Vad är P/S-tal?

P/S-tal är ett nyckeltal som anger en akties pris i förhållande till företagets omsättning per aktie.

Så fungerar P/S tal

P/S betyder Price/Sales, pris i förhållande till omsättning i bolaget. Både pris och omsättning avser per aktie.

Detta nyckeltal används för att värdera en aktie baserat på omsättningen i bolaget. Till exempel betyder P/S 2 att priset på aktien är två gånger så hög som den årliga omsättningen.

Exempel: Ett bolag har 5 miljoner utestående aktier. Aktiekursen är 20 kronor. Omsättningen är 50 miljoner, vilket betyder att omsättning per aktie är 10 kr. P/S blir då 20/10 = 2.

När används P/S-talet?

Oftast används P/S-tal för att analysera börsnoterade aktier genom en så kallad multipelvärdering.

Det går även att använda vid värdering av onoterade bolag inom ramarna för en avkastningsvärdering, även om det är mindre vanligt.

P/S-talet används ofta för att värdera företag som inte går med vinst eftersom det lite vanligare P/E-talet, som bygger på pris i förhållande till vinst, då inte fungerar.

Det går även att argumentera för att det är bättre att utgå från omsättningen än vinsten eftersom omsättning är svårare att manipulera via bokföringen.

Hur används P/S?

Du kan analysera en aktie utifrån hur värderingen av omsättningen, antingen genom att studera detta nyckeltal för en och samma aktie över tid eller genom att jämföra med andra företag inom samma bransch.

Precis som andra nyckeltal kan P/S användas för att bedöma om en aktie är köpvärd eller inte. Ett lågt P/S kan indikera att omsättningen är lågt värderad just nu, vilket kan vara ett köptillfälle.

Ett högt P/S-tal kan på motsvarande sätt innebära att aktien är övervärderad. Kanske kan det vara ett tillfälle att sälja eller så är det bra att avstå från köp.

Tänk dock på att det omvända också kan gälla. En aktie kan vara billig för att bolaget har ekonomiska problem. Den kan värderas högt för att företaget växer och marknadens framtidsförhoppningar är höga.

P/S tal på engelska

Price-Sales-Ratio, P/S ratio, P/S

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.