Vad är en multipel?

En multipel kan vara en värdemätare för att värdera företag. Några exempel är P/E-tal och P/S-tal.

Det kan också avse det tal som vinsten i ett företag multipliceras med för att räkna ut bolagets värde vid en multipelvärdering.

Inom matematik är en multipel ett tal som kan divideras med ett annat tal ett antal gånger utan att det blir någon rest.

Multiplar för att värdera företag

Inom företagsvärdering och specifikt inom multipelvärdering används multiplar på två sätt:

  • För att jämföra värderingen av ett bolag över tid eller jämfört med andra aktier. Detta är vanligast för börsnoterade aktier.
  • Som en del av en avkastningsvärdering där en multipel appliceras på vinsten för att räkna ut ett värde på företaget. Ofta sätts multipeln till 3 – 5 gånger vinsten.

Multiplar för aktieanalys

Vanliga multiplar vid värdering och analys av aktier är:

En hög multipel innebär att aktien är högt värderad. Är den låg innebär det en låg värdering på bolaget.

Det är vanligast att använda multiplar för att analysera hur marknaden värderar börsnoterade aktier. Men det går även att använda multiplar för att analysera och jämföra onoterade bolag.

Multipel vid avkastningsvärdering

En vanlig typ av avkastningsvärdering bygger på att en väl vald multipel appliceras på vinsten för de senaste åren.

För onoterade företag brukar den vara mellan 1 och 10, men oftast mellan 3 och 5.

Lite förenklat: Ju bättre och mer attraktivt ett bolag är desto högre multipel kan rättfärdigas. Denna användning motsvarar P/E talet, fast omvänt. Här är det priset (P) som räknas ut baserat på en multipel som en företagsvärderare bedömer är korrekt.

Multipel inom matematik

Inom matematiken är multipel, eller heltalsmultipel som det också kallas, ett tal som kan divideras med ett annat heltal ett antal gånger utan att det blir någon rest.

Till exempel är 15 och 20 multiplar av 5.

6, 9 och 12 är multiplar av 3.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.