Om oss

Om oss

Nielsen Företagsvärderdering (Sverige) och Nielsen Valution Group (internationellt) är en mindre och specialiserad boutique firm. Även om vi har en stor geografisk spridning, så är vi fortfarande en liten företagsgrupp, med alla karakteristiska drag av just ett mindre företag, med mer personligt service. Vi har ingen kundtjänst-avdelning eller nyhetsbrev. Christoffer Nielsen är personligen delaktig i den dagliga verksamheten.

Vi hävdar att det gamla konceptet av generalisering vs specialisering fortfarande är applicerbart och att du som klient får den högsta kompetensen när du väljer en specialist över en generalist.

Bristande personligt engagemang i värderingen, överkompenseras ibland för, genom att leverera ett onödigt långt värderingsdokument, fyllt med generell information som inte är specifik för dig. Information som är just generell, och inte specifik för dig, har inget värde för dig.

Oavsett anledning och omständigheter, så är vi dedikerade till att hjälpa dig lyckas, och vi träffar alltid våra klienter personligen. Vi förstår hur du känner dig när du går igenom en ”affärspartner-skilsmässa”. Vi tror på personlig service, hela aspekten av personlig service och inget annat än personlig service.

Nielsen Valuation New York LLC
Postadress: 42 Broadway, New York, NY 10004
Besöksadress: Wework 25 Broadway, New York, NY 10004
Employer Identification Number: 30-1254435
Telefon: +1 929-445-2879

Los Angeles Business Valuation LLC
Postadress: 138 N Brand Blvd, Glendale, CA 91203
Besöksadress: Wework 9830 Wilshire Blvd, Beverly Hills, CA 90212
Employer Identification Number: 61-1984059
Telefon: +1 323-443-2416

Miami Business Valuation LLC
Postadress: 7750 Okeechobee Blvd, West Palm Beach, FL 33411
Besöksadress: Wework 429 Lenox Ave, Miami Beach, FL 33139
Employer Identification Number: 38-4165101
Telefon: +1 305-203-4691

London Business Valuation LTD
Postadress: 16-20 Clements Road, Ilford, IG1 1BA
Besöksadress: Wework 8 Devonshire Square, London, EC2M 4PL
Company-nr 12370739, VAT-nr 344357888
Telefon: +44 20-3468-9997

Nielsen Företagsvärdering AB
Postadress: Järpvägen 26, 175 64 Järfälla
Besöksadress: Wework Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm
Org- & VAT-nr: SE559239789601
Telefon: +46763043437

Nielsen Valuation Oslo AS Ej ännu registrerat
Postadress: Hauges gate 1, 3019 Drammen
Besöksadress: Wework Tjuvholmen allé 3, 0252 Oslo
(Ej registrerad ännu)
Telefon: +46763043437

Företagsvärdering är processen av att genomföra en bedömning av det mest troliga värdet på bolaget i transaktionen, när båda parterna är lika motiverade slutföra transkationen. En kvalificerad värdering av ett företag skall vara enligt principen av intrinsic value, och innehålla en opartisk normalisering av årsredovisningen. Slutkalkylen i en bolagsvärdering är en relativt snabb och enkel process, vilket ofta är det enda man får när man beställer onlinevärderingar utan platsbesök. Just denna processen av att normalisera årsredovisningen samt även att väga och vikta samman flera värderingsmetoder är vad som kräver mest tid och kompetens av företagsvärderaren. Normaliseringen av årsredovisningen är ofta vad som påverkar företagsvärderingen mest. Att värdera företaget, ger endast ett mervärde och fyller endast sin funktion om den är opartisk och oberoende.

De värderingsmetoder som är vanligast när man värderar bolag är; marknadsvärderingsmetoden, avkastningsvärderingsmetoden och substansvärderingsmetoden. Alla dessa har sina styrkor och svagheter, samt sina egna underkategorier. Ingen värderingsmetod är dock ensamt tillräckligt komplett, för att kunna värdera ett företag,

Marknadsvärderingsmetoden tar vanligen inte tillräcklig hänsyn till varken lönsamheten eller tillgångar, vilket är det mest centrala vid en värdering av ett företag, därmed så blir resultat sällan enligt intrinsic value.

Avkastningsvärderingsmetoden tar inte hänsyn till företagets tillgångar, vilket medför att företag med stora tillgångar får felaktiga värderingar. Även företag med dålig lönsamhet, kan få felaktiga värderingar.

Substansvärderingsmetoden tar inte hänsyn till lönsamheten, vilket medför att företag utan större tillgångar får felaktiga värderingar. Även bolag som är väldigt lönsamma, kan få felaktiga värderingar.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss om dina behov av företagsvärdering eller M&A advisory

Vi utför inte värderingar för fundraising. När det gäller fusioner, förvärv och företagsförsäljning så arbetar vi endast som oberoende rådgivare. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar. 

´
´