Vad är likvidationsvärdering?

Likvidationsvärdering är en värderingsmetod för att värdera företag som inte kommer att fortsätta sin verksamhet.

Mer om likvidationsvärdering

Värderingsmetoden likvidationsvärdering används för att värdera företag som inte ska drivas vidare. Det kan vara inför en avsiktlig avveckling eller i samband med konkurs. En likvidering i bägge fallen.

Metoden är egentligen en form av substansvärdering där företagets skulder dras av från dess tillgångar. En viktig skillnad är att även avvecklingskostnader måste dras ifrån i kalkylen.

Dessutom appliceras en rabatt för att kompensera för företagets ”lack of marketability”. En verksamhet som ska läggas ner är nämligen inte lika eftertraktad på marknaden och därför kan man sällan förvänta sig fullt marknadspris. Det ligger under ”fair market value”.

Likvidationsvärdering kräver värdering av tillgångar

Tillgångar och skulder finns på företagets balansräkning. En korrekt likvidationsvärdering kräver dock att de viktigaste tillgångarna värderas innan uträkningen görs.

Detta beror på att bokfört värde inte är samma sak som marknadspris. En värderingsman kan göra en korrekt värdering av tillgångarna.

Likvidationsvärdering på engelska

Liquidation valuation, liquidation value method

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.