Varför våra värderingar är försvarbara i domstol

Varför våra värderingar är försvarbara i domstol

1. Vi har en policy mot korruption, vilket vr till vår kännedom är unika med. I tvistemål så litar parterna sällan på motpartens advokater, eftersom de är partiska och på ett sätt arbetar emot dig. Det är svårare att säga samma sak om oss, eftersom har en solid antikorruptionspolicy. Detta ökar vår trovärdighet.

2. Olika värderingsmetoder, olika värderingar. Ser du problemet? Vi kombinerar flera olika värderingsmetoder för att jämna ut skillanden som annars uppstår.

3. Det gamla konceptet av generalisering och specialisering är fortfarande högst relevant i sammanhanget. Expertvittnesmål utförs sällan av generalister, då de är just generalister, och inte specialister.

4. Ägaren som är aktivt delaktig i företaget, är också författare till boken Small Business Valuation, vilket är en av två kända böcker som fokuserar just på värdering av mindre företag, vilket skiljer sig markant från värdering av större företag. Den andra boken är skriven av Lawrence W Tuller år 2008. Mindre företag och dess värdering påverkas främst av interna faktorer i företaget.

5. Våra värderingar respekteras ofta till den nivån att det inte behöver bli en tvist om det i domstol. Detta händer regelbundet, och även med parter som är ”litigous”.

6. Vi lämnar inget utrymme for motsidans juridiska ombud att påstå att vi inte skulle vara oberoende. Konceptet av att vara beroende eller oberoende tas ofta väldigt seriöst i domstol.

7. Våra värdering är alltid personligt utförda och vi går alltid igenom bolaget i fråga. Vi tar inga genvägar.

8. Vi använder oss av förskottsbetalning, vilket betyder att våra klienter inte kan använda betalningen för att få inflytande.

9. Vi baserar ingen värdering på något som skulle kunna påstås vara hörsägen.

10. Även om värderingen inte ska användas i domstol, så är det troligen meningslöst att utföra en företagsvärdering om värderingen och organisationen bakom värderingen inte är respekterad av din motpart.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Kontaktformuläret fungerar ej, vänligen mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Det går även att ringa +46 763043437

´
´