Vad är kapitalkostnad?

Kapitalkostnad är vad det kostar att få och att använda ett kapital. Termen används inom företagsekonomi, bland bostadsföreningar men även när man talar om lån för privatpersoner.

Här berättar vi mer om vad som menas.

Kapitalkostnad inom företagsekonomi

Inom företagsekonomi avser kapitalkostnad vad det kostar att skaffa sig och använda en kapitalresurs.

Den kan alltså innebära:

  • Kostnad för förfogande: Via lån eller aktier.
  • Kostnad för förbrukning: Kostnad genom slitage och avskrivningar.

Finansieringskällan (kostnaden för förfogande) är för företag antingen i form av lån eller aktier. Är det ett lån kan kapitalkostnaden bestå av räntor, avgifter och amorteringar.

Sker finansieringen genom aktier (nyemission) kan kostnaden istället vara i form av marknadens avkastningskrav, alternativt ett kalkylmässigt avkastningsmål. Läs även om kalkylränta.

Inom bokföring görs dessutom avskrivningar för att avspegla hur en kapitalresurs förbrukas över tid.

Viktad kapitalkostnad

Viktad kapitalkostnad kallas även för WACC (Weighted Average Cost of Capital). Det är ett sätt att beräkna vad det kostar att finansiera ett företag.

Det motsvarar den lägsta avkastning som ett företag kan klara av för att överprestera långivarnas räntekrav och ägarnas avkastningskrav.

Kapitalkostnad för lån

Termen kapitalkostnad hörs ibland också i samband med lån för privatpersoner, exempelvis blancolån och privatlån. Där avser begreppet vad ett lån kostar i kronor och ören över dess hela löptid.

Kapitalkostnad för bostadsföreningar

Slutligen används begreppet kapitalkostnad bland bostadsföreningar där denna kostnad måste finnas med som del av föreningens ekonomiska plan. Här är definitionen främst räntor och avskrivningar.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.