Marknadsvärderingar – därför fungerar de dåligt i praktiken

Marknadsvärderingar används främst på mindre företag och av företagsmäklare. Värderingsmetoden kallas ibland för ortprismetoden. Namnet reflekterar det faktum att metoden ofta används för att jämföra priset på liknande företag på orten – frisörsalonger, livsmedelsbutiker, kiosker och så vidare.

Men det finns vissa risker förenat med att endast jämföra sitt företag med andra företag som annonserats ut. Informationen är sällan tillräckligt komplett. Dessutom så får man ett begärt pris, istället för ett bekräftat transaktionspris – och det skiljer sig ofta mer än vad man tror mellan dessa.

Ofta överprisade bolag

Företag som annonseras ut på den öppna marknaden är ofta överprisade eller av sämre kvalitet. Det är långt från alltid så, men det finns en tendens. Detta är alltså en tumregel som skall tas med en nypa salt.

Lite kul är det att dra en parallell mellan marknadsvärderingar och onlinedating. De som lägger ut annonser på nätet, skulle man kunna påstå, är ofta de som inte lyckats hitta en dejt på annat håll. Det är inget fel med detta, men de allra attraktivaste personerna, killar som tjejer, män eller kvinnor (självklart beroende på vilken ålder man är i) har alltid gott om alternativ. På liknande sätt har attraktiva företag alltid potentiella köpare som uppvaktar dem. Nu pratar vi om riktiga köpare, inte företagsmäklare som ringer kalla samtal och påtalar hur de skulle ha någon slags köparbas som är intresserade.

Marknadsvärderingar lite som dating

Marknadsvärderingar är lite som kontaktannonser – värdet är ofta överprisat. Attraktiva bolag och personer har alltid någon som uppvaktar dem.

Känsloladdat förhållande till det egna företaget

Det kan låta något hårt och brutalt att beskriva marknadsvärderingar som jag nyss gjorde med dating som exempel. Det finns dock ofta många känslor inblandade hos en säljare när hens företag ska värderas. Många har investerat blod, svett och tårar – och kanske även livsbesparingar för att bygga företaget. Vissa har kanske gått ännu längre och offrat äktenskap och tid med barnen när de var små. När de ett antal år senare ska göra en företagsvärdering, och kanske får svaret att det inte alls är värt vad de lagt ner på företaget kan vissa tolka det som att de levt ett liv i en lögn. Jag känner till många sådana exempel.

Jag känner också till en stor mängd framgångssagor, där folk i alla åldrar byggt sitt företag och uppnått en sådan ekonomisk framgång och frihet som många skulle påstå inte är möjligt. Dessa brukar ha flertalet spekulanter som uppvaktar dem kontinuerligt.

Med detta sagt håller jag fast vid föregående påstående. Attraktiva personer såväl som attraktiva företag har alltid någon som uppvaktar dem. Det är djungels lag som gäller. De attraktiva har det lätt medan de mindre attraktiva får kämpa lite mer. Värderingar speglar detta. Ett företag som har uppåtgående kurvor får ofta en boost i värderingen. De företag som är på väg nedåt, kanske till och med konkurs, får ofta en lägre värdering än vad många hade räknat med.

Marknadsvärderingar ofta otillräckliga

En annan aspekt är att det i praktiken ofta skiljer sig mycket mellan företag som jämförs på den öppna marknaden. En jämförelse med marknadsvärderingsmetoden riskerar bli en jämförelse mellan äpplen och päron. Egentligen är det bara på företag där det finns en tillräcklig mängd data från konkurrerande företag som det går att applicera en trovärdig marknadsvärdering. Detta är och förblir en stor utmaning för denna metod att värdera företag på.

Marknadsvärderingsmetoden kan i vissa fall fungera som utgångspunkt – även om det inte finns tillräckligt med data. Här får man i så fall göra en avvägning mellan kvantitet och kvalitet. Finns mycket av det ena kan man klara sig med lite mindre av det andra.

Självklart är det alltid bäst att ha mycket av bägge – en stor mängd marknadsinformation som dessutom är av hög kvalitet. I praktiken är det sällan möjligt. Däremot går det utmärkt att kombinera värderingen med andra värderingsmetoder som exempelvis substansvärdering och avkastningsvärdering – och inte enbart förlita sig på marknadsvärderingsmetoden.

Fler nyheter

Due diligence checklista

Vanliga misstag inom M&A

Företagsvärdering är processen av att göra en bedömning av det mest troliga värdet på bolaget i transaktionen, när båda parterna är lika motiverade slutföra affären. En kvalificerad värdering av ett företag skall vara både enligt principen av fair market value och principen av intrinsic value. En företagsvärdering ska även innehålla en opartisk normalisering av årsredovisningen. Slutkalkylen i en bolagsvärdering är en relativt snabb och enkel process, vilket ofta är det enda man får i den lägre prisklassen. Just denna processen av att normalisera årsredovisningen samt även att väga och vikta samman flera värderingsmetoder är vad som kräver mest tid och kompetens av företagsvärderaren. Normaliseringen av årsredovisningen är ofta vad som påverkar företagsvärderingen mest. Företagsvärdering i sin helhet, ger endast ett mervärde och fyller endast sin funktion om den kan anses vara opartisk och oberoende.

De värderingsmetoder som är vanligast när man värderar bolag är; marknadsvärderingsmetoden, avkastningsvärderingsmetoden och substansvärderingsmetoden. Alla dessa har sina styrkor och svagheter, samt sina egna underkategorier. Ingen värderingsmetod är dock ensamt tillräckligt komplett, för att kunna värdera ett företag. Flera värderingsmetoder betyder inte ett högre värde, då dessa ska räknas ihop, diskonteras och även göra en så kallad ”netto-normalisering av balansräkningen”.

Marknadsvärderingsmetoden tar vanligen inte tillräcklig hänsyn till varken lönsamheten eller tillgångar, vilket är det mest centrala vid en värdering av ett företag, därmed så blir resultat sällan enligt intrinsic value.

Avkastningsvärderingsmetoden tar inte hänsyn till företagets tillgångar, vilket medför att företag med stora tillgångar får felaktiga värderingar. Även företag med dålig lönsamhet, kan få felaktiga värderingar.

Substansvärderingsmetoden tar inte hänsyn till lönsamheten, vilket medför att företag utan större tillgångar får felaktiga värderingar. Även bolag som är lönsamma, kan få felaktiga värderingar.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig, och få 30 min inledande konsultation

Vi besvarar 90% av förfrågningarna inom 2h. Du blir bara kontaktad en gång, vi har inga nyhetsbrev eller kundundersökningar. Du blir uppringd från 0763043437 eller +1 7372320838. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar.

´
´