Servicenivåer & omdömen

Servicenivåer & omdömen

We are beyond satisfied with our valuation that we got when I bought into my current company. It had gone under the radar for the CEO, that the accountant had made a mistake, that Christoffer was able to find when going through the balance sheet. Our accountant was honest enough to admit the mistake, and then fix it. This mistake could have had severe consequences if it had been filed. If we hadnt done the business valuation, we wouldnt have caught it.

- Brian F

We had just bought a business, a little over a year ago, when the landlord broke the news that they a cash flow problem and intended to sell the property. Due to the nature of our business, it couldnt be moved to another location. A majority of the assets on the balance sheet was construction that we had done to property that we leased. The profitability differentiated heavily between the last couple of years, and our landlord had ordered an online valuation that claimed our business was worth next to nothing. They thought it didnt matter that there were only two months left of our current fiscal year, when we were on our way to report much stronger profit in the upcoming P&L. Luckily, the business valuator dug deep into every detail, and came to the conclusion that the years with higher profit was representative for the business. As for the year with lower profit, it was concluded not to be representative, due to the one time circumstances that lead to high costs during that year. We felt so relieved when we became understood, as our landlord wouldnt listen to us. The story ended with us keeping our business, and we are thriving today.

- Olivia C

Mycket god service hos Nielsen Valuation Group. Professionellt bemötande och kan verkligen sin grej! Rekommenderas varmt!

- Matyas Dios, actlocal.se

FAQ om omdömen:

Varför anger vi inte företagsnamnet?

I vissa fall är vi juridiskt bundna till att inte lämna ut företagsnamn. Ibland finns det NDA och ibland önskar våra klienter inte att vi lämnar ut information om deras värdering. Faktum är att de situationer som är de mest känsliga och stressande för våra klienter också är samma situationer där våra klienter har känt den starkaste tillfredsställelsen efter att vi anlitat oss. Däremot så kan vi lämna ut information som redan är offentliga handlingar. Det blir vanligen så när de involverade parterna inte kommer fram till en förlikning. Kontakta oss, så skickar mer info och dokument.

Alla omdömen på denna webplats är positiva. Har ni inga missnöjda kunder också?

Ja det har vi, eller åtminstone hade vi det. Vi kontaktades ganska ofta av personer som befann sig i skillsmässa och försökte beställa en låg siffra från oss. Vi kontaktades också av personer som försökte sälja sina företag, som också försökte beställa en hög siffra från oss. Innan vi införde antikorruptionspolicyn hade vi några missnöjda kunder. Sedan vi introducerade den har vi inte bara haft 100% nöjda kunder (potentiellt för att detta avvisar korrupt beteende) utan vi har också sett andra fördelar. De personer som inte är våra kunder, men våra kunders motparter har visat ett ökat förtroende för värderingen, eftersom de vet att deras motpart inte hade någon påverkansmöjlighet på den.

Konsultation ingår i priset

Konsultation kring företagsvärdering är exakt vad det låter som.

Vi hälper dig att navigera genom turbulenta vatten, så som:

  • Hur man hanterar risker i en transaktion, vilket inkluderar men inte är begränsat till användade av escrows
  • Meningsskiljaktigheter ang värderingen vid utköp av delägare
  • Dispyter mellan affärspartner/delägare
  • Brist på finansiering vid utköp av delägare
  • Hur man försvarar sig mot en företagsvärdering som inte är "vattentät"

Servicenivå 1: Kvalitativ värdering

Obegränsad konsultering, utan tidsbegränsning. Det är heller ingen begränsning av arbetstimmar, men det måste vara relaterat till konsultation kring värderingen av företaget samt transaktionen.

Servicenivå 2: Legitim värdering

Konsultation kring värderingen ingår i priset och det finns ingen tidsbegränsning. Däremot så är konsultationen begränsad till de ämnen som lyfts under vårt besök, vilket betyder att ämnen som lyfts efter vi lämnat ert företag utesluts.

Servicenivå 1: Kvalitativ värdering inkl obegränsad konsultation

Vår servicenivå kvalitativ värdering har alla ”bells and whistles” som du kan tänkas behöva för att lyckas höja värdet på företaget. Den brukar vara uppskattad när en affärspartner ska köpa sig in i verksamheten, eller när ett helt företag ska köpas. Komplett rådgivning angående den potentiella transaktionen och andra omständigheter ges före, under och efter mötet (exkl juridiska tjänster). Personlig besiktning och intervju på plats hos ert företag ingår. Var uppmärksam på tvetydlig information om huruvida detta ingår, av våra branschkollegor.

Den kvalitativa värderingen inkluderar också:

  • Obegränsad rådgivning/konsultation gällande transaktionen och dess potentiella fällor
  • Utredning för att fastställa vad som sänker företagets värde (presens)
  • Utredning för att fastställa vad som höjer företagets värde (presens)
  • Utredning för att ta reda på genomförbara åtgärder som kan utföras för att höja företagets värde (futurum). Detta höjer inte företagets nuvarande värde, och det spekuleras heller inte i någon framtida värdering
  • Obegränsad rådgivning/konsultation efter värderingen, utan tidsbegränsning (relaterat till värderingen)

Servicenivå 2: Legitim värdering inkl begränsad konsultation

Vår servicenivå; ”legitim värdering” är ett populärt val. Personlig besiktning och intervju på plats hos ert företag ingår. Var uppmärksam på tvetydlig information om huruvida detta ingår, av våra branschkollegor.

Företagsvärdering är processen av att genomföra en bedömning av det mest troliga värdet på bolaget i transaktionen, när båda parterna är lika motiverade slutföra transkationen. En kvalificerad värdering av ett företag skall vara enligt principen av intrinsic value, och innehålla en opartisk normalisering av årsredovisningen. Slutkalkylen i en bolagsvärdering är en relativt snabb och enkel process, vilket ofta är det enda man får när man beställer onlinevärderingar utan platsbesök. Just denna processen av att normalisera årsredovisningen samt även att väga och vikta samman flera värderingsmetoder är vad som kräver mest tid och kompetens av företagsvärderaren. Normaliseringen av årsredovisningen är ofta vad som påverkar företagsvärderingen mest. Att värdera företaget, ger endast ett mervärde och fyller endast sin funktion om den är opartisk och oberoende.

De värderingsmetoder som är vanligast när man värderar bolag är; marknadsvärderingsmetoden, avkastningsvärderingsmetoden och substansvärderingsmetoden. Alla dessa har sina styrkor och svagheter, samt sina egna underkategorier. Ingen värderingsmetod är dock ensamt tillräckligt komplett, för att kunna värdera ett företag,

Marknadsvärderingsmetoden tar vanligen inte tillräcklig hänsyn till varken lönsamheten eller tillgångar, vilket är det mest centrala vid en värdering av ett företag, därmed så blir resultat sällan enligt intrinsic value.

Avkastningsvärderingsmetoden tar inte hänsyn till företagets tillgångar, vilket medför att företag med stora tillgångar får felaktiga värderingar. Även företag med dålig lönsamhet, kan få felaktiga värderingar.

Substansvärderingsmetoden tar inte hänsyn till lönsamheten, vilket medför att företag utan större tillgångar får felaktiga värderingar. Även bolag som är väldigt lönsamma, kan få felaktiga värderingar.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss om dina behov av företagsvärdering

Vänligen notera att vi inte åtar oss alla uppdrag. Vi applicerar en viss selektivitet.

´
´