Vanliga misstag inom M&A

Det finns många fördelar med företagsförvärv. Tyvärr är det alldeles för vanligt att det görs allvarliga misstag inom M&A. Speciellt i familjeägda företag är det mer regel än undantag att personalen blir missnöjd i samband med företagsförvärvet.

Lyckligtvis går det att undvika. Genom att känna till vanliga misstag och genom att anlita en M&A-rådgivare som vet hur man undviker fallgroparna ökar ni chanserna till ett lyckat företagsförvärv – på alla sätt och vis.

Misstag 1: Kör över personalen

Ett vanligt misstag inom M&A är att personalen körs över. Vi vågar påstå att det är mer regel än undantag att de anställda inte är nöjda med situationen i samband med ett företagsförvärv. Undantaget är i företag som haft ekonomiska problem och där förvärvet ses som en välkomnad räddning.

Ofta sköts hela förvävsprocessen på håll och utan känsla för situationen i bolaget. I de fall där de två företagens kapacitet överlappar varandra rationaliseras överflödiga resurser bort i målföretaget. På så sätt ”elimineras” överflödig personal genom uppsägning.

Följden blir att företaget förlorar många talanger och drivna medarbetare. Moralen sänks hos dem som blir kvar och det uppstår en allmänt otrevlig stämning och känsla av att ha blivit överkörd av det förvärvande bolaget.

Detta kan dock lätt motverkas genom att planera inför förvärvsprocessen och genom att i tid prata med folk på plats.

Misstag 2: Skapa nya processer som förstör humankapital

Det slutar inte där. När överflödiga medarbetare lämnat företaget vaknar återstående personal upp till en ny verklighet.

Plötsligt har det förvärvande företaget bytt ut väl fungerande rutiner mot egna processer och regler. Nya processer behöver inte vara fel, men om det inte görs på rätt sätt och med hänsyn till verkligheten ute i företaget uppstår friktion och mycket merarbete.

Ett konkret exempel:

Ett familjeföretag blir uppköpt av ett större bolag. Innan uppköpet kunde en säljare i företaget boka en resa på enklast möjliga sätt och besöka en kund. Inga konstigheter.

Efter förvärvet behöver säljaren lägga en förfrågan i ett datasystem. Förfrågan når först till en oengagerad operatör vid ett callcenter någonstans långt bort. Därefter går den vidare till en beslutsfattare högre upp i hierarkin som tar en vecka på sig att godkänna förfrågan. När den väl fått grönt ljus visar det sig att man måste boka via en ny och ganska krånglig resebyrå som inte ens har avtal med de flygbolag som flyger till den plats där kunden finns eller med de hotell som finns i närheten. Att boka bästa möjliga flyg och hotell går inte på grund av resebyråns avtal, provision och så vidare.

Det låter löjligt men är tyvärr ganska vanligt och kan även handla om betydligt enklare saker, som att exempelvis köpa in en ny kaffemaskin.

Att inte fundera på hur ett företagsförvärv kommer att påverka nuvarande processer och rutiner är därför ett stort misstag inom M&A. Genom att ta hänsyn till det i tid finns goda chanser att undvika frustration och missnöje inom organisationen.
Nielsen-Vanliga-misstag-ma-personal

Personalen är en av företagets viktigaste resurser. Att inte lyssna på vad de har att säga är ett av de vanligaste misstagen inför en M&A.

Misstag 3: Att inte lyssna på målföretaget

Genom att bara lyssna går det att spara stora mängder tid och pengar i samband med ett företagsförvärv. Tyvärr är det många företag som förbiser denna möjlighet.

Den typen av problem som nämns i de två föregående punkterna kan till stor del motverkas med en ganska enkel metod: samtal. När ett företag förvärvar ett annat händer det tyvärr allt för ofta att huvudkontoret på det förvärvande företaget inte tar några initiativ till att nå ut till målföretaget.

Genom att åka ut till det företag som förvärvas och prata med ledning, chefer och kanske även anställda får huvudkontoret en mycket bättre uppfattning om hur situationen ser ut. Genom ganska enkla, spontana och avslappnade samtal går det att röja undan och undvika förvånansvärt många problem som kan uppstå i samband med en M&A.

Om det uppköpande företaget däremot väljer att inte bry sig om hur situationen ser ut ute i målföretaget finns stor risk att det uppstår missnöje och frustration – och i förlängningen sänkt arbetsmoral och arbetsvilja.

Det går åt tid helt i onödan och det finns risk att personal, inklusive viktiga nyckelpersoner, väljer att sluta. Med några enkla samtal och genom att lyssna går det att spara både tid och pengar, något som givetvis ligger i det uppköpande företagets intresse i samband med en M&A.

Misstag 4: Anlita en M&A-specialist som bara tittar på resultat på pappret

De flesta stora M&A-specialister och private equityföretag har ett allt för stort fokus på att kunna presentera ett bra resultat ”på pappret”. I själva verket lämnar de många gånger efter sig företag där arbetsmoral bland personal och ledning körts i botten bara för att man inte tagit sig tid att lyssna och förstå situationen ”ute på arbetsgolvet”.

Anledningen att det blir så kan vara att de själva inte är villiga att engagera sig i något som de inte kan ta åt sig äran för. Det är inte lönsamt för dem att göra något som de inte kan redovisa i form av resultat i sin rapport.

Att anlita en sådan rådgivare kan därför leda till en enorm opportunity cost i samband med en M&A. De agerar för sitt eget bästa, inte sina kunders.

En bra transaktionsrådgivare ger upp en smula kontroll till förmån för de anställda och släpper lite på sitt ego. Som tumregel kan man säga att om högste chefen från både det förvärvande företaget och M&A-firman är delaktiga med ”boots on the ground” kommer förvärvet att lyckas. Det kommer att leda till ett smidigare företagsförvärv som inte gör att personalens engagemang och lojalitet sätts på prov.

Stora M&A-företag är som regel dåliga på detta. Små transaktionsrådgivare och specialister är ofta bättre.

Nielsen-Vanliga-misstag-foretagsforvarv

Företagsförvärv skapar ofta synergieffekter och leder till värdeskapande. Men en M&A-process som inte tar hänsyn till situationen i målföretaget riskerar att gå miste om värdefulla resultat.

Misstag 5: Låt dig luras av fina siffror

De flesta M&A-rådgivare kommer undan med sin halvdåliga insats genom att de kan visa upp fina siffror om ökad lönsamhet. Anta att lönsamheten ökar med 50 procent eller mer. Företagsförvärvet ses då sannolikt som en stor framgång av det förvärvande företaget som anlitade transaktionsrådgivaren.

Men hade man försökt få med sig de anställda på målföretaget i stället för att delvis kanske ha dem emot sig hade det gått att skapa stora ekonomiska fördelar som hade lett till ännu bättre resultat.

Den typen av resultat syns sällan direkt utan är något som visar sig med tiden. Bara för att siffrorna ser mycket bra ut på pappret i samband med en avklarad M&A innebär det inte att det hade kunnat bli mycket bättre

Undvik misstag inom M&A – Gör rätt från början i stället

Står ni inför ett planerat företagsförvärv? Undvik att göra dessa misstag inom M&A. Det finns mycket tid och pengar att spara på att göra det rätt från grunden.

Vi på Nielsen Valuation Group känner till de problem som kan uppstå i samband med ett företagsförvärv. En viktig del av det jobb som vi utför handlar om att upprätta kommunikation och skapa förståelse mellan det förvärvande och det förvärvade företaget. Genom vår M&A-rådgivning skapar vi ett större värde för er företagstransaktion.

Kontakta oss för en offert

Fler nyheter

Om Christoffer Nielsen

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Kontaktformuläret fungerar ej, vänligen mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Det går även att ringa +46 763043437

´
´