Vad är företagsvärde?

Företagsvärde är det ekonomiska värdet på en verksamhet som är i ett sådant skick att det kan drivas vidare.

Företagsvärde mer i detalj

När man pratar om företagsvärde avses som regel det ekonomiska värdet på ett företag som är i ett sådant skick att det kan fortsätta att drivas. Allt vad som behövs för att fortsätta bedriva verksamheten finns där.

Är det till exempel ett SaaS-bolag så ska inte bara själva mjukvaran ingå utan servrar, personal, administration och så vidare måste också räknas med.

Ifall vi talar om ett råvaruföretag kan en tillräcklig mängd råvaror ingå i företagsvärdet.

Företagsvärde vs likvidationsvärde

Om företaget inte är i ”körbart” skick, ifall det saknas vitala delar av verksamheten, kan det inte vara tal om något företagsvärde.

Så kan det exempelvis var när en verksamhet ska avvecklas. Då talar man ofta istället om likvidationsvärde. Det motsvarar vanligtvis de materiella nettotillgångarna minus avvecklingskostnader och en rabatt för ”lack of marketability” (eftersom företaget inte kan drivas vidare).

Företagsvärde på engelska

Enterprise Value

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.