Vår personliga besiktning

Personlig besiktning ingår i alla våra värderingar

Värderingar utan personlig besiktning är någorlunda lätta att manipulera. Av denna anledningen så accepteras dem normalt sett inte i domstol. Däremot så är varje tvistemål unikt och det är inte möjligt att förutse hur en domstol kommer att döma. Undantag kan göras för företag som inte längre existerar, så som om fastigheten brunnit ned, och företag utan lokal eller kontor, som t.ex. e-handel med drop shipping. Om ditt företag inte stämmer överens med något av de ovan nämnda, så är risken att domstolarna inte accepterar värderingen, pga hur lätt den är att manipulera. Detta skapar ett scenario där din motpart kan välja att ignorera värderingen, eftersom den saknar tänderna som krävs för att kunna verkställas. Nedan är två fiktiva exempel på hur värderingar utan personlig besiktning kan manipuleras till ett högre värde, eller ett lägre värde.

Scenario 1:

Big Rig Dealership Inc är den största återförsäljaren tunga kommersiella fordon i USA. Företaget är primärt fokuserat på fordon som används för att transportera tung utrustning för gruvor och oljeproduktion. Företagets största inkomstkälla är försäljning av nya dragbilar och lowboy maskintrailers. Eftersom de har ett brett kontaktnätverk i branschen, så nås de av nyheterna att en stor anläggning i North Dakota ska flyttas till Texas. Inget av transportföretagen har tillräckligt många specialbyggda fordon för att kunna utföra ett sådant stort projekt inom tidsramen som krävs. Big Rig Dealership Inc har däremot tillräckligt många fabriksnya fordon av rätt modell. Faktum är att de är de enda som har tillräckligt många fordon, vilket ger dem i en bra position vid förhandlingsbordet. Parterna lyckas komma överens om ett pris, och arbetet startas, och så småningom så avslutas även arbetet. Big Dealership Inc levererar en hälsosam vinst vid årets slut på resultaträkningen, medan balansräkningen endast har mindre förändringar.

När företaget sedan värderas av en företagsvärderare som inte utför en personlig besiktning, så får företaget en hög värdering. Vad företagsvärderaren inte visste om, är att vad som tidigare var fabriksnya fordon av modeller som är betydligt dyrare än vanlig lastbilar, inte längre är fabriksnya. Skillnaden i värde mellan ett fabriksnytt fordon och ett lätt begagnat, multiplicerat med den stora mängden fordon, gör att skillnaderna räknas i miljoner dollar, trots de låga miltalen.

Scenario 2:

Aviation Welding Specialists LLC är en underleverantör till flygindustrin. Företagets verksamhet kräver en större mängd dyr utrustning, varav det mesta är specialbyggt för en viss applikation. Detta gör att kostanderna för denna utrustningen ofta springer iväg till höga belopp. Det mesta av utrustningen är äldre än fem år. De har en dedikerad serviceavdelning som endast arbetar med att underhålla utrustningen, och förhoppningsvis också förlänga livslängden. Deras konkurrent Aircraft Fuselage Welding LLC visar ett intresse av att köpa Aviation Welding Specialists LLC. Eftersom båda ägarna är hårda förhandlare och inte lyckas komma överens om priset, så tar de in en oberoende företagsvärderare.

När företaget sedan värderas av en företagsvärderare som inte utför en personlig besiktning, så värderas den specialbyggda utrustning till det bokförda värdet, vilket gör att företaget får en väldigt låg värdering. Faktum är att vad som vid tidpunkten för värderingen hade skrivits av, har ett marknadsvärde som överstiger omsättningen, men detta visste företagsvärderaren inte om, för han gjorde inte ansträngningen att besöka företaget och besikta deras utrustning.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Kontaktformuläret fungerar ej, vänligen mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Det går även att ringa +46 763043437

´
´