Så fungerar DCF i bolagsvärdering

foretagsvardering3

Företagsvärdering centralt i entreprenörskap

Fråga vilken entreprenör eller valfri ”företagsexpert” (den titeln ska man vara försiktig med för övrigt) så handlar mycket företagande om att fatta rätt beslut. Inget beslut inom företagandet är viktigare än själva värderingen av företaget. Med andra ord är detta bland det mest centrala i ett lyckat entreprenörskap. Det finns dock fler aspekter kring företagsvärdering än endast ett ett lyckat entreprenörskap. Det handlar om från skatter till juridik och dispyter.

Vad är företagsvärdering?

Företagsvärdering refereras ibland till som bolagsvärdering. Det är ingen skillnad mellan dessa. Möjligen kan man argumentera för att bolagsvärdering endast kan vara av bolag, medans företag även inkludera andra företagsformer, så som enskilda firmor m.m. I Sverige finns det även handelsbolag och kommanditbolag, men dessa är i min mening meningslösa med att använda, speciellt nu när de sänkt gränsen för aktiekapital.

Företagsvärdering skall utmynna i företagets nuvarande värde, inte framtida värde, vilket väldigt många entreprenörer önskar och hoppas på. Nu håller jag inte med på med startups och venture capital, men dem som gör det får höra nästan dagligen hur värdet kommer vara högre eller öka inom en snar framtid, vilket visserligen må vara åtminstone delvis sant, men man måste begränsa mängden spekulation när man värderar företag.

Företagsvärdering är (tyvärr) tillräckligt spekulativt som det är. Av de uppdrag som Nielsen Valuation Group tackar nej till, så är det flesta startups, med liten omsättning, som önskar göra en ”series A round”, med investeringar.

Vad är diskonterad kassaflödesmetod (DCF)

Den diskonterade kassaflödesmodellen fungerar genom att kalkylera företagets värde genom kassaflödet. Det här kan låta simpelt, men mer komplicerat ska det snart bli.

Kassaflödesmetoden projekterar framtida kassaflöde för att sedan diskontera framtida kassaflöde till ett nuvärde. Detta eftersom pengar idag är mer värt än pengar imorgon.

Sedan tillkommer en kalkylränta, som ofta är hög. Denna kalkylränta baserar sig vanligen på företagets ”snittkostnader för ränta, eller vad investeringarna ger. Detta låter fruktansvärt dåligt på svenska, precis som mycket annat i dessa bloggposter. Låt oss byta till engelska istället. Weighted Average Cost of Capital, WACC.

WACC används för att sätta ett intrinsic value på investeringen. Intrinsic value har heller ingen bra översättning, men framräknat och kalkylerat värde skulle man lite felaktligen kalla det. Motsatsen till intrinsic value är ett marknadsestimerat värde, i brist på bättre ordval. På simpel svenska så kan man beskriva det som att företagsvärdering av bra kvalitet använder mycket metod, och flertalet avancerade kalkyler. Däremot när man värderar bostäder eller bilar så brukar man vanligen ofta bara titta på andra objekt och jämför. Detta är skillnaden.

DCF som värderingsmetod

Diskonterat kassaflöde är mer avancerad än andra värderingsmetoder, men den har också många rörliga delar som blir svagheter. Eftersom den är så ”forecast heavy” så brister det lätt i kassaflödet, eftersom den endast är baserat på projektioner. Då brister hela värderingen lätt, eftersom man diskonterar kassaflödet med en ränta. ”Syster-värderingsmetoden” avkastningsvärdering har många likheter, men den saknar svagheterna som den diskonterade kassaflödesmetoden har.

Avkastningsvärderingsmetoden väger historiken tyngre än framtida projektioner, och applicerar ingen ränta, utan kalkylen är mer simpel och mindre sårbar. När man använder den diskonterade kassaflödesmetoden så använder man oftast en kalkylator i excel, medans avkastningsvärderingsmetoden kan göras i ett vanligt dokument.

Avkastningsvärderingen kräver en normalisering av resultaträkningen vilket är utgångspunkten för att fastställa vad som är representativt i värderingen. Diskonterat kassaflöde kräver inte det, utan den går på projektioner istället. Just projektioner är jag själv lite allergisk mot på startups. Kortfattad på simpel svenska, så stämmer dem aldrig och har mycket dålig träffsäkerhet, och bygger alldeles för mycket på spekulationer, till skillnad från avkastningsvärderingsmetoden som bygger på historik som analyserats.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig

Vi arbetar med samma värderingsmetodologi som big4, fast till halva priset, och med bättre personlig service. Om du har en mindre butik/restaurang/salong, eller ett företag som ännu inte har omsättning, så rekommenderar vi att vända sig till företagsmäklare istället.

Christoffer Nielsen arbetar i både Sverige och USA. Pacific standard time är 9h efter Sverige.

´
´
Så lätt blir du lurad
Detta är nästa sida

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.