Tvistemål

Urval av tvistemål

Nielsen Valuation Group har blivit anlitad för 30+ tvister och vi har ett ”stort bibliotek” med sparade prejudikat som är både direkt och indirekt relaterade till företagsvärdering.

Nedan följer ett urval:

Mål-nr T 2811-22, Gävle tingsrätt
Tvist i Gävle tingsrätt, som pågick i drygt ett år. Det skilde 2,5 mkr mellan min och motpartens värdering, som var från en av Sveriges största aktörer inom redovisning. 1h innan vittnesmålet ger motparten upp, och förlikning sker på ett belopp som är 100k från min värdering.

Mål-nr T 6011-22, Göteborgs tingsrätt
Tvist i Göteborgs tingsrätt gällande utebliven vinst. Målet vanns, med ca 1,6 mkr till klienten. Domen överklagades inte.

(Dolt företagsnamn), Uppsala tingsrätt
Värderingstvist i bodelning/skilsmässa. Företagsgruppen i fråga gjorde årliga vinster på ca 10 mkr. Motparten anlitade ordföranden i Sveriges Företagsmäklares Riksförbund. Bodelningsförrättaren/tingsrätten gick 100% på Nielsen Valuation Groups linje, och förkastade helt den andra värderingen.

Case-nr 1:23-bk-10100, Texas Western Bankruptcy Court
Tvist gällande immateriella tillgångar i en chapter 7 i Texas Western Bankruptcy Court. Omsättning 9,2 miljoner USD. De inblandade personerna är kända från Shark Tank och målet mot Harvey Weinstein i Hollywood.

Christoffer Nielsen

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence
[email protected]
Böcker av författaren

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.