Böcker av Christoffer Nielsen

Böcker av Christoffer Nielsen

Small Business Valuation
Small Business Valuation är en bok för någon som vill få en förståelse för vad som skiljer vissa företagsvärderingar från andra. Ungefär hälften av boken fokuserar på metodologi inom företagsvärdering och den andra hälften fokuserar på deception inom företagsvärdering.

8 Steps
Dessa 8 steg skall ses som 8 strategier öka värdet på ditt företag. Alla företag är värda vad någon är villig att betala för dem, och syftet med dessa strategier är att öka det upplevda värdet bland de köpare som är villiga att betala mest för ditt företag. Det är inte överraskande att detta sannolikt kommer att bli en av dina konkurrenter, och därför är 2 av de 8 strategierna relaterade till konkurrenterna. Av de återstående strategierna är 4 av dem direkt eller indirekt relaterade till att minska riskerna med mindre företag. Den här boken innehåller också ett 9:de kapitel som tar upp vanliga missuppfattningar och diskuterar varför säljarfinansiering inte är bland de 8 strategierna.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Kontaktformuläret fungerar ej, vänligen mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Det går även att ringa +46 763043437

´
´