Vår intervju

Intervju ingår i alla våra värderingar

Värderingar utan intervju kan vara missledande. Av denna anledningen så accepteras dem normalt sett inte i domstol. Däremot så är varje tvistemål unikt och det är inte möjligt att förutse hur en domstol kommer att döma. Undantag kan göras för företag som mer eller mindre endast äger tillgångar eller fastigheter. Däremot om företagen har någon form av verksamhet, så krävs en intervju, annars kommer företagsvärderaren inte ha en förståelse för verksamheten. Nedan är två fiktiva exempel på hur värderingar utan intervju kan bli missvisande, både till ett högre värde, eller ett lägre värde.

Scenario 1:

Jane Doe Design Inc är ett företag som designar logotyper. De arbetar främst med större företag, En dag, så blir de stämda utav en av sina större kunder, en dryckestillverkare, för att de anser att en logotype som Jane Doe Design Inc gjort inkräktar på en konkurrents patent. Jane Doe Design Inc anser dock inte att de har inkräktat på något patent, och tror att deras chanser att vinna i domstol ser ljusa ut. Även om detta troligen är sant, så skulle detta tvistemålet konsumera väldigt mycket tid, pengar och andra resurser, and helst plötsligt så är de på väg mot en stor förlust detta året. Det kan till och med vara så att de behöver skära ned på viktiga viktiga utgifter, pga brist på finansiering, vilket tidigare inte var ett problem. Vad som är ännu värre än att förlora en viktig kund, och ha ett negativt resultat i slutet på året, vore att ryktet sprider sig i branschen, och att de då riskerar att förlora flera av sina viktiga kunder.

När företaget sedan värderas av en företagsvärderare som inte träffar sin klient och håller en intervju, så får Jane Doe Design Inc en hög värdering. Företagsvärderaren kände inte till situationen, eftersom han inte spenderade tiden eller resurserna som var nödvändiga för att kunna värdera företaget. Detta företaget skulle kunna vara värt betydligt mindre än vad värderingen landade på.

Scenario 2:

Jane Doe Cleaning LLC är ett städföretag med 15 anställda, som ligger i mindre stad där en arbetsgivare står för majoriteten av arbetstillfällena. Denna arbetsgivare tar beslutet att outsourca städningen, istället för att använda internt anställda. Eftersom Jane Doe Cleaning LLC är det enda städföretaget i stan så går kontraktet naturligt till dem. Ägaren av Jane Doe Cleaning LLC har all anledning att vara nöjd med sig själv och sitt företag. Alla lokalvårdare som blivit avskedade av stans stora arbetsgivare, fick omedelbart anställning hos henne istället. Detta var exakt samma anställda, och de kände redan till rutinerna på sin tidigare arbetsplats, där de skulle fortsätta arbeta, endast med skillnaden av ett annat namn på arbetskläderna. Detta skapade rubriker i den lokala tidningen, och Jane Doe Cleaning LLC fick gratis positiv publicitet. Detta gav dem flera leads att arbeta med. De var nu på väg att göra sitt bästa resultat i företagets historia.

När företaget sedan värderas av en företagsvärderare som inte träffar sin klient och håller en intervju, så får Jane Doe Cleaning LLC en låg värdering. Företagsvärderaren kände inte till situationen, eftersom han inte spenderade tiden eller resurserna som var nödvändiga för att kunna värdera företaget. Detta företaget skulle kunna vara värt betydligt mer än vad värderingen landade på. Företaget var på väg att dubbla sin omsättning, men i detta fallet påverkade det inte värderingen.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Kontaktformuläret fungerar ej, vänligen mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Det går även att ringa +46 763043437

´
´