Fyra steg till en företagsvärdering

foretagsvardering-1

Hur går en företagsvärdering till?

Företagsvärdering är processen av att bedöma det ekonomiska värdet av ett företag eller en separat enhet inom ett företag. Det är en komplex process som bör ta hänsyn till en större mängd faktorer. Kanske ännu viktigare: Den bör göra noga avvägningar mellan dessa faktorer. Även om 80/20 regeln inte ska appliceras inom företagsvärdering så är det ett väldigt bra tankesätt, när man väger mellan hur man viktar in olika aspekter.

Anledningar till varför du behöver en företagsvärdering

De flesta företagsvärderingar kräver någon som är kombinationen av oberoende och professionell. Någon som endast är oberoende saknar med hög sannolikhet kunskaperna för att värdera bolaget. Någon som är professionell men inte oberoende, riskerar att vara om inte allierad med ena parten, så är denne troligen åtminstone ”för allierad” alltså även om nivån må vara låg, så är alla nivåer av partiskhet oacceptabla i sammanhanget.

1. För att kunna fatta informerade beslut

Företagsvärderingar kan hjälpa företagare att fatta rätt beslut, både kortsiktigt och långsiktigt. Företagaren för vital information om sina materiella och immateriella tillgångar. Problemet med många företag, är ironiskt nog att de inte tänker tillräckligt kortsiktigt. Rent statistiskt så överlever en majoritet av alla nya företag inte de första åren. Detta beror kanske inte nödvändigtvis på att de tänker för långsiktigt, men kortsiktiga vinster är absolut nödvändigt för långsiktig överlevnad.

Dessa kortsiktiga vinster kan ibland komma på bekostnad av långsiktiga vinster, men ironiskt så är felet som de flesta gör rent statistikt, är att satsa just långsiktigt. Blev du förvirrad av att läsa den texten? Många nya företagare har ännu större förvirring, kring att problematiken att ”få grepp i den initiala uppförsbacken”, bildligt menat.

2. För att planera sin exit från bolaget

Planerar du att sälja ditt företag snart? I så fall, så behöver en företagsvärdering gjord igår, eller åtminstone så snabbt som möjligt. Det finns många saker som man legitimt kan göra för att öka värdet på företaget. Jag kan varmt rekommendera min egna bok, där jag presenterar 8 strategier för att öka värdet på sitt bolag.

Den mest uppenbara är att öka vinsten sista året, eller ännu bättre, under flera år. Andra delar av strategin är att minska riskerna, att göra sig av med främst juridiska risker. Det handlar också att om dela upp högriskinvesteringar och lågriskinvesteringar, varav de mest självklara i sammanhanget är att lägga den kommersiella fastigheten i ett eget aktiebolag.

3. Transaktionsplanering

Detta refererar ofta till interna transaktioner. Ofta så är detta lite i utkanten av de skattelagstiftningen, då det ofta är relaterat till skatteplanering. Väldigt mycket sker i gråzonen medan vissa saker är helt lagliga. Andra är helt olagliga. Det vanligaste sättet, som också är i just den stora gråzonen, är när ett företag i ett lågskatteland förvärvar patent.

Den transaktionen måste ske enligt korrekt marknadsvärde, eller åtminstone inte på ett sätt som uppenbart är till för att runda skattemyndigheten i högskatteländerna. Vissa öar är välkända för detta. Det är ofta helt ok enligt lagen, eller lagarna i de olika länderna, att ta royalty till ett utländskt bolag. Men däremot om patentet säljs till ett uppenbart missvisande pris, då åker man dit på det. Därför behövs en oberoende och professionell företagsvärdering.

4. Riskmitigering

Holdingbolag är ofta en bra idé, speciellt om du är rädd för att råka ut för en påhittad stämning. Som tur är så har vi inte så mycket av detta i Sverige, Norge eller England pga att förloraren betalar vanligen för bådas advokatarvoden. Däremot i USA så är detta tyvärr väldigt vanligt, och det bästa sättet att skydda sig på, är att inte ha pengar som motparten kan stämma dig på. Ofta så har motparten sällan förhoppningen att vinna, utan hotet om att du ska behöva betala dyrt för advokatarvoden, ska få dig att vilja nå en förlikning istället, (settlement) vilket är extremt vanligt både i USA och Sverige.

Den bästa lösningen till detta problemet är att ha ett holdingbolag där alla pengar och tillgångar finns, och inte ha några större värden i det operativa bolaget. Då blir det poänglöst att stämma, eftersom det inte finns något att hämta. Visserligen så kan de ju stämma moderbolaget istället, men att stämma ett bolag de aldrig gjort affärer med, behövs ofta inte ens en advokat för att försvara emot. (obs, detta är inte juridisk rådgivning).

Så mitt bästa tips är att aldrig ha för stora värden i ditt operativa bolag, för över allt till ett holdingbolag som bara gör affärer med interna bolag. Dessa transaktioner behöver dock fortfarande vara marknadsmässiga, och det kan därför behöva göras värderingar. Det kan vara i princip vad som helst som överförs mellan de interna bolagen, inklusive dotterbolag, fordon, fastigheter, patent mm.

5. Ge de anställda aktier

Det är tyvärr svårt att hitta bra anställda, och de bra anställda blir ofta uppvaktade av många arbetsgivare. Djungelns lag gäller ibland inom arbetsmarknaden, även om den må vara lite utjämnad i Sverige. För att attrahera rätt anställda, de där nyckelanställda som kan ta affärerna till nästa nivå. Dessutom så finns det alltid risk att de bästa anställda startar eget och blir konkurrenter istället, alternativt att dina konkurrenter ger dem bra anställningserbjudanden, som är svåra att tacka nej.

Man kan dock bygga bra lojalitet genom att ge dem aktier i bolaget för att hålla kvar dem. Detta fungerar ofta anmärkningsvärt bra. Dock så tolkas detta som som en transaktion mellan privat och företag, och det förmånsbeskattas precis som vanlig lön, eller en bil osv. Därför måste man göra en företagsvärdering, som underlag får förmånsbeskattningen.

6. Stämning i allmän domstol (litigation) och skiljedomstol (arbitration)

Skillnaden mellan domstol och skiljedomstol, eller som det heter på engelska, litigation and arbitration är att en vanlig domstol följer alla vanliga lagar osv, som det alltid fungerar på. I skiljedomstol så får man välja precis hur man vill. Just Stockholm, London, och Paris är kända för att nämnas som jurisidction och legislation för affärer mellan USA och öst. Detta för att ingen av parterna ska få fördelen med hemmaplan.

Ingen amerikanskt företag vill sitta i rysk domstol och bråka om pengar, och inget ryskt företag vill sitta i amerikansk domstol på samma sätt. Detta gäller dock inte bara specifikt USA och Ryssland, och man brukar använda just Stockholm, London och Paris som neutral mark.

Många stora företag använder sig av skiljedomstol i sina avtal, och det är delvis för att det ska hållas hemligt, så ingen kan utpressa på dem i termer av PR. Dessutom så kan det även vara så att man får betala för sina egna advokatarvoden som USA, och då får de större företagen genast en fördel. Man undviker påhittade stämningar från ”mindre företag” och privatperson som vill bråka, när det kanske inte finns så mycket att bråka om. Ironiskt nog så kan det även vara tvärtom, beroende på omständigheterna.

För att sammanfatta så är det mer standardiserat och förutsägbart i allmän domstol, medan man kan ”aktivt välja sina egna lagar bokstavligt talat” i skiljedomstol. Detta kan vara till både fördel och nackdel. Stora företag brukar använda det till sin fördel för att undvika vad de anser vara löjliga tvistemål. Precis som i USA så är det ofta den finansiellt svagare parten som förlorar på att använda skiljedomstol, men är inte alltid en universell sanning.

Så fungerar processen: 4 steg till företagsvärdering

Steg 1: Kontakta en eller flera företagsvärderare

Valet är företagsvärderare är troligen det viktigaste i hela värderingsprocessen. Det är dessvärre stora skillnader mellan olika leverantörer. För att göra saken ännu värre så finns det ingen licens för att värdera företag. Däremot så finns det några organisationer som godkänner företagsvärderare.

Det är väldigt blandad kvalitet på dessa och tyvärr är det få av dem som är imponerande. Organisationen i Storbritannien tar priset som den mest ”påhittade” organisationen utan riktig och seriös verksamhet. I USA finns det två kända organisationer som är halvbra, och flertalet sämre. I Sverige finns det en organisation som jag medvetet valt att ta avstånd ifrån, och i Norge finns det ingen sådan organisation alls.

I Sverige, Norge, Storbritannien och även USA, så är toppskiktet av företagsvärderare aldrig medlemmar i dessa organisationer, utan det är vanligen de andra som väljer att bevisa sig och hävda sig med dessa organisationer.

Toppskiktet är vanligen de fyra stora, samt specialister inom M&A (där jag räknar Nielsen Valuation Group även om jag själv är partisk med den åsikten). Tanken har slagit mig att gå med i de amerikanska organisationerna, men de flesta medlemmar där är det jag inte har fullt så mycket respekt för, medan de jag har mer respekt för sällan är medlemmar.

Steg 2: Prata med din motpart i värderingen

Detta kan låta självklart, och onödigt att ens ha med här, men erfarenhetsmässigt så måste jag dessvärre säga att man ofta kommunicerar för lite med sin motpart om detta. Man kan dra vissa jämförelser till hur en skilsmässa ser ut. Mer kommunikation eller åtminstone bättre kommunikation är sällan ett problem, snarare lösningen.

Prata med varandra, och försök förhandla fram en lösning kring situation som ni båda kan vara nöjda med, och ta gärna beslut kring värderingen tillsammans.

Steg 3: Möte med företagsvärderaren

Träffa företagsvärderaren, bli intervjuad, gå igenom tillgångarna osv. Detta kan göras tillsammans med motparten eller själv. Motparten får ofta mer respekt för värderingen om företagsvärderaren träffar båda i enrum, eller båda tillsammans. Om företagsvärderingen endast sker med en part så finns det risk för att man misstror varandra.

Steg 4: Utför transaktionen

Innan transaktionen kan slutföras så måste en due diligence göras, vilket inte är del av företagsvärdering. Jag brukar aldrig rekommendera att man skippar denna, tvärtom så är det bättre att göra en extensiv due diligence.

Enda undantaget är om båda parter arbetat i företaget, kanske till och med familjeföretaget, under en längre tid. I sådana fall behövs endast en bra företagsvärdering, och då kan man kanske spara in lite på due diligence. Detta är såklart endast om du litar på din motpart i familjeföretaget, i kombination med att du själv har bra koll på allt som är relaterat till företaget.

Tips på vidare läsning: Hur går en företagsvärdering till?

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig, och få 30 min inledande konsultation

Vi besvarar 90% av förfrågningarna inom 2h. Du blir bara kontaktad en gång, vi har inga nyhetsbrev eller kundundersökningar. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar.

´
´