Marknadsvärde vs intrinsic value i företagsvärdering

marknadsvardering

I det här inlägget tittar vi närmare på vad marknadsvärdering och intrinsic value innebär i företagsvärdering.

Hur bör en mall för företagsvärdering se ut?

Det något tråkiga svaret är att det tyvärr inte går att utföra en företagsvärdering av tillräcklig kvalitet, med en mall. Däremot så är det ju givetvis fortfarande möjligt att producera en företagsvärdering, ändå, med en just mall. Man brukar använda Excel, och göra en egen kalkylator där man tar hänsyn till vad de metrics som man själv anser är viktigt. Denna företagsvärderingen blir gratis, vilket är främsta fördelen.

Problemet med en kalkylator är att man själv får mata in siffrorna i den. Man kan då väldigt enkelt manipulera den. Det är också därför en företagsvärdering måste vara oberoende. En sådan värdering kan inte användas i en transaktion, men det är kul att leka runt lite med siffrorna och se hur värdet förändras. Ni kommer snabbt upptäcka att små ökningar i vinsten ger stora utslag på värdet. Det finns ingen anledning att betala för en onlinevärdering, eftersom dessa finns gratis på internet. Kvaliteten på båda är tyvärr inte av den nivån så att den går att använda i en transaktion.

Excel har väldigt många funktioner för att bygga kalkylatorer och mallar som kan användas för att kalkylera. Det är vanligt att olika organisationer  och communities för startups har sina egna mallar och modeller i Excel. I dessa kan man göra en preliminär företagsvärdering.

Eftersom man inte riktigt kan värdera en pre-revenue startup på ett sätt som är trovärdigt, så kan dessa mallar och modeller de har i Excel vara välfungerande för ändamålet. Detta ska inte förväxlas med ändamålet att värdera konventionella företag. För även om det också är något spekulativt, så finns det betydligt mer trovärdighet i en sådan värdering.

TipsLäs mer om vad vi tycker om att använda en mall för företagsvärdering.

Marknadsvärde vs intrinsic value

Marknadsvärde får man fram genom att titta på andra objekt som man jämför med. Intrinsic value får man fram en kalkyl. Det är viktigt att komma ihåg detta när man tittar på olika värderingar.

Även om onlinevärderingar saknar trovärdighet på grund av sin brist på normalisering av årsredovisningen, så är metodologin ofta bra. Det är inte där de brister. De som erbjuder försäljning av företag, så som företagsmäklare och andra konsulter, är ofta duktiga på värderingar av mindre företag, som frisörsalonger, restauranger, med mera.

Där finns det egentligen inga klagomål från min sida. Däremot på större företag så krävs det enligt min mening normalisering av årsredovisningen följt av metodologi som inkluderar flera värderingsmetoder.

Sedan finns det en stor gråzon. Låt oss gräva djupare i den.

Hur marknadsvärdering kan närma sig intrinsic value

När man går djupare in på värderingsobjekten och t.ex. börjar dividera prislappen med antal tandläkarstolar i en tandläkarklinik eller antal mekaniker i en bilverkstad. Detta blir en hybrid av marknadsvärdering och intrinsic value.

I de fallen när en kvalificerad företagsvärderare blir tvingad att använda marknadsvärderingsmetoden, så är det på detta sättet den ska användas. Just termen kvalificerad företagsvärderare må vara ett ämne för en debatt. Den debatten kommer inte att tas i detta stycket, i detta blogginlägget. Det är dock diskuterat frekvent i andra blogginlägg.

Marknadsvärdering i praktiken

Marknadsvärderingsmetoden kan man argumentera för har störst potential. Det gäller tyvärr endast när komplett information finns tillgänglig, och det kanske är möjligt i en perfekt värld. I verkligheten har man dock alltid brist på den här informationen. Därmed så bör man bara använda marknadsvärderingsmetoden försiktigt och i kombination med andra värderingsmetoder.

När man väl använder den så ska den helst, om möjligt, användas som ovan beskrivet. Där man går djupare tills man hittar mönster där siffrorna börjar ”aligna sig”. För att överhuvudtaget kunna gräva så djupt måste man ju ha tillgång till information om andra transaktioner som innehåller en tillräcklig kvalitet och kvantitet. Som tidigare nämnt är detta ofta den stora utmaning i praktiken (men kanske inte i teorin).

Hur intrinsic value kan närma sig marknadsvärdering

När kalkylen enligt intrinsic value hämtar in information från jämförande objekt, så börjar den påminna lite om marknadsvärdering. Ett sådant exempel är när man tar cap raten från jämförande objekt. Cap rate är samma sak som vinstmultipel. Omsättningsmultipel ska man i princip aldrig använda, förutom när skalbarheten är i princip obegränsad, så som Saas, alltså software as a service. Även i de fallen, så ska man vara försiktig med att använda omsättningsmultipel, och hellre använda en (hög) vinstmultipel istället.

Om man har eller får tillgång till andra transaktioner, så är det just vinstmultipeln som är det mest intressanta, och det är på så sätt som man kan gjuta tillsammans värderingsmetoderna. Då kan man göra justeringar efter marknadsvärderingsmetoden, även om den inte är den primära värderingsmetoden.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig, och få 30 min inledande konsultation

Vi besvarar 90% av förfrågningarna inom 2h. Du blir bara kontaktad en gång, vi har inga nyhetsbrev eller kundundersökningar. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar.

´
´