Vad är ortsprismetoden?

Ortsprismetoden är ett sätt att bedöma en fastighets eller ett företags marknadsvärde utifrån vad liknande objekt sålts för på orten tidigare.

Ortsprismetoden används på två sätt

Ortsprismetoden används inom två områden: fastighetsvärdering och bolagsvärdering.

Inom fastighetsvärdering är detta den metod som Skatteverket anger i första hand ska användas för att bedöma marknadsvärdet i samband med taxering.

Ortprismetoden används även inom bolagsvärdering och kallas då ibland även för marknadsvärdering, komparativvärdering eller relativvärdering.

I bägge fallen bygger metoden på att värdet fastställs baserat på vad liknande egendomar i området sålts för tidigare.

Ortsprismetoden vid fastighetsvärdering

När man värderar en fastighet är det vanligt att bedöma marknadspriset utifrån vad liknande fastigheter på orten sålts för tidigare. Därav namnet ortsprismetoden.

Detta sker ofta i samband med taxeringsärenden. Fastighetstaxeringslagen (FTL) anger att man inte ska räkna in värdet på ovidkommande fastigheter. Med andra ord behöver man granska de olika köpen innan snittvärdet räknas ut.

De fastigheter som tas med i uträkningen ska i första hand ingå i samma så kallade värdeområde. Finns inga eller för få fastigheter kan objekt från andra värdeområden, med liknande förutsättningar, användas.

Ortsprismetoden vid företagsvärdering

Ortsprismetoden fungerar på liknande sätt inom företagsvärdering som inom fastighetsvärdering.

När man värderar företag används den för att på ett relativt snabbt och enkelt sätt bedöma marknadsvärdet på ett bolag, exempelvis när det är aktuellt att sälja ett företag.

Metoden går att använda för att värdera i förhållandevis små och lokalt betingade verksamheter. Bra exempel är restauranger, pizzerior, kiosker, frisörsalonger och butiker.

Den främsta utmaningen med denna värderingsmetod är att underlaget ofta är otillräckligt. Det finns helt enkelt sällan tillräckligt med likande företag i området för att göra en bra bedömning.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.