Sälja företag – 10 steg för att sälja ett bolag

Att köpa ett företag är en lång process, men att sälja ett är egentligen mer komplicerat. Det kan faktiskt ta upp till ett år att helt enkelt förbereda verksamheten för försäljning! Till och med om du redan hittat en köpare kan försäljningsprocessen ta mellan 3 och 6 månader.

Med tanke på hur lång och komplicerad processen för att sälja ett företag är det ofta bäst att anlita en rådgivare som hjälper dig att sälja verksamheten. Allra helst bör du även ha både en revisor och en advokat vid din sida – bägge med egna erfarenheter av fusioner och förvärv (M&A).

I denna artikel förklarar jag hur processen med att sälja ett företag ser ut i tio steg:

Steg 1: Definiera mål och utgångsstrategier

När du planerar att sälja ett företag har du som ägare många transaktionsalternativ att välja mellan. Det är dessa alternativ som bestämmer det pris som verksamheten kommer att säljas till. Därför är det avgörande att både du och dina rådgivare förstår alla tillgängliga transaktionsalternativ.

Varje transaktionsalternativ har sina fördelar och nackdelar. Dina M&A-rådgivare hjälper dig att förstå de strategiska målen, olika värderingsförväntningar, alternativ för exitstrategi och försäljningskraven. Denna information hjälper dig sedan att bestämma det bästa och mest lönsamma transaktionsalternativet.

Steg 2: Bestäm ett värdeintervall

Som företagsägare bör du utgå från en realistisk värdering av ditt företag. Detta kommer att säkerställa att både du och köparen har liknande förväntningar på företagets värde. Har köpare och säljare olika åsikter om företagsvärdet blir det svårt att komma överens om ett pris.

Kom också ihåg att även om en M & A-rådgivare kan hjälpa köpare och säljare att nå en överenskommelse kring priset, blir det svårt om klyftan är för stor. Därför bör du se till att du utför en korrekt och effektiv företagsvärdering innan du drar igång försäljningen av företaget.

Det finns olika metoder som du kan använda för att bestämma ditt företags värde. Det är alltid bäst att anlita en värderingsexpert för att värdera ditt företag innan det listas till försäljning.

En bra företagsvärdering ger dig inte bara en grund för att förstå värdet, utan förklarar också hur marknaden och omgivande branscher värderar företaget. På lång sikt kommer priset på ditt företag att bestämmas av tre viktiga saker:

 • Vilka de potentiella köparna är
 • Förhandlingar med potentiella köpare
 • Kvaliteten på din företagspresentation – inklusive värdering, räkenskaper med mera.

Steg 3: Öka värdet innan försäljningen

Innan du kan sälja ditt företag är det alltid en bra idé att du försöker öka dess värde. Att öka företagets värde kommer att innebära ett högre inköpspris och därmed mer vinst för dig.

En bra M&A-rådgivare kan hjälpa dig höja värdet på ditt företag inför försäljningen. Hen kommer att granska företagets tillväxtmöjligheter, strategiska planer och nuvarande finansiella ställning. Med denna information i handen kommer rådgivaren sedan att ge förslag till styrelsen och aktieägarna om hur verksamheten kan förbättras.

I de flesta fall tar det 6–12 månader att verkställa dessa förslag på förbättringar. De kan exempelvis inkludera aktiviteter som att:

 • Minska företagets utgifter
 • Minska kundkoncentrationen
 • Ägna mer uppmärksamhet åt kärnkompetenser
 • Utföra olika effektiviseringsprocesser

Steg 4: Samla finansiell information

Detta steg handlar om att utvärdera företagets ekonomiska historia, samt eventuella förväntade framtida prognoser som kan spela en roll i försäljningsprocessen. I de flesta fall upprättar och presenterar företagare finansiella rapporter med det enda syftet att leva upp till Skatteverkets krav.

Det är tyvärr mycket sällsynt att ägarna upprättar finansiella rapporter för försäljningsändamål. Därför kommer din M&A-rådgivare att samarbeta med dig för att omarbeta utformningen av finansiella rapporter så att potentiella köpare får en bättre förståelse för företaget.

Det kan ta ganska lång tid att samla in viktig ekonomisk information om ditt företag. Detta är dock ett mycket viktigt steg som inte bör tas lätt eller ignoreras. När allt kommer omkring har ditt företags intjäningsförmåga mycket stor inverkan på hur potentiella köpare kommer att se och utvärdera ditt företag.

Steg 5: Förberedelse inför due diligence

Innan potentiella köpare kan bestämma om de ska köpa ditt företag eller inte kommer de att utvärdera det. För att utvärdera verksamheten gör köparen en due diligence. Hen förväntar sig då att räkenskaper och annan information är lätta att hitta och är välstrukturerade.

Innan detta steg är det viktigt att du som funderar på att sälja ditt företag går igenom och ser till så att all dokumentation är i sin ordning.

Exempelvis kan du undersöka:

 • Alla tillstånd
 • Kontrakt
 • Hyresavtal
 • Personalavtal
 • Företagsstyrningsdokument

De flesta företagsägare väljer att dela denna information i ’datarum’ som är molnbaserade. I sådana datarum kan köpare enkelt och snabbt hitta all viktig information om verksamheten.

Ett dåligt organiserat datarum försenar processen och gör att företaget inte förefaller lika attraktivt. Å andra sidan ger ett välorganiserat datarum säljare ett gott rykte, vilket ökar chanserna att sälja verksamheten.

En bra M&A-rådgivare är ofta en förutsättning för en framgångsrik due diligence-process. Hen hjälper dig att förbereda en bra företagsöversikt och ladda upp den i ditt datarum.

Steg 6: Hitta potentiella köpare

Att identifiera potentiella köpare på egen hand kan vara mycket utmanande. En M&A-rådgivare kan hjälpa dig att hitta och bedöma olika alternativ. En sådan rådgivare kan exempelvis lättare hitta köpkandidater bland kunder, private equity-företag eller konkurrenter som kanske letar efter ett partnerskap. Nyckeln till att hitta de bästa potentiella köparna för ditt företag är att leta överallt. Sikta brett till att börja med. Var också redo att investera mycket tid på att hitta potentiella köpare. Se till att du hittar potentiella köpare som är villiga att betala.

Steg 7: Avgör vilka potentiella köpare som är kvalificerade

När du lägger ut ditt företag till försäljning är det troligt att många potentiella köpare kommer att uttrycka intresse att köpa det. Men det är långt ifrån alla potentiella köpare som är kvalificerade att köpa företaget.

Det bästa sättet att identifiera kvalificerade potentiella köpare är att använda en M&A-rådgivare med erfarenhet av detta arbete. Hen kommer att ställa en rad frågor till alla potentiella köpare. Det blir ett sätt att sortera bort de mindre intressanta köpkandidaterna.

En annan fördel med att använda en M&A-rådgivare när du ska sälja ditt företag är att du och ledningen kan fortsätta med den dagliga verksamheten medan rådgivaren gör merparten av jobbet med försäljningen.

Steg 8: Förhandla

Det krävs både professionella och ekonomiska överväganden för att sälja ett bolag. Företagets ägare och ledningsgruppen spelar här en nyckelroll i att bedöma till vilket värde man är villiga att sälja verksamheten.

Köparen har troligtvis bildat sig en egen uppfattning av hur mycket företaget är värt. Det är sällan bägge parter har exakt samma uppfattning och därför behövs förhandlingar.

Andra aspekter som säljare och köpare kan förhandla om utöver priset är:

 • Omsättningstillgångar som ska behållas av företagets ägare
 • Alla skulder som förvärvaren kommer att ta på sig
 • Aktieägande
 • Tillgångsförsäljning kontra lagerförsäljning
 • Anställningsavtal
 • Villkor för företagen
 • Avtal om icke-konkurrens
 • Säljarfinansiering och säkerhet (om företagets ägare erbjuder ett sådant alternativ)

Steg 9: Köpeavtal

När ni kommit överens är det dags att upprätta ett köpeavtal för överlåtelse av företaget. Det är viktigt att avtalet upprättas på rätt sätt så att det inte uppstår missförstånd.

I avtalet ska det bland annat stå:

 • När överlåtelsen ska ske
 • Hur betalningen går till
 • När betalningen sker
 • Köparens och säljarens ansvar
 • Konkurrensklausul
 • Vad som gäller vid avtalsbrott

Om ni kommit överens om att försäljningen medför att kunskap, rättigheter och kapital överförs bör även detta framgå i avtalet.

Steg 10: Övertagande av verksamheten

När parterna kommit överens och är klar med all dokumentation kan du som säljare överföra företaget till köparen. I detta steg brukar det ingå att du som företagets tidigare ägare hjälper köparen med de råd och den insikt som behövs för att framgångsrikt kunna driva verksamheten vidare. Till exempel kan du introducera köparen för nyckelkunder, förklara viktiga aspekter av verksamheten, företagshemligheter och annat som kommer att hjälpa köparen att driva verksamheten med maximal vinst framgent. Allt detta beror givetvis på vad ni kommit överens om under förhandlingarna som lett fram till köpeavtalet.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Formuläret är ur funktion, mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com eller ring 0763043437

´
´