Vad är ägarskifte?

Ägarskifte innebär att ägandet för ett företag ändras. Ofta handlar det om att en eller flera aktieägare säljer sina andelar till en köpare. Det kan även handla om att ägandet i ett familjeföretag ändras genom ett generationsskifte.

Här går vi igenom några saker som du bör tänka på inför ägarskiftet.

Ägarskifte kräver planering

För att bli lyckat behövs förberedelser inför ägarskiftet. Se till att göra företaget attraktivt och i säljbart skick.

Det innebär att skapa en exitstrategi som bland annat innehåller vilka olika alternativ för en exit som du har.

Förberedelserna handlar också om att skapa ordning och reda i bolaget. Bokföring och redovisning måste vara i gott skick.

En köpare fäster sannolikt värde vid att processer och rutiner är väldokumenterade. Detta är särskilt viktigt i företag som i dagsläget har stort ägarberoende.

Att göra bolaget mindre ägarberoende är generellt sett mycket positivt när det ska säljas.

Det är också bra att se över så att det är ordning och reda på tillstånd, kontrakt och licenser.

En vendor due diligence kan vara på sin plats för att försäkra sig om att företaget är i gott skick.

En noggrann granskning av den egna verksamheten kan hjälpa dig att hitta lämplig köpare och kunna ta ut rätt pris. Och inte minst – företaget är sedan väl förberett när köparen gör sin egen due diligence.

Företagsvärdering inför ägarskifte

Vad är företaget värt? Det är nog den vanligaste frågan inför ett ägarskifte.

Svaret beror på en mängd faktorer:

  • Hur lönsamt är företaget?
  • Hur ser vinst- och omsättningshistoriken ut?
  • Hur stort är ägarberoendet?
  • Hur ser konkurrenssituationen ut?
  • Vad är det för marknadspotential?

Och så vidare. En erfaren värderare kan avgöra ett rimligt värde.

I de flesta fall kan det bestämmas med en avkastningsvärdering, eventuellt i kombination med en substansvärdering. Endast i undantagsfall bör en mer spekulativ kassaflödesvärdering användas.

Med en företagsvärdering i ryggen är det lättare för dig som säljare att sätta ett lämpligt pris.

Att hitta en köpare inför ett ägarskifte

I slutändan är det dock det pris som köpare och säljare kan komma överens om som gäller, oavsett vad bolagsvärderingen visat.

Det spelar ingen roll vad värderingen visar om du inte hittar någon som är villig att betala det priset. Därför kan det vara en god idé att anlita en erfaren M&A-rådgivare som kan hitta lämpliga köpare. För små lokala företag kan en företagsmäklare vara ett alternativ.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.