Vad är P/B-tal?

P/B är ett nyckeltal som visar priset på en aktie i förhållande till bokfört eget kapital.

Så fungerar P/B tal

P/B står för Price/Book Value – pris per aktie i förhållande till eget kapital.

Eget kapital, som även kallas för det bokförda värdet, är en post som du hittar i företagets balansräkning.

Eget kapital motsvarar skillnaden mellan tillgångar och skulder i bolaget. Det är de pengar som ägarna investerat plus tidigare års eventuella vinster som ligger kvar i företaget.

Detta nyckeltal kan därför liknas vid en slags substansvärdering för börsnoterade aktier.

P/B visar hur tillgångarna värderas

Lite förenklat kan man säga att P/B-talet indikerar hur företagets tillgångar värderas.

Är P/B 1 motsvarar priset för en aktie vad du i teorin skulle få om företaget lägger ner sin verksamhet, säljer sina tillgångar, betalar sina skulder och betalar ut resten till ägarna.

Är PB över 1 värderar marknaden bolaget högre än nettotillgångarnas värde. Är talet under 1 kan man i teorin få mer pengar vid en likvidation än om aktien säljs på börsen.

En brasklapp behövs dock här eftersom bokfört värde inte är samma sak som marknadsvärde. Vid likvidation anlitas en värderingsman och då kan tillgångarna komma att tillskrivas ett lägre värde – eller högre.

När används P/B-talet?

P/B-talet kan användas för alla aktier, men det är särskilt användbart i kapitalintensiva verksamheter.

Till exempel fastighetsbolag och banker har en betydande balansräkning och det är inte ovanligt att de värderas med P/B-tal i olika analyser framför P/E-tal eller P/S-tal.

Det fungerar också på företag som går med förlust (vilket P/E-tal inte gör).

Omvänt passar talet inte så bra för värdering av företag där resultaträkningen spelar en mycket större roll än balansräkningen eller där tillgångarna inte är av någon större betydelse. Till exempel konsultbolag, IT-bolag och många tillväxtbolag.

Hur används P/B?

P/B-talet kan användas för att bedöma om tillgångarna är övervärderade eller undervärderade av marknaden. Ska du jämföra olika aktier med detta nyckeltal bör de vara inom samma bransch.

Det kan också användas som en säkerhetskontroll på att en aktie inte värderas på tok för högt. Är exempelvis P/E högt, men P/B är någorlunda normalt så är kanske risken ändå begränsad.

Precis som andra nyckeltal bör aldrig P/B-talet ensamt användas för att fatta investeringsbeslut.

P/B tal på engelska

Price-to-Book Ratio, P/B Ratio

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.