Mall för företagsvärdering – fungerar det i praktiken?

Vill du ha en perfekt mall för företagsvärdering, för att värdera alla typer av förtag? En mall som ger snabba svar, svart på vitt, vad företaget är värt? Tyvärr fungerar det bara teorin, inte i verkligheten.

Varför fungerar inte företagsvärdering med mall?

Mallar fungerar inte eftersom det helt enkelt inte går att utföra en företagsvärdering av tillräckligt hög kvalitet med en sådan.

Visst – det går att använda Excel för göra en kalkyl. Där går det även att lägga in olika modeller för företagsvärdering. Fördelen är förstås att en sådan bolagsvärdering blir gratis.

Ett av de större problemen med detta tillvägagångsätt är att man själv lägger in siffrorna i kalkylatorn eller modellen. Detta blir ett uppenbart problem eftersom du självklart kan välja vilka siffror du vill. Blir siffrorna fel blir hela bolagsvärderingen också missvisande.

Värdering med mall missar normalisering av årsredovisningen

Kanske tänker du att du bara kan jämföra med de officiella siffrorna hos Bolagetsverket. Men det är tyvärr bara nästan rätt. Där finns förvisso officiella finansiella data, men de innehåller inte någon normalisering.

Så vad är normalisering egentligen? Det innebär att resultatet justeras för att återspegla verkligheten. Det kan handla om att skriva upp värdet på avskrivna tillgångar eller skriva av dåliga fordringar. Immateriella tillgångar kan också komma in i bilden här. En sådan normalisering måste alltid göras av någon som är helt opartisk.

Exempel på varför normalisering behövs

En viss brittisk kille med initialerna JH har sagt följande:

”When business brokers normalize the financials, they simply remove all the things that was spent money on and pretend it didn’t happen”.

Även om man i viss utsträckning kan ge ”the benefit of the doubt” i normaliseringen, måste någon opartisk göra det. Jag kan ge många exempel på när normalisering är viktigt. Här är två:

1. Juridisk tvist

Det ena exemplet handlar om en komplicerad och dyr juridisk tvist för ett bolag, en kostnad som jag valde att räkna bort. Man kan visserligen argumentera för att man som företagare behöver en advokat med jämna mellanrum. Detta är vanligen dock med väldigt långa mellanrum, och ofta bara för simplare och billigare ärenden. I detta fall lade jag inte på något årlig juridiskt arvode, men 5000 kr hade kanske varit rimligt.

En stor komplicerad stämningsansökan i Stockholms Tingsrätt hade dock kostat företaget 200 000 kr och jag menade att detta inte var något som skulle hända varje år. Här gjorde normaliseringen att resultatet blev betydligt mindre belastat, vilket gav ett högre värde.

2. Flytt av företag

Det andra exemplet handlar om en företagsvärdering som jag nyligen gjorde. Här handlade det om ett ganska stort företag som hade flyttat, något som inte var billigt. Visst kan man argumentera för att företag flyttar med jämna mellanrum. Men jag valde att betrakta denna stora flytt som inte särskilt representativ. Företag flyttar trots allt sällan och det kan kanske gå 15 år eller mer mellan varje flytt. Att belasta ett års resultat med en sådan utgift är inte rimligt. Därför behövs en normalisering innan en värdering av företaget kan göras.

Kan en mall för företagsvärdering ändå vara användbar?

Den stora fördelen med mallar är att de är snabba och gratis. Så länge som du inte förväntar dig att värderingen ska reflektera verkligheten är det fritt fram att testa.

Det syfte som en mall kan ha är att det ger dig en möjlighet att leka med siffrorna och se hur värdet på företaget ändras beroende på vilka variabler du ändrar på. Med en värderingsmall kan du få en känsla för hur saker och ting hänger ihop.

Sammanfattning

Anledningen till att mallar inte förungerar för företagsvärdering är densamma som varför onlinevärderingar inte fungerar. Ingen formel eller mall i Excel eller något annat program heller kan räkna ut ett företags egentliga värde.

Inget av det fungerar, eftersom man inte kan göra en riktig normalisering av årsredovisningen med en mall eller ett program.

Nej, en riktig bolagsvärdering måste göras av en människa så att en normalisering av räkenskaperna kan göras. Helst också med stöd av intervju och besiktning på plats.

Vill du ha hjälp med en företagsvärdering?

En företagsvärdering blir aldrig rätt utan rätt inputs. Vi på Nielsen Valuation Group bidrar gärna med vår expertis så att du får en välbalanserad och rättvisande bolagsvärdering.

Kontakta oss nu!

Christoffer Nielsen
Artikelförfattare

Christoffer Nielsen

Oberoende expert inom företagsvärdering, M&A & Due Diligence
[email protected]
Böcker av författaren

Fler nyheter

FAQ

Bolagsplatsen – omdöme

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Fyll gärna i så mycket information som möjligt.