Vad är marknadsvärde?

Marknadsvärde är vad ett företag, en vara, fastighet, tjänst eller förmån är värd på marknaden. Begreppet används bland annat inom företagsvärdering, aktier, beskattning, fastigheter och försäkringar.

Hur används marknadsvärde?

Begreppet marknadsvärde används inom flertalet områden:

Företagsvärdering

Inom bolagsvärdering finns en värderingsmetod som heter marknadsvärdering. Den bygger på att man avgör ett företags värde utifrån vad andra liknande bolag sålts för i området.

Begreppet kan också avse rimligt marknadsvärde för ett företag, exempelvis inför ett företagsförvärv. Då kan värdet bedömas utifrån substansvärde, avkastning eller kassaflöde.

Aktier

På aktiemarknaden avser marknadsvärde det totala värdet av ett börsnoterat bolag. Detta räknas fram genom att ta antal aktier i omlopp gånger aktuell aktiekurs.

Försäkringar

Vid försäkringsärenden räknar försäkringbolaget ut marknadsvärde på det som skadats för att bedöma vilken ersättning det ska bli.

Nypris, ålder och slitage har då betydelse. Försäkringsbolag använder avskrivningstabeller för att avgöra marknadsvärdet. Alternativt hämtas marknadspris från andrahandsmarknaden.

Fastigheter

Vid värdering av fastigheter används ofta en metod som kallas för ortsprismetoden. Den bygger på att fastställa marknadsvärde utifrån vad liknande fastigheter på orten sålts för tidigare.

Beskattning

Skatteverket använder definitionen av marknadsvärde i första hand som det pris som man får betala på orten för motsvarande vara, tjänst eller förmån.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.