Manipulering med diskonterade kassaflödesmetoden

Visste du att det finns många företagsvärderare som manipulerar sina värderingar för att få fram ett ”önskat” resultat? En av dessa metoder är manipulering med diskonterade kassaflödesmetoden. Jag ska här berätta hur.

Föregsvärdering är konsten, eller vetenskapen av att värdera ett företag. Det är viktigt att påpeka att det inte är en exakt vetenskap.

Nu när jag ska släppa vår engelskspråkiga podcast har jag lyssnat lite på andra engelskspråkiga poddar om företagsvärdering. En av dessa är en podd från mellanvästern i USA. Det var en företagsmäklare som var med där som garanterade att deras företagsvärderingar alltid var exakta med en marginal på 3%.

Detta kan endast vara sant om man ger kunden en range istället för en exakt siffra. Anta att vi i teorin skulle ta världens alla bästa företagsvärderare och göra 100 värderingar av samma företag. Sedan tar vi snittet på dessa. Då kommer det ändå skilja sig mer än 3% när transaktionen sedan är genomförd. Detta beror på inte nödvändigtsvis på den potentiellt låga kvaliteten på värderingarna, utan på köparen själv.

Utöver det finns tyvärr också många som inte gör en korrekt normalisering av årsredovisningen. Istället använder de sig av någon snabb kalkylator i excel, som en slags mall. Det finns gott sådana exempel i branschen för bolagsvärderingar.

Nåväl – något som tyvärr förekommer ofta är missbruk av den diskonterade kassaflödesmetoden. Och det har gett branschen dåligt rykte.

Vissa värderare manipulerar med diskonterat kassaflöde

På engelska säger man discounted cash flow, eller DCF. På svenska säger man ibland endast kassaflödesvärdering. Man gör ofta kalkylen i en mall, i Excel. Det finns flertalet gratis sådana man kan hitta på nätet, men dessa gör inte korrekta normaliseringar är årsredovisningen.

Problemet med denna metod är att den endast tittar på kassaflödet istället för att följa bokföringens alla regler, lagar och rutiner.

Om jag själv hade ett företag som jag skulle vilja ge en missvisande värdering för, exempelvis för en bodelning, skilsmässa, en situation med arv eller liknande, då är den diskonterade kassaflödesmetoden bra att använda. Den kan nämligen manipuleras lätt.

Så manipuleras en företagsvärdering med diskonterade kassaflödesmetoden

Här är tre vanliga sätt att manipulera en företagsvärdering genom den diskonterade kassaflödesmetoden:

  1. DCF bygger endast på projekteringar och projekteringar är synonymt med spekulation där det egentligen inte finns någon större bevisbörda. Därför är det helt enkelt bara så att du kan göra en projekttion efter dina önskemål. Klart!Nu har du lyckats med att göra en manipulerad företagsvärdering enligt den diskonterade kassaflödesmetoden. Mer än så behövs egentligen
  2. Här kommer ett till tips. Eftersom kassaflödesmetoden inte tar hänsyn till hur redovisning fungerar, utan endast kassaflöde, kan den lätt manipuleras genom att sälja av tillgångar och/eller lager. Då får du ett högre kassaflöde.
  3. Definiera kassaflöde som EBIT, eller EBTIDA, istället för ”bottom line”. Detta är väldigt vanligt i USA tyvärr. Det är också vanligt bland folk som annonserar ut sina företag i Sverige, men inte på samma nivå som i USA.

Hur skyddar man sig mot manipulation av företagsvärderingar?

Hur kan man då skydda sig mot detta? Det självklara svaret är att använda sig en företagsvärderare som vet vad dem håller på med.

  1. Ifrågasätt projekteringar som är baserade på marknadsstorlek med mera. Endast projektioner som har sin grund i historiska och nutida skeenden i företaget tillför reellt värde.
  2. Justera för bokförd vinst och förändringar i tillgångar. Detta gör dock att man övergår från att använda den diskonterade kassaflödesmetoden till att använda huvudkategorin ”avkastningsvärderingsmetoden”. Denna är enligt oss betydligt bättre att använda.
  3. Sista raden är det enda som betyder något. Att räkna bort saker som i verkligheten ska betalas är manipulativt. Man kan möjligen acceptera det i tech startups, men inte annars.

Nielsen Valuation Group – ensam om att ha policy mot korruption

Nielsen Valuation Group grundades till stor del för att grundaren Christoffer Nielsen ansåg att det fanns för många manipulerade och missvisande värderingar, inklusive av leverantörer som säljer den typen av värderingar.

Nielsen Valuation Group är den enda leverantören av företagsvärdering som har en tydligt kommunicerad policy mot korruption. En potentiellt förvånande stor andel av våra värderingar används i försvar i domstol mot korrupta värderingar. Vi har bland annat haft flera kända fall både i Nacka Tingsrätt och High Court of Justice i London.

Fler nyheter

Om Christoffer Nielsen

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Kontaktformuläret fungerar ej, vänligen mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Det går även att ringa +46 763043437

´
´