Exitstrategi – Så gör du en exit från ditt företag

Tänker du sälja ditt företag, låta dina barn överta det eller överföra ägandet till andra delägare? I något av dessa fall behöver du en färdplan – en exitstrategi.

Varför ska man ha en exitstrategi?

En exitstrategi och avgångsplanering säkerställer att du säljer eller överför ditt ägande på ett framgångsrikt sätt utan att förlora något under processen. När du planerar din exit kan du få ut ett så stort värde som möjligt ur ditt företag. Du slipper onödig stress och utdragna försäljningsprocesser.

För att din exit ska vara effektiv bör du följa sex viktiga steg i exitplaneringen:

Steg 1 – Upprätta ägarmål

Börja med att sätta upp mål för ditt ägande:

 • Vad är din främsta anledning till att lämna verksamheten?
 • Vad vill du uppnå när du slutar ditt engagemang?
 • När tänker du lämna företaget?

Innan du kan gå vidare med exitstrategierna är det mycket viktigt att du analyserar dig själv och bestämmer de främsta orsakerna bakom exit.

För de flesta företagare finns det vanligtvis mer än en anledning att lämna. Det kan till exempel bero på diversifiering eller ekonomisk säkerhet. För andra ägare kan det vara en önskan att belöna de bästa anställda eller involvera sina barn i verksamheten.

Eller så kan du helt enkelt leta efter att gå i pension och starta ett nytt kapitel i ditt liv. Oavsett vilken anledning du lämnar, se till att dina mål är tydliga och väldefinierade.

Steg 2 – Förbered dig ekonomiskt och mentalt

När du säljer eller överför äganderätten till ditt företag har du inte längre tillgång till de inkomster och vinster som det genererar. Innan du lämnar bör du därför se till att du är mentalt och ekonomiskt redo att ta hand om dina behov. Kan du upprätthålla din livsstil utan att förlita dig på företaget?

Steg 3 – Identifiera vilken typ av ägare du är

Man kan säga att det finns fyra olika typer av ägare:

 1. Rich and Ready to Go – tillräckligt rik för att göra en exit
 2. Rik men njuter av att jobba – stannar gärna kvar lite längre
 3. Stanna och växa – för att maximera värdeskapandet
 4. Få ut mig så snart det är möjligt

Att identifiera vilken typ av ägare du är hjälper dig att hitta de bästa exitalternativen. Dessutom kommer det att vägleda dig i att välja sätt att sälja företaget.

Steg 4 – Ta reda på vilka alternativ för exit du har

Det finns ett brett utbud av exitalternativ som du kan välja mellan.

Några exempel:

 • ESOP
 • Management buy-outs
 • Återköp av private equity
 • Försäljning från tredje part

De flesta företagare vet dock mycket lite om dessa alternativ.

För en effektiv exitstrategi måste du därför först skaffa all information om dina exitalternativ. Medan du överväger dessa, kom ihåg dina mål och ekonomiska behov.

Steg 5 – Bestäm värdet på varje utgångsalternativ

Gå igenom alla dina exitalternativ. Kom ihåg att även om du kan tjäna mycket på ett exitalternativ garanterar detta inte att du får behålla så mycket i slutänden. Värdera ditt företag med hjälp av en opartisk värderare för att ta reda på vad du kan förvänta dig – och begära för dina andelar.

Tänk på vilka konsekvenser varje alternativ får i termer av beskattning, transaktionsavgifter och kassaflöde. Välj det alternativ som gör att du själv kan tjäna mest när du väljer att lämna.

Steg 6 – Genomför din exitstrategi

När du väl har valt ditt exitalternativ och gjort en plan är det dags att genomföra den. I detta skede vore det bäst att konsultera en rådgivare som kan hjälpa dig att planera för oförutsedda utgifter och undvika onödig beskattning så att du skyddar din förmögenhet.

Kom också ihåg att skapa en skriftlig handlingsplan som kommer att fungera som din färdplan för att nå dina mål efter att du lämnat verksamheten.

Andra tips inför din planerade exit

Till exitstrategin hör även andra aspekter som ökar chansen att göra en riktigt lönsam exit:

Fokusera på att skapa värde

Framtida köpare vill se att företaget är värdeskapande. Öka omsättningen samtidigt som du stärker vinstmarginalerna.

Städa upp i räkenskaperna

Gå igenom balansräkning och resultaträkning. Hör alla kostnaderna till kärnverksamheten? Är det några tillgångar som inte hör till kärnverksamheten? Har du periodiserat balans- och resultaträkning? Är lagervärden korrekta?

Håll koll på avtal och dokument

Inför din exit kommer ditt företag att granskas från topp till tå. Räkna med att det blir en rejäl due diligence. Avvikelser och brister kommer att upptäckas.

För att lyckas bör du tidigt ha som rutin att alltid dokumentera – avtal, patent, mallar, ritningar och så vidare. Förbered dig på att kunna presentera allt för en köpare.

Tips – här kan en noggrann företagsvärdering vara till stor hjälp för att identifiera eventuella brister i räkenskaper och dokumentation.

Förbered en successionsplan

Om det är du som ”är” företaget är det svårt att göra exit. Din verksamhet måste kunna fortsätta att fungera efter att du sålt dina andelar och lämnat företaget. Därför bör du förbereda en successionsplan där du lyfter ut dig själv ur ekvationen. Se till att utbilda personal och anställa ny vid behov i god tid innan din exit så att företaget kan stå på egna ben.

Fler nyheter

Om Christoffer Nielsen

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Kontaktformuläret fungerar ej, vänligen mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Det går även att ringa +46 763043437

´
´