försöker öka dess värde. Att öka företagets värde kommer att innebära ett högre inköpspris och därmed mer vinst för dig.

En bra M&A-rådgivare kan hjälpa dig höja värdet på ditt företag inför försäljningen. Hen kommer att granska företagets tillväxtmöjligheter, strategiska planer och nuvarande finansiella ställning. Med denna information i handen kommer rådgivaren sedan att ge förslag till styrelsen och aktieägarna om hur verksamheten kan förbättras.

I de flesta fall tar det 6–12 månader att verkställa dessa förslag på förbättringar. De kan exempelvis inkludera aktiviteter som att:

 • Minska företagets utgifter
 • Minska kundkoncentrationen
 • Ägna mer uppmärksamhet åt kärnkompetenser
 • Utföra olika effektiviseringsprocesser

Steg 4: Samla finansiell information

Detta steg handlar om att utvärdera företagets ekonomiska historia, samt eventuella förväntade framtida prognoser som kan spela en roll i försäljningsprocessen. I de flesta fall upprättar och presenterar företagare finansiella rapporter med det enda syftet att leva upp till Skatteverkets krav.

Det är tyvärr mycket sällsynt att ägarna upprättar finansiella rapporter för försäljningsändamål. Därför kommer din M&A-rådgivare att samarbeta med dig för att omarbeta utformningen av finansiella rapporter så att potentiella köpare får en bättre förståelse för företaget.

Det kan ta ganska lång tid att samla in viktig ekonomisk information om ditt företag. Detta är dock ett mycket viktigt steg som inte bör tas lätt eller ignoreras. När allt kommer omkring har ditt företags intjäningsförmåga mycket stor inverkan på hur potentiella köpare kommer att se och utvärdera ditt företag.

Steg 5: Förberedelse inför due diligence

Innan potentiella köpare kan bestämma om de ska köpa ditt företag eller inte kommer de att utvärdera det. För att utvärdera verksamheten gör köparen en due diligence. Hen förväntar sig då att räkenskaper och annan information är lätta att hitta och är välstrukturerade.

Innan detta steg är det viktigt att du som funderar på att sälja ditt företag går igenom och ser till så att all dokumentation är i sin ordning.

Exempelvis kan du undersöka:

 • Alla tillstånd
 • Kontrakt
 • Hyresavtal
 • Personalavtal
 • Företagsstyrningsdokument

De flesta företagsägare väljer att dela denna information i ’datarum’ som är molnbaserade. I sådana datarum kan köpare enkelt och snabbt hitta all viktig information om verksamheten.

Ett dåligt organiserat datarum försenar processen och gör att företaget inte förefaller lika attraktivt. Å andra sidan ger ett välorganiserat datarum säljare ett gott rykte, vilket ökar chanserna att sälja verksamheten.

En bra M&A-rådgivare är ofta en förutsättning för en framgångsrik due diligence-process. Hen hjälper dig att förbereda en bra företagsöversikt och ladda upp den i ditt datarum.

Steg 6: Hitta potentiella köpare

Att identifiera potentiella köpare på egen hand kan vara mycket utmanande. En M&A-rådgivare kan hjälpa dig att hitta och bedöma olika alternativ. En sådan rådgivare kan exempelvis lättare hitta köpkandidater bland kunder, private equity-företag eller konkurrenter som kanske letar efter ett partnerskap. Nyckeln till att hitta de bästa potentiella köparna för ditt företag är att leta överallt. Sikta brett till att börja med. Var också redo att investera mycket tid på att hitta potentiella köpare. Se till att du hittar potentiella köpare som är villiga att betala.

Steg 7: Avgör vilka potentiella köpare som är kvalificerade

När du lägger ut ditt företag till försäljning är det troligt att många potentiella köpare kommer att uttrycka intresse att köpa det. Men det är långt ifrån alla potentiella köpare som är kvalificerade att köpa företaget.

Det bästa sättet att identifiera kvalificerade potentiella köpare är att använda en M&A-rådgivare med erfarenhet av detta arbete. Hen kommer att ställa en rad frågor till alla potentiella köpare. Det blir ett sätt att sortera bort de mindre intressanta köpkandidaterna.

En annan fördel med att använda en M&A-rådgivare när du ska sälja ditt företag är att du och ledningen kan fortsätta med den dagliga verksamheten medan rådgivaren gör merparten av jobbet med försäljningen.

Steg 8: Förhandla

Det krävs både professionella och ekonomiska överväganden för att sälja ett bolag. Företagets ägare och ledningsgruppen spelar här en nyckelroll i att bedöma till vilket värde man är villiga att sälja verksamheten.

Köparen har troligtvis bildat sig en egen uppfattning av hur mycket företaget är värt. Det är sällan bägge parter har exakt samma uppfattning och därför behövs förhandlingar.

Andra aspekter som säljare och köpare kan förhandla om utöver priset är:

 • Omsättningstillgångar som ska behållas av företagets ägare
 • Alla skulder som förvärvaren kommer att ta på sig
 • Aktieägande
 • Tillgångsförsäljning kontra lagerförsäljning
 • Anställningsavtal
 • Villkor för företagen
 • Avtal om icke-konkurrens
 • Säljarfinansiering och säkerhet (om företagets ägare erbjuder ett sådant alternativ)

Steg 9: Köpeavtal

När ni kommit överens är det dags att upprätta ett köpeavtal för överlåtelse av företaget. Det är viktigt att avtalet upprättas på rätt sätt så att det inte uppstår missförstånd.

I avtalet ska det bland annat stå:

 • När överlåtelsen ska ske
 • Hur betalningen går till
 • När betalningen sker
 • Köparens och säljarens ansvar
 • Konkurrensklausul
 • Vad som gäller vid avtalsbrott

Om ni kommit överens om att försäljningen medför att kunskap, rättigheter och kapital överförs bör även detta framgå i avtalet.

Steg 10: Övertagande av verksamheten

När parterna kommit överens och är klar med all dokumentation kan du som säljare överföra företaget till köparen. I detta steg brukar det ingå att du som företagets tidigare ägare hjälper köparen med de råd och den insikt som behövs för att framgångsrikt kunna driva verksamheten vidare. Till exempel kan du introducera köparen för nyckelkunder, förklara viktiga aspekter av verksamheten, företagshemligheter och annat som kommer att hjälpa köparen att driva verksamheten med maximal vinst framgent. Allt detta beror givetvis på vad ni kommit överens om under förhandlingarna som lett fram till köpeavtalet.

Använd en rådgivare för en trygg affär

Att sälja ett aktiebolag är något de flesta av oss inte gör särskilt många gånger under en livstid. Desto viktigare är det att allt blir rätt och att affären känns bra.

Genom att anlita Nielsen Valuation Group som transaktionsrådgivare får du hjälp av en expert på företagstransaktioner som är med dig genom hela försäljningen. Vi hjälper dig att planera, förbereda och genomföra affären mot en månatlig retainer och vi tar ingen provision.

Vill du sälja ditt bolag?

Kontakta oss så berättar vi mer

Vanliga frågor och svar om att sälja företag

Måste jag anmäla till Bolagsverket att jag ska sälja ett bolag?

Nej, att sälja ett företag är en privat angelägenhet mellan dig som säljare och köparen. Däremot måste den nya styrelsen anmälas till Bolagsverket ifall den ändras. Får bolaget en ny adress efter ägarbytet måste även den anmälas.

Var kan man sälja företag?

Ett litet och lokalt företag kan du sälja genom en företagsmäklare. Ett lite större och medelstort bolag är bättre att sälja med hjälp av en M&A-rådgivare.

Hur mycket kan man sälja ett företag för?

Vad du kan sälja företag för beror helt och hållet på vad en potentiell köpare är villig att betala. Vilket belopp du kan förvänta dig varierar mellan olika sektorer. Ett verkstadsbolag kan exempelvis ibland säljas för 3–5 gånger årsvinsten medan priset för ett IT-bolag kan vara uppåt 10–20 gånger årsvinsten. Med en företagsvärdering kan du ta reda på vad du kan sälja ditt aktiebolag för.

Är det bra att sälja företag genom mäklare?

Det beror på. Har du ett lokalt baserat och relativt litet bolag är en företagsmäklare ofta ett bra val. Ifall du omsätter lite mer, runt 25 – 500 miljoner kronor, och inte enbart är verksam på den lokala nivån då är ofta ett bättre val att ta hjälp av en transaktionsrådgivare.

Varför sälja aktiebolag?

Att sälja sitt aktiebolag är för många ett sätt att ”göra en exit”, att dra sig ur den verksamhet som man satsat på och få betalt för det man byggt upp. Vissa väljer att sälja sitt företag för att kunna satsa på ett nytt projekt.

Vad ska jag tänka på när jag ska sälja mitt aktiebolag?

Tänk på att förbereda försäljningen noga och gärna långt i förväg. Värdera företaget och ansträng dig att förbättra verksamheten för att göra ett gott intryck på potentiella köpare. Det är positivt om du lyckas hitta flera intresserade köpare så att det kan bli budgivning. Använd gärna en transaktionsrådgivare.

Kan jag sälja aktiebolag med skulder?

Ja det går bra att sälja bolag med skulder eller som går med förlust givet att du hittar en köpare. Om du säljer aktierna tar köparen över skulden som ny ägare av bolaget. Tänk på att du enligt aktiebolagslagen (ABL) har visst personligt ansvar även i ett aktiebolag om ABL:s föreskrifter inte följts.

Hur kan jag avveckla ett aktiebolag?

Enligt Skatteverket kan du avveckla ett aktiebolag genom att sälja alla aktier, likvidera det, fusionera det med ett annat bolag, upplösa det genom delning eller försätta det i konkurs.

Christoffer Nielsen
Artikelförfattare

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence
[email protected]
Böcker av författaren

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.