Bodelning av familjeföretag – tips

Företagsvärdering vid bodelning är är något som kan bli aktuellt exempelvis i samband med skilsmässor, dödsfall, arv och andra situationer. Dessa kan vara extra känsliga eftersom det handlar om familjerelationer.

Känsligt med bodelning av familjeföretag

Ett av de mer känsliga fallen är vid bodelning som involverar familjeföretag. Ett scenario där är företag där några av barnen arbetar i bolaget, medan vissa andra inte gör det. Det är framför allt vanligt att sönerna tar över typiska ”manliga” företag från sina föräldrar och att döttrarna då inte vill arbeta i företaget. Det kan till exempel vara företag med tungt fysiskt arbete. I moderna tider  börjar en del tjejer med sådant också och i vissa andra fall så hittar man andra jobb till döttrarna, så som inom revision eller HR-roller inom företaget.

Konflikter kan uppstå vid överlåtelse av företag

Det som gör sådana här situationer känsliga är att när grundaren av företaget börjar närma sig pensionen vill hen ibland ge bort det till dem som hjälpt han bygga upp det. Ofta är det sönerna i denna typ av bolag. Givetvis kan det lika gärna vara tvärtom med ett typiskt kvinnligt företag, eller ett företag utan tydliga könsroller. Detta är bara ett exempel.

De flesta företag har trots allt inte tydliga könsroller. Men det är just när det finns tydliga könsroller och där vissa av barnen varit involverade från ung ålder som det kan anses motiverat att ge dem en större del av företaget jämfört med övriga barn.

Vad gäller?

När den snart pensionerade företagaren ska ge bort företaget uppstår det lätt konflikter. De som inte varit delaktiga i företaget kan ibland anse sig ha rätt till det ändå. Kuggfrågan är – vad gäller?

  • Om den snart pensionerade företagaren avlider, så har alla rätt till lika andelar i företaget
  • Om den snart pensionerade företagen endast pensionerar sig har han rätt att ge bort andelar av företaget (aktier) eller hela företaget till vem han vill. Men om det anses ske under marknadspris för ett sådant företag så kan det få skattekonsekvenser för den som ”får ett företag gratis”.

Så löser ni bäst situationen med bodelning av familjeföretag

Frågan kvarstår: hur löser man detta så att det blir rätt juridiskt och så att man samtidigt undviker konflikter?

Det bästa sättet att lösa det på är att föra en transparent konversation med alla inblandade parter. Det må vara lättare sagt än gjort, men vad man än gör brukar detta lösa nästan alla problem. För att lösa problemet rent juridiskt och skattemässigt är det bättre att från tidig ålder börja betala sönerna när de hjälper till i företaget. Detta gäller även om man kanske skulle kunna anse att de borde göra det gratis. Det är det bättre att ”ge reward” för det tidigt. Därmed undviker ni komplicerade situationer senare när de potentiellt kan känna sig lurade.

Förbered er i tid

Inkomstskatt och arbetsgivaravgifter är betydligt högre än vinstskatt. Vill man komma runt detta rekommenderar jag att istället för att ge dem lön ge dem aktier i företaget. Alternativt kan de få löften om framtida aktier (i termer av börsnoterade bolag så kallas detta för optioner, men den termen användas sällan för privata bolag).

Om man  har gamla avtal, med ”optioner” där man utlovas aktier i utbyte mot arbete är det min uppfattning att detta lättare accepteras av de andra syskonen. Så förbered er i tid! Kom inte i sista minuten och ge en ojämn fördelning, även om en sådan ojämn fördelning kan vara den mest rättvisa i sammanhanget.

Tips – för att ta reda på vad varje option eller andel i företaget är värt lönar det sig att göra en professionell företagsvärdering.

Christoffer Nielsen
Artikelförfattare

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence
[email protected]
Böcker av författaren

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt