Köpa företag istället för att starta nytt? Tankar om värdering

Ska du börja med en affärsverksamhet har du i princip två alternativ – starta eget eller köpa ett befintligt företag. Det är faktiskt inte självklart att det alltid är bäst att starta eget.

Har du väl bestämt dig för att köpa ett bolag dyker ofta denna fråga upp: Måste man göra en företagsvärdering när man ska köpa företag? Det korta är svaret är ja – du bör göra en värdering. Den ska dessutom vara gjord av en oberoende bolagsvärderare för att ge dig rätt grund att stå på.

Här kommer några tankar om företagsvärderingar och företagsköp.

Köpa företag eller starta nytt?

Att köpa ett företag kan vara ett bra alternativ till att själv starta eget från grunden.

Om du väljer att starta nytt istället för att köpa ett befintligt företag gör det givetvis att du får full frihet att bestämma hur allt ska vara från början. Det kan vara inspirerande.

Men det finns tyvärr också många nackdelar jämfört med att köpa ett befintligt bolag. Bland annat underskattas ofta den investering som behövs för att erövra marknadsandelar. Sedan tillkommer varumärkeshantering i den lokala branschen och svårighet att rekrytera personal. För att inte tala om hur tufft det är att uppnå lönsamhet.

Därför väljer många att köpa ett företag istället för att starta nytt.

Fördelar med att köpa ett företag istället för att starta eget

När du förvärvar ett företag tar du kontroll över ett driftsförhållande som troligtvis varit lönsamt. Företaget har ett gynnsamt kassaflöde. Du får tillgång till befintliga kunder, ett gott rykte och varumärke. Du har anställda som är kompetenta och rutinerade i alla aspekter av verksamheten.

Det behövs givetvis pengar att förvärva ett företag. Troligtvis mer än vad det kostar att grunda ett nytt bolag. Å andra sidan slipper du mycket av den risk som det innebär att starta ett nytt bolag.

Som delägare i en existerande verksamhet har du också lättare att ta banklån för att investera i fortsatt expansion.

Dessutom kan köp av ett företag resultera i förvärv av speciella rättsliga skydd som patenträttigheter eller immateriella rättigheter, som kan vara enormt lukrativa.

Att köpa ett företag med företagsvärdering

Allt detta låter bra, men det är givetvis inte heller utan risk att köpa företag.

Ska du köpa ett befintligt bolag bör du börja med en företagsvärdering. Gör du det röjer du undan många av de obehagliga överraskningar som annars kan dyka upp längre fram.

Är du inte försiktig köper du grisen i säcken så att säga. Du kan missa fordringar, problem med medarbetare eller en föråldrad prissättning. I värsta fall köper du en verksamhet som inte kommer att överleva nästa räkenskapsår.

Funderar du på att köpa ett företag? Här kommer tre tips som har med värdering att göra:

1. Ta reda på det riktiga värdet

Den som vill sälja en verksamhet har incitament att försköna verkligheten och tona ner problemen. Var på din vakt om säljaren vägrar ge fullständig ekonomisk insikt eller om priset verkar ovanligt högt. Genom att göra en företagsvärdering kan du förebygga dessa risker och få ett rimligt pris på verksamheten. Gör du en bolagsvärdering innan du ska köpa företag får du svart på vitt vad som döljer sig bakom räkenskaperna.

2. Förhandla med en korrekt värdering i ryggen

Genom att göra en företagsvärdering innan du lämnar ett bud vid ett företagsköp har du ett bättre utgångsläge inför förhandlingen. För du bör förhandla! Genom att värdera företaget innan du köper det har du ett gott underlag för att lämna ett bud. Du vet hur högt du kan gå innan det inte längre är lönt att satsa.

3. Minska risken med rätt kunskap

Gör du en värdering innan du köper ett företag kan du samtidigt få insikt i andra former av hinder som kan finnas. Det kan röra sig om tillstånd, licenser och annat som måste vägas in i värderingen inför ett köp. Gör du inte det finns risken att du får obehagliga överraskningar där verksamheten kostar mer i slutändan än vad du betalar i samband med köpet.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Formuläret är ur funktion, mejla christoffer@nielsenvaluationgroup.com eller ring 0763043437

´
´