Vad är en säljarrevers?

En säljarrevers är en uppgörelse mellan säljare och köpare som innebär att köparen betalar en del av köpeskillingen på avbetalning.

Det betyder att säljaren erbjuder en kredit, enligt villkor som säljare och köpare kommit överens om.

Säljarreverser används vid företagstransaktioner och vid fastighetsaffärer.

Säljarrevers är ett säljarfinansierat lån

En säljarrevers är en ekonomisk uppgörelse mellan köpare och säljare som i praktiken innebär att säljaren finansierar en del av affären.

Denna typ av finansiering används såväl vid köp av företag som vid köp av fastigheter.

Upplägget bygger på att köparen betalar en (oftast större) del av överenskommen köpeskilling när affären slutförs. Resterande belopp läggs upp som en avbetalningsplan enligt villkor som parterna kommer överens om.

Att använda en säljarrevers är något som kan gynna bägge parter genom att möjliggöra att affären blir av. Men det finns även fler fördelar (och vissa potentiella nackdelar).

Övriga finansiärer brukar se mycket positivt på säljarreverser så det kan vara en god idé att diskutera det tidigt i förhandlingarna.

Säljarrevers vid företagstransaktioner

Det kan finnas flera skäl att använda en säljarrevers i samband med ett företagsförvärv.

För köparen kan det vara ett sätt att finansiera eller delfinansiera förvärvet. En del av köpeskillingen kanske betalas med eget kapital, en del med banklån eller obligationer, och en del via en säljarrevers som alltså är ett säljarfinansierat lån.

Upplägget kan också fungera som en slags försäkring för att säljaren lever upp till vad som avtalats. Den kan därmed fungera lite som en tilläggsköpeskilling.

Det kan till exempel vara att en nyckelperson ska fortsätta arbeta i bolaget under en viss tid. Visar det sig att så inte blir fallet kan köpeskillingen omförhandlas. Här är det viktigt att ni avtalat villkoren för reversen noga så att det inte uppstår tvist.

Slutligen kan en säljarrevers vara ett sätt att ro förhandlingarna i hamn även om köpare och säljare inte är helt överens om priset. En köpare kan då till exempel erbjuda en lite högre köpeskilling mot att en del av den betalas med avbetalning.

Ur säljarens perspektiv är det ett sätt att få till en affär till rätt villkor. Nackdelen är ett längre åtagande, vilket innebär högre risk, jämfört med att bara sälja företaget och gå vidare.

Säljarreverser vid fastighetsaffärer

Det har historiskt sett varit ganska vanligt att använda sig av säljarreverser även i samband med köp och försäljning av fastigheter.

Principen är densamma som vid företagsköp men det är större fokus på finansieringsaspekten.

Genom en säljarrevers ökar likviditeten i affären. Köparen får det enklare att finansiera köpet vilket ökar sannolikheten för att fastighetsaffären blir av.

Köpare och säljare kommer överens om belopp, löptid, ränta och vilken säkerheten ska vara.

Vid fastighetstransaktioner brukar säljarreversen utgöra 10-20 procent av köpeskillingen.

Förutom att möjliggöra att affären blir av har säljaren fördelen att kunna få ränta på lånet.

Risken blir dock högre, vilket motverkas genom att försäkra sig om att köparens kassaflöde från fastigheten är tillräckligt starkt för att täcka alla utgifter, inklusive betalning av reversen.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.