Vad är P/E-tal?

P/E-tal är ett nyckeltal som visar en akties pris i förhållande till bolagets vinst per aktie.

Så fungerar P/E tal

P/E kommer från engelskans ”price–earnings” och avser aktiepris i förhållande till vinsten per aktie.

Det visar hur många gånger bolagets årliga vinst aktien kostar.

Eller så kan man tolka det så här: Hur många år det tar för en investerare att få tillbaka sin investering, givet att vinsten förblir oförändrad.

Detta nyckeltal används ofta för att värdera aktier i börsnoterade bolag. Ett högt PE tal innebär att vinsten värderas högt. Möjligen att aktien är övervärderad. Ett lågt P/E-tal betyder att aktien är billig.

Det används också inom företagsvärdering av onoterade bolag. Specifikt då med metoden avkastningsvärdering.

I bägge typerna av värdering kan man säga att det är en typ av multipelvärdering.

Snittet på Stockholmsbörsen historiskt sett ligger på runt P/E 14. Bland onoterade aktier är det vanligtvis mellan 1 och 10, ofta 3 till 5.

Så räknar du ut P/E-talet

Det är lätt att beräkna P/E. För börsnoterade aktier är priset (P) detsamma som aktiekursen. Vinsten hittar du på företagets resultaträkning och så tar du det och delar med det totala antalet aktier i bolaget för att få fram E.

Sedan kan du göra uträkningen: P/E är alltså aktiepriset delat på vinst per aktie.

Exempel: Ett företag har 5 miljoner utestående aktier och aktiekursen är 20 kronor. Total vinst i bolaget är 10 miljoner, vilket ger en vinst per aktie på 2 kr. P/E är därför 20/2 = 10.

Så kan du värdera aktier med P/E-tal

Det finns i huvudsak två sätt att värdera företag med P/E-talet:

  • Historisk utveckling: Jämför PE-talet över tid i ett och samma bolag. Är det högre eller lägre nu än vad det tidigare varit? Det kan indikera köptillfällen eller när det är dags att sälja.
  • Jämföra olika aktier: Hur förhåller sig P/E i ett bolag jämfört med ett eller flera andra i samma bransch? Ett sätt att hitta köpvärda aktier.

Tänk på detta angående P/E-talet

  • Jämför bara aktier inom samma bransch eller sektor. Det blir fel om du exempelvis jämför IT-bolag med verkstadsbolag.
  • Ett lågt tal innebär inte nödvändigtvis att aktien är köpvärd. Ofta kan en låg värdering indikera att det finns underliggande problem.
  • En hög värdering behöver inte vara dåligt. Det kan betyda att marknaden ser potential i företaget och att framgångar kanske väntar runt hörnet. Tillväxtbolag har ofta höga P/E-tal.
  • P/E passar inte för banker och andra bolag med tung balansräkning. Då kan P/B-talet vara lämpligare.

Vad innebär negativt P/E-tal?

Om P/E-talet är negativt (minus) innebär det att företaget inte går med vinst. Då går denna multipel inte att använda.

Vill du jämföra bolag som ännu inte går med vinst är kan du utgå från deras omsättning istället genom nyckeltalet P/S-tal.

P/E tal på engelska

Price-Earnings-Ratio, P/E ratio, PER

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.