Vad är köpeskilling?

Köpeskilling är det pris som en köpare och säljare kommit överens om. Det är samma sak som försäljningspris, köpesumma eller helt enkelt pris. Begreppet används ofta vid bostadsaffärer men även i samband med företagstransaktioner.

Mer om köpeskilling

I juridisk mening betyder köpeskilling det pris som köparen ska betala till säljaren enligt vad de kommit överens om och i enighet med avtalslagen.

Det kan exempelvis vara vid en fastighetsaffär eller inför ett ägarskifte i ett företag.

I samband med företagsförvärv är det vanligt att en del av köpeskillingen betalas vid ett senare tillfälle genom en så kallad tilläggsköpeskilling. Detta görs för att minska risken för köparen eller för att underlätta finansieringen av köpet.

Vad är att uppbära köpeskilling?

Att uppbära köpeskilling innebär att ta emot den. Det kan ske för egen räkning eller för någon annan genom fullmakt. Om du till exempel ska sälja en bostad men inte kan ta emot pengarna själv kan du be någon som du har förtroende för uppbära köpeskillingen.

Var finns prishistorik?

Lantmäteriet har en databas med köpeskillingar för tidigare fastighetsaffärer. Det finns dock inget offentligt register för bostadsrätter.

Ett rimligt pris på en fastighet eller bostadsrätt kan avgöras genom ortsprismetoden – att se vad liknande objekt sålts för i området. Det går också att anlita en värderingsman.

Inte heller finns något offentligt register för köpeskilling vid företagsförvärv, men olika företagsmäklare brukar ha den typen av prishistorik. Vad ett rimligt försäljningspris är på ett bolag kan fastställas genom en företagsvärdering.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.