Fem anledningar att utföra en företagsvärdering

foretagsvardering6

Vad är företagsvärdering? När ska man utföra företagsvärdering?

Att utföra en företagsvärdering, eller bolagsvärdering som det också kallas, är processen av att med olika metoder nå fram till ett finansiellt värde på ett bolag. Det kan antingen syfta på hela företaget, eller bara enskilda aktier. En värdering av ett bolag anses ofta endast som trovärdig om den är utförd och oberoende part.

Det är vanligt med ”heta känslor” när företagsvärdering görs i samband med skilsmässa och arv. Det kan ibland vara lite hjärtekrossande när de inblandade parterna ska försöka mörka och dölja saker. Däremot när de inblandade parterna är intresserade av en korrekt värdering, och man får träffa båda parter samtidigt, så kan det vara tillfredsställande att få göra ett förhoppningsvis bra jobb.

Vanliga anledningar till att utföra en företagsvärdering

  • För att fastställa värdet på en enskild enhet, inom ett företag, om det ska delas upp vid en försäljning. En enskild enhet kan i sammanhanget betyda ungefär vad som helst, men vanligen betyder det t.ex. en ”location” så som en fabrik, om man har flera t.ex., det kan även betyda t.ex. däckverkstaden som hör till en bilverkstad.
  • För att lösa dispyter kring förlikningar kring skattefrågor, skilsmässor, arv, bodelning mm.
  • När man ska förvärva en konkurrent.
  • Inför en intern transaktion, så som att köpa ut en delägare eller ta in en ny delägare.
  • Vid köp eller försäljning av ett bolag.

I vissa fall behöver man blanda in en forensisk revisor, vilket är tveksamt om det låter bra på svenska. Forensic accountant däremot är korrekt terminologi. Detta gör man främst om man misstänker saker så som, penningtvätt, bedrägeri, uppblåsta siffror mm. Den något dystra sanningen är att saker och ting går att manipulera. Ju mer erfarenhet en företagsvärderare har, desto lättare är sådant att känna igen. När en företagsvärderare ser tecken på saker som ”luktar illa” så ska man dokumentera detta tydligt, och rekommendera en forensic accountant.

Ordlista när man ska utföra företagsvärdering

Här kommer vi att gå igenom några koncept som man bör känna till. Tyvärr låter alla dessa lite konstiga på svenska, så vi kommer inkludera de engelska termerna också. (Det är lite av ett sidospår, men i sammanhanget är det också viktigt att påpeka att det skiljer sig mycket mellan amerikansk engelska och britisk engelska.

När man t.ex. tittar på websidor om företagsvärdering i Kanada och Australien så kan man hitta spår av både britisk och amerikansk engelska ibland, så där man bör man vara noga med att inte ”läsa något fel”. I Kanada ser man vanligen mer amerikanska uttryck som payables and receivables, medans man i Australien mer ser britisk engelska, så som creditors och debtors.)

Vi vill varna för att här kommer det många engelska uttryck, och ibland inslag av dålig svenska.

Investeringsvärde

(Investment value, eller minimum viable return on investment). På simpel svenska så är detta ett uttryck som vanligen används och appliceras av private equity och venture capital, alltså PE och VC. De är sällan intresserade att investera i t.ex. ”tråkiga fastigheter” pga att det ger för låg avkastning, även om det må vara stabilt.

Intrinsic value

På svenska betyder detta ungefär ”Värdet som uppnåtts hjälp av en objektiv beräkning eller en komplex finansiell modell snarare än att använda det aktuella marknadspriset på den tillgången”. Motsatsen till intrinsic value är t.ex. det sättet som fastighetsmäklare arbetar på, och även många företagsmäklare.

Fair market value

Även kallat rättvist marknadsvärde. Detta skall inte förväxlas med marknadsvärderingsmetoden Rättvist marknadsvärde betyder att båda parter är lika motiverade att slutföra transaktionen. Motsvarigheten är att den ena parten är desperat.

Fair value

En juridisk definition som inte finns i Europa, utan endast USA. Det är till för att skydda den svagare parten vid skilsmässa och delägarutköp. Det påminner en del om hur t.ex. kvinnan kan få hela huset vid en skilsmässa i USA.

Diskonterat kassaflöde eller DCF

Har mycket gemensamt med huvudkategorin inom inkomstbaserade metoder för att värdera föreag. DCF är dock lite mer avancerad, då den bygger på projektioner och ett kalkylränta. Man ska alltså projektera framtida kassaflödet, vilket vi menar och påstår absolut går att göra, men felmarginal blir med facit i hand några år senare, tyvärr ofta långt ifrån vad man gissade på när man gjorde värderingen. Ja du läste rätt, vi väljer att använda ordet ”gissa” för det menar vi ger ett korrekt intryck av denna värderingsmetoden. Vi undviker till största möjliga mån att använda den diskonterade kassaflödesmetoden av denna anledningen.

Bokvärde (book value)

Företagets tillgångar minus företagets skulder. Man brukar ofta kunna dra ett likhetstecken mellan detta och eget kapital, eller shareholders funds på britisk engelska. Detta blir även en förenklad substansvärdering.

Likvidationsvärde

Slaktvärdet på företaget, när man säljer av alla tillgångar i en stressad situation, och då kanske inte får ut korrekt marknadsvärde. Man säljer ofta till handlare osv. Har man tur kan man ibland sälja kundlistor och annat, men man får i princip aldrig rätt summa pengar för några tillgångar i denna värderingsmetoden.

Inkomstbaserade metoder inom företagsvärdering (income approach)

Detta är ett samlingsnamn för inkomstbaserade värderingsmetoder, precis som det låter. Här har vi bland annat ROI-metoden, eller helt enkelt Return On Investment valuation method. På svenska kallar man detta för avkastningsvärderingsmetoden. Den nyss nämnda DCF-metoden, alltså diskonterat kassaflöde, är också en inkomstbaserad värderingsmetod.

Marknadsbaserade värderingsmetoder (market approach)

Detta är ett samlingsnamn för marknadsbaserade värderingsmetoder. Den mest uppenbara och vanliga är såklart marknadsvärdeingsmetoden. Det finns dock även andra metoder som är, väldigt lika men ändå har vissa skillnader. När man värderar lite ”mindre och simplare” företag, så använder man ibland lite enklare värderingsmetoder, så som att man kan basera värderingen på andra relevanta saker i företaget. Ett exempel på detta är antal stolar i en frisörsalong eller tandläkarklinik på en viss ort.

Tillgångsbaserade värderingsmetoder (asset approach)

Detta är ett samlingsnamn för tillgångsbaserade värderingsmetoder. Här har vi framför allt två definitioner som är värdefulla att komma ihåg. Substansvärderingsmetoden och likvidationsvärderingsmetoden. Vi har redan hunnit gå igenom lite av detta här, så det blir kortfattat i detta stycket. Substansvärderingsmetoden är företagets tillgångar, oftast endast de materiella tillgångarna, medans likvidationsvärderingsmetoden kan beskrivas som (översimplifierat) vad en man får för företagets tillgångar vid en akutförsäljning, vid t.ex. en konkurs.

Normalisering av årsredovisningen

Processen för att fastställa vad som ska anses som representativt i företagsvärderingen. Detta är ofta vad som påverkar värderingen mest, och vad som kräver mest både i termer av arbete och kompetens av företagsvärderaren. Onlinevärderingar kan inte göra normaliseringar, och de mindre kvalificerade företagsvärderarna gör det sällan på samma sätt som de mer kvalifificerade.

Non-recurring adjustments är bland de vanligare sakerna att justera för. Det kan inkluderade bland annat stämningar och annat, som kostat mycket pengar, men som inte anses ske varje år. Även privat spendering på företagets beskostnad. Detta är givetvis en definitionsfråga och skattefråga, och här får en bra bedömning göras.

Kostnad av kapital

Kapital, alltså pengar, så som lån, kostar betydligt mer när det ska finansiera ett företag, speciellt ett ungt företag, än vad det kostar att t.ex. låna pengar till en kommersiell fastighet. Det är höga risker med företagande. Kalkylräntan i DCF-metoden är ofta väldigt hög, och räntan inom säljarfinansiering är också ofta väldigt hög, även om den ofta bakas in i försäljningspriset och därmed döljs ganska effektivt.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig, och få 30 min inledande konsultation

Vi besvarar 90% av förfrågningarna inom 2h. Du blir bara kontaktad en gång, vi har inga nyhetsbrev eller kundundersökningar. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar.

´
´