Vi erbjuder oberoende företagsvärdering, företagsbesiktning, transaktionsrådgivning och expertvittnesmål i tvister

Vi arbetar i Göteborg. Kontakta oss nu för en 30 min inledande konsultation.

Vi erbjuder oberoende företagsvärdering, företagsbesiktning, transaktionsrådgivning och expertvittnesmål i tvister

Vi värderar företag i Göteborg.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.