Vad är generationsskifte?

Generationsskifte är när ett företag, familjeföretag, en skogsfastighet, gård eller ett lantbruk ska lämnas över till nästa generation.

Detta innebär ett generationsskifte

Ett generationsskifte är ett ägarskifte som inträffar när det är dags att föra över egendom till nästa generation. Det kan ske i samband med ett dödsfall, men med fördel görs det i god tid under kontrollerade former.

Genom att planera för generationsskiftet kan flera fördelar uppnås:

  • Kunskapsöverföring: Det är ofta mer än bara egendom som ska tas över av nästa generation. Erfarenhet, rutiner, kontakter med mera kan behöva föras vidare.
  • Ekonomiska fördelar: Med planering kan de som är involverade ta tid på sig att fundera över vilka upplägg som är ekonomiskt mest fördelaktiga. Det finns varken gåvoskatt eller arvsskatt men kanske barnen vill ha sitt ägande genom eget aktiebolag för att få mer kontroll över framtida skatter.
  • Minskad risk för osämja: Börja förbereda för generationsskiftet i god tid för att undvika missförstånd och osämja mellan arvingar.
  • Tydlighet: Den generation som lämnar ifrån sig företag och annan egendom idag kanske kan bidra med klarhet om det uppstår frågor. En vacker dag är det av naturliga skäl tyvärr inte längre möjligt.

Värdering i samband med generationsskifte

Oavsett om det är ett företag eller en fastighet som generationsskiftet handlar om – eller både och – är det ofta mycket stora värden involverade.

Det är inte ovanligt att egendom och ansvar överlåts till en eller några få av arvingarna. Det är inte alltid alla arvingar kan eller vill exempelvis driva familjeföretaget vidare. Istället kanske de kompenseras på annat sätt. Hur arvet ska fördelas kan då anges i ett testamente.

Då är det ofta nödvändigt att göra en företagsvärdering för att få en uppfattning om vad bolaget är värt. Eller en fastighetsvärdering av en värderingsman ifall det är ett hus, familjegård, jordbruksfastighet eller skogsfastighet det handlar om.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.