Tre anledningar att anlita en M&A-rådgivare

En företagstransaktion, eller mergers and acquisitions (M&A), är en mångfacetterad process med flera olika, ofta komplexa, delar. Att försöka rådda i alla dessa frågor på egen hand blir lätt både tidskrävande och svårt – ofta blir det dessutom fel.

Det är i sådana lägen en M&A-rådgivare kan kliva in för att styra skeppet i rätt riktning.

Vill du få en offert på M&A-rådgivning?

Kontakta oss

Vad gör en M&A-rådgivare?

Något förenklat kan man säga att en M&A-rådgivare hjälper dig att antingen köpa, gå ihop med eller sälja ett företag. Men som med allt finns det nyanser, fusioner och förvärv kan ske på många olika sätt.

Bland annat är nyemission vanligt inom M&A och detsamma gäller konsolidering, alltså när ett dotterbolag tas upp i moderbolaget.

När behöver jag en rådgivare inom M&A?

Den som funderar på ett företagsförvärv eller fusion behöver som regel en M&A-rådgivare. Den vanligaste köparen inom företagstransaktioner är ett annat företag, men det finns också fall där en privatperson går in och köper ett företag. Det senare är dock som regel inte lika fördelaktigt skattemässigt.

Tips – Läs mer djupgående om vad M&A innebär.

Tre anledningar att anlita en M&A-rådgivare

Låt oss nu vända blicken mot varför du bör välja en rådgivare inom M&A.

1. M&A är en komplicerad process

Precis som vi redan varit inne på är M&A en komplicerad process och innefattar så mycket mer än bara en fusion eller ett förvärv. Dels måste värderingen gå rätt till och dels måste allt runtomkring affären, såsom undersökningsplikten och förvärvsprocessen, genomföras på ett korrekt sätt.

Att som lekman ha koll på alla olika delar med juridik, skatter och avtal, vågar vi påstå är nästintill omöjligt. För att inte tala om alla olika varianter av M&A som finns att tillgå: nyemission, konsolidering, absorption, kombination, inkråmsöverlåtelse och aktieöverlåtelse, för att nämna några. Förhandlingarna som föregår själva affären är därtill ofta långdragna och komplexa i sig.

När det exempelvis gäller ett företagsförvärv där det sker en aktieöverlåtelse, det vill säga när bolagets alla aktier köps upp, innebär det en högre risk för köparen – även om processen i sig är förhållandevis enkel i jämförelse med andra M&A.

Anledningen till detta är att aktiebolaget som köps upp kan ha dolda förpliktelser (ej att blandas ihop med dolda fel), till vilka köparen är bunden så fort avtalet börjat gälla. I ett sådant fall behöver man en erfaren rådgivare inom företagsförvärv som ser till att allt går rätt till.

Nielsen-MA-radgivare

M&A är en komplicerad och omfattande process. Det är svårt eller omöjligt som lekman att hålla koll på alla viktiga delar. Därför kan du ha stor nytta av att anlita en M&A-rådgivare.

2. M&A kräver korrekta siffror

Oavsett om det handlar om en fusion eller ett förvärv av ett företag kommer det förr eller senare att handla om siffror – och då gäller det att de är rätt. En väl genomförd värdering är av största vikt inför förhandlingar med motparten.

Ett exempel på när detta blir extra aktuellt är inom företagsförvärv. Om du som köpare värderat företaget som ska förvärvas för högt finns det ingenting som säger att säljaren måste upplysa dig om det. Värderingen sker med andra ord på egen risk, och om du råkar köpa bolaget för mer än vad det är värt finns det tyvärr ingenting att göra åt saken.

Tips – Läs mer om marknadsvärde vs intrinsic value i företagsvärdering.

3. M&A-rådgivaren har koll på avtal och juridik

Erfarenhet av köpeavtal och andra juridiska frågor kring ett förvärv är ovärderlig inom M&A. Ett köpeavtal kanske verkar rättframt för en lekman, särskilt när det gäller en fullständig företagsöverlåtelse, men när en M&A-rådgivare läser igenom det uppdagas ofta en hel del.

Det är exempelvis viktigt att vara uppmärksam på friskrivningar, något som inte är ovanligt från säljarens håll. En friskrivning i ett avtal innebär kort och gott att säljaren avskriver sig allt ansvar från en specifik situation eller sak. På så sätt blir det också automatiskt köparens ansvar så fort avtalet börjar gälla, vilket kan innebära en del otrevliga överraskningar.

Det blir lätt en dyr affär när man försöker komma undan billigt genom att göra det själv. En M&A-rådgivare ser till att det blir rätt redan från början.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Formuläret är ur funktion, mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com eller ring 0763043437

´
´