När du behöver en oberoende värderingsman


Nielsen Valuation Group är din opartiska värderingsman för värdering av företag. Behöver du hjälp med att värdera en fastighet eller lösöre rekommenderar vi gärna en värderare ur vårt breda kontaktnät.

När du behöver en oberoende värderingsman


Nielsen Valuation Group är din opartiska värderingsman för värdering av företag. Behöver du hjälp med att värdera en fastighet eller lösöre rekommenderar vi gärna en värderare ur vårt breda kontaktnät..

En helt oberoende värderingsman

Behöver du en värdering som du verkligen kan lita på? Våra principer kring opartiskhet och objektivitet genomsyrar hela vår verksamhet – inte minst våra värderingstjänster.

Nielsen Valuation Group erbjuder en av Sveriges främsta tjänster för värdering av bolag . Tack vare vårt breda kontaktnät kan vi även hjälpa dig att hitta en värderingsman för högkvalitativ värdering av fastigheter och lösöre.

Till skillnad från exempelvis företagsmäklare kan vi med gott samvete säga att vi aldrig har några andra intressen än att ge dig som kund en helt korrekt värdering.

Värderingar för alla situationer

Nästan oavsett vad du behöver värdera kan Nielsen Nielsen Group hjälpa dig. Tack vare vår kunskap in house och våra duktiga samarbetspartners har vi möjlighet att erbjuda en värderingsman för varje situation:

Värdering av företag

Vad är företaget värt? Den frågan dyker upp i en rad sammanhang – exempelvis i samband med företagstransaktioner, vid skilsmässa och bodelning eller inför värderingen av dödsbo vid arvskifte och bouppteckning.

Nielsen Valuation Group hjälper dig med en oberoende värdering av bolag. Vi undviker spekulation och använder endast tillförlitliga värderingsmetoder. Vår företagsvärdering håller i allt från bodelning och försäkringsärenden till domstolsärenden. Fråga oss gärna om våra referenser!

Värdering av bolag

En korrekt värdering av bolag är viktigt

Ska flera saker värderas, exempelvis i ett dödsbo eller i en bodelning, och det finns ett företag med i bilden är det ofta just bolaget som utgör en av de mest värdefulla tillgångarna. Det kan potentiellt vara värt mer än eventuella fastigheter.

Det är alltid viktigt att få en oberoende värdering, men det är extra viktigt när det kommer till värdering av bolag.

Dessutom är det generellt sett svårare att bedöma värdet på företag. Till skillnad från exempelvis bilvärdering är det mycket sällan det finns så mycket och bra försäljningsstatistik att man kan säga att bolaget är värt si eller så mycket eftersom det är rådande marknadspris för den typen av bolag. Finns det tillräckligt med data kan en sådan marknadsvärdering av företag dock vara lämplig för lokala verksamheter som till exempel butiker och frisörsalonger.

Vi använder tillförlitliga värderingsmetoder

I övriga situationer krävs en robust värderingsmetod. Vissa värderingsmän använder något som kallas för DCF-värdering eller kassaflödesvärdering, vilket bygger på ett antal antaganden om framtida kassaflöden i verksamheten.

Vi på Nielsen Valuation Group undviker denna metod så långt som möjligt vid värdering av företag då vi anser att den är allt för spekulativ för att vara tillförlitlig. Frågar du två olika värderingspersoner kan du få en skillnad i bolagsvärdering som är enormt stor.

Vad vi istället gör är att vi använder historiska uppgifter så långt det går. Vi tittar bland annat på vad bolaget tjänat och hur mycket vinst det haft. Fakta, inte spekulation. Metoden kallas generellt sett för avkastningsvärdering. Hur försäljning och vinst utvecklats över tid spelar också roll liksom vilka tillgångar och skulder som finns i bolaget (substansvärdering).

Fastighetsvärdering

Nielsen Valuation Group hjälper dig gärna att få kontakt med en värderare som kan göra en oberoende värdering av en fastighet, oavsett om det handlar om affärsverksamhet eller privat egendom.

Kontakta oss så rekommenderar vi en värderingsman ur vårt breda kontaktnät. Fastighetsvärdering brukar börja med ett möte (ofta online) vilket följs av besiktning av fastigheten. Är det ett mer omfattande uppdrag följs besiktningen upp med en närmare diskussion kring olika aspekter av värderingen. Detta för att säkerställa att rapporten innehåller alla relevanta detaljer för ändamålet. Därefter får du en preliminär rapport. Efter värderingstidpunkten får du en slutlig rapport enligt RICS värderingsstandarder i Red Book. Du kommer att få veta exakt procedur för värderingen efter din första kontakt med en värderingsperson.

Fastighetsvärdering

Två typer av fastighetsvärdering

Fastighetsvärdering brukar delas in i två ”delar” – värdering av kommersiell respektive privat fastighet.

Kommersiella fastigheter kan exempelvis vara kontorsbyggnader, hyresrättfastigheter, bostadsrättsfastigheter eller industrilokaler. Det kan också vara en skogsfastighet.

Privata fastigheter handlar ofta om privat bostad som hus, bostadsrätt eller sommarstuga. I Sverige eller utomlands. Det kan även vara annan egendom som exempelvis garage, båthus, tomt eller skogstomt.

Anledningen till att uppdelningar görs är att det är olika faktorer som spelar in när du ska värdera en fastighet. I bägge fallen väger område / plats och yta givetvis tungt. Men är det en kommersiell fastighet måste hänsyn tas till kassaflödesgenererande faktorer såsom hyresgäster eller vilka företag som hyr lokaler i fastigheten, samt drift- och underhållskostnader, underhållsplan, eventuell miljöskuld med mera.

Gemensamt för de två typerna av fastighetsvärdering är att en besiktning på plats av en värderingsman ofta är oundviklig. Fastighetens skick och eventuella skador eller fördelar vägs in i beräkningen.

Andra värderingar

Vi kan även rekommendera en passande värderingsman för värdering av lösöre. Denna typ av värderingsuppdrag är vanligast i samband med dödsbo och arvskifte men kan även bli aktuell vid skilsmässa och bodelning.

En värderingsman från en av Nielsen Valuation Groups nära samarbetspartners kan exempelvis hjälpa dig att värdera antikviteter, smycken, dyrbara klockor, porslin, tavlor och andra värdefulla föremål exempelvis inför försäljning eller när du ska teckna försäkring.

Värdering av lösöre

En värderingsman som är förordnad av Handelskammaren?

Det är inte helt lätt att hitta rätt värderingsman i Sverige. Det saknas nämligen ett system för auktorisering och certifiering för värderingspersoner.

Det är inte som med exempelvis läkare eller mäklare, yrken som kräver legitimation hos Socialstyrelsen respektive registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen. Eller för att göra en mer vardaglig jämförelse – du måste ha körkort för att få köra bil.

För värderingar är det annorlunda. I princip vem som helst kan erbjuda värderingstjänster, vilket kan göra det svårnavigerat för dig som kund.

Sveriges Handelskamrar erbjuder en slags förordnande av värderingspersoner. Vi anser dock att det tyvärr lätt leder till att man som kund invaggas i en falsk trygghet.

De värderingsmän som listas på Handelskammarens sajt besiktning.nu testas eller granskas inte annat än att de måste skicka in exempel på två genomförda värderingar. Värderingspersonerna betalar för varje kategori som de vill få ett förordnande för.

Det finns alltså inga auktoriserade värderingsmän i Sverige. Därför är det ännu viktigare att vända sig till en värderare som du kan känna förtroende för.

Nielsen Valuation Group hoppas att du tycker vi är rätt värderingsman för dig. Vi visar gärna upp referenser där vi fått kundens förtroende i mycket tunga fall. När du anlitar oss får du alltid en personlig och direkt kontakt, vilket vi tror och hoppas kommer att bidra till att du känner dig trygg i ditt val.

Vanliga frågor och svar om våra värderingstjänster

Vilka typer av värderingsmän kan ni erbjuda?

Vi erbjuder värdering av bolag. Genom ett tätt samarbete med en handfull väl valda värderingspersoner kan vi även peka dig i rätt riktning om du söker fastighetsvärdering eller värdering av lösöre, exempelvis för dödsbo eller bodelning.

Vad kostar en värderingsman?

Priset beror på omfattningen och ändamålet. Mer komplexa och tidskrävande värderingar kostar mer. Vi har konkurrenskraftiga priser, oavsett vad det är du vill värdera.

När får jag min värdering?

Hur lång tid det tar att leverera värderingen beror först och främst på hur komplex den är och vilka formkrav som finns. Vanligtvis brukar vi kunna leverera ett färdigt utlåtande inom två veckor. Vid mer avancerade företagsvärderingar kan det krävas något längre tid.

Håller era värderingar i domstol?

Ja. Vi har flera goda referenser där våra värderingar och utlåtanden spelat en nyckelroll i rättegångar.

Hur vet jag att ni är helt opartiska?

Hela vår verksamhet bygger på opartiska konsulttjänster där vi aldrig betjänar mer än en uppdragsgivare för samma uppdrag.

Vi köper och säljer exempelvis inte bolag samtidigt som vi erbjuder företagsvärderingar. Våra enda tjänster är konsulttjänster.

För oss är det därför det viktigaste att vi alltid kan leverera hög kvalitet och fullständig opartiskhet i våra värderingar.

Räcker inte en gratis värdering?

Nej tyvärr. Att göra en gratis värdering online kan bara ses som en indikation. Ett par exempel är Booli (för bostäder) och Blocket (för bilar). I bästa fall blir det ett ungefärligt värde. Ofta blir det helt fel. Vissa objekt är lättare att värdera än andra. Till exempel är det lättare att värdera en bil än ett hus eller ett företag. Gemensamt för alla kostnadsfria värderingar är dock att de inte går att använda i ”skarpt läge”. De duger inte i domstol eller som underlag i försäkringsärenden.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.