Hur värderas ett bolag? Syftet med en företagsvärdering

Hur värderas ett bolag?

Företagsvärdering kan beskrivas som en process som syftar till att bestämma bolagets ekonomiska värde.

När behövs företagsvärdering?

Man kan använda företagsvärderingen för att utföra flertalet olika transaktioner, allt från utköp av delägare till att sälja hela bolaget, eller för skattemässiga skäl, bodelning vid arv eller skilsmässa.

 Risker med att värdera onoterade bolag

Man ska dock vara medveten om riskerna med att värdera företag som inte är börsnoterade. Det finns ingen trovärdig statistik att utgå ifrån när man arbetar med marknadsvärdeingsmetoden. På börsen, där aktier i företag köps och säljs, bokstavligt talat varje sekund, så finns inte detta problemet, då har man har tradinghistoriken.

Värdering av privata företag innehåller därmed något mer spekulation, och flera värderingsmetoder bör kombineras för att lyckas uppnå en trovärdig slutsats. Det största misstaget man kan göra i sammanhanget är att utgå ifrån en marknadsvärdering (endast), alltså en företagsvärdering som endast baserar sig på marknadsvärderingsmetoden utan att blanda in flera värderingsmetoder.

En bolagsvärdering kan anses som en bra utgångspunkt, eller ”range” för var det slutliga transaktionspriset kan hamna på, eller i ”vilka områden” det första budet bör läggas i. Givetvis kan man också använda en bolagsvärdering för att förstå hur pass bra eller dåligt ett bud är, som man redan fått.

Hur värderas ett bolag?

De mest välkända värderingsmetoderna är DCF, eller diskonterat kassaflöde, substansvärderingsmetoden, och den nyss nämnda ”infamous” marknadsvärderingsmetoden. Det finns fördelar och nackdelar med alla av dessa metoder, men de bör alltid kombineras, om företagsvärderingen ska kunna uppfattas som trovärdig. Visserligen kan man leka runt lite med de gratis mallar som finns online, eller ladda ner en kalkylator i excel, men detta blir sällan användbara företagsvärderingar.

Kassaflödesmetoden, eller Diskonterat Kassaflöde (DCF, Discounted Cash Flow)

Kassaflödesmetoden, alternativt diskonterat kassaflöde är visserligen relativt välkänd som värderingsmetod men den är både spekulativ och forecast heavy. Den kan bara ta hänsyn till förväntade intäkter, inte faktiskt intäkter. När oförutsedda saker händer så blir det ofta problematiskt, då kassaflödesvärderingar har många rörliga delar.

DCF gör flertalet kalkylerade gissningar, som är baserade på projekteringar. Det är lika spekulativt som det låter och används därmed främst i bolag, som även dem är spekulativa, vilket är startups. Pengar idag är mer värt än pengar imorgon, enligt konceptet av ränta. Kassaflödesmetoden diskonteras med en kalkylränta, vilket gör den till just diskonterad. Denna kalkylränta är ofta väldigt hög, eftersom riskerna med spekulativa företag är väldigt höga.

Olika sätt att mäta kassaflöde

Utöver det, så finns det många olika sätt att mäta kassaflöde på. Tyvärr så är det vanligt att man inte är fullt så ”ärlig” som man borde vara. Jag väljer att sätta ärlig inom citationstecken eftersom det är lite av en definitionsfråga. Den enda definitionen man bör använda är post tax net profit, men det är tyvärr väldigt vanligt, främst med amerikanska startups, att hopplöst överdriva sitt kassaflöde. Detta med allt från gross profit, till EBIT, till EBITDA, till SDE, (Sellers Discretionary Earnings) till pre tax net profit, och slutligen då, det enda som man egentligen bör använda, post tax net profit.

DCF används ofta i start-ups

Diskonterade kassaflödesmetoden är väldigt forecast heavy. Den förlitar sig mycket på framtida projektioner som är i princip omöjliga att kvalitetssäkra på ett tillfredsställande sätt. Börjar siffrorna avvika så blir det lätt många fel, då DCF har lite för många rörliga delar. Diskonterade kassaflödesvärderingar används därmed främst i startups, där hela företaget är spekulativt. I traditionella och mer etablerade företag, så försöker man ofta välja mindre spekulativa värderingsmetoder.

Företagsvärdering kan ske med flera olika metoder.

Företagsvärderingar baserade på tillgångarna (substansen)

En företagsvärdering som är baserad på tillgångarna, eller substansen ”anser eller fastställer” företagets värde som värdet på tillgångarna, om man översimplifierar.

Manuell värdering

Man kan ta siffrorna från senaste årsredovisningen, alternativt värdera tillgångarna manuellt. Det finns mycket regler och principer kring hur tillgångar ska bokföras i balansräkningen. Det är framför allt dyra och gamla maskiner som behöver värderas manuellt, där man inte kan ta värdet direkt från balansräkningen eftersom de är avskrivna.

Mindre tillgångar oviktiga

För tillgångar som precis köpts så finns det sällan anledning att göra en manuell justering från bokfört värde, utan det är just de dyra och avskrivna maskinerna som man behöver fokusera på. Mindre småverktyg och annat kan man strunta i, då detta inte påverkar nålen i en bolagsvärdering. Man kan dra en referens till 80/20 regeln där man bör lägga fokus på rätt saker, vilket alltså är det stora, gamla, dyra och avskrivna maskinerna, alternativt andra tillgångar.

Eget kapital en sista utväg

Eget kapital är förenklat tillgångarna minus skulderna. Om man översimplifierar, så kan man beskriva det som om man skulle sälja av tillgångarna och betala företagets skulder. Det är lite av ett worst case scenario, om allt skulle gå åt pipan. Om detta sker hastigt så får man ibland sämre betalt för sina tillgångar, om t.ex. en konkursförvaltare blir tvingad att sälja maskinerna till en maskinhandlare.

Hur värderas ett bolag med marknadsvärderingsmetoden?

Ersättningsvärde är vad som generellt är erkänt som det mest korrekta. Det är väldigt likt marknadsvärdet, men med skillnaden att kostnad för installation och transport ingår. Det är såklart inte alltid detta ens behöver appliceras, så därmed är det inte ovanligt att ersättningsvärde och marknadsvärde är samma sak.

Konkursförvaltare

Företag där det kommit till kännedom i branschen eller i staden att de är finansiellt stressade får tyvärr ofta lite påbackning vid förhandlingsbordet. När det finns ett tillfälle att göra en affär till bra pris så brukar det locka konkurrenternas intresse. Detta sker vanligen hos konkursförvaltare och liknande. Det finns sällan tid till att vänta ut rätt köpare, utan när tillgångarna hamnat hos konkursförvaltaren, eller till och med även innan, när företagaren själv försöker likvidera företaget och dess tillgångar, så appliceras likvidationsvärderingsmetoden istället. Där finns en ”lack of marketability discount”.

Värderingsmetoder som är baserade på inkomster

Vinstmultiplar är en vanlig term för privata företag, medans P/E-tal är motsvarande term för börsnoterade bolag. P/E står för Price / Earnings, eller pris på aktierna i förhållande mot intäkterna som de generar på ett bokslutsår. När det finns en stark framtidstro, så skapar marknadens tro en ökad eftefrågan på aktien, och då stiger priset och även P/E-talet. Det må vara lite ironiskt att aktien som en följd av det, då börjar generera mindre avkastning procentuellt räknat.

 Privata bolag

När det gäller privata bolag så behöver man ibland ta hänsyn till ägaren och den potentiella avgången. Det kan med andra ord bli aktuellt med nyckelpersonsrabatt. Detta är relaterat till de personliga relationer som ägaren av företaget har, samt kunskapen och mycket annat. Om man vill minska på en nyckelpersonsrabatt så kan det vara bra att inkludera fler i alla arbetsmoment som man utför, och även dokumentera sina processer. Detta gör företaget mindre beroende av ägaren, ledaren, VD:n eller vem det nu än må vara. Det ska dock nämnas att de flesta företag inte får nyckelpersonsrabatt.

Kombinera flera värderingsmetoder av företag

Att värdera ett företag på intäkter är ofta ett bättre val än de flesta andra metoder. Men ingen företagsvärdering kan bli bra utan att kombinera flera värderingsmetoder, då det för lätt kan bli missvisande annars. Om man dock endast har råd med att göra en enklare värdering, så borde den värderingen i så fall vara baserad på just intäkterna.

Stämningar och tvistemål. Hur ser domstolar på företagsvärderingar?

Att hamna i tingsrätten är ganska tillfredsställande för seriösa företagsvärderare, för här kan man urskiljas från de värderingar som inte håller den kvaliteten som det påstås. Man kommer tyvärr ganska lätt undan med en onlinevärdering om man inte har en motpart som förstår skillnaden. I domstolar kommer man som tumregel aldrig undan med en dålig, korrupt, eller på annat sätt ”fuskande” företagsvärdering. Onlinevärderingar sållas bort väldigt snabbt i tingsrätten och även värderingar som är partiska.

Hur värderas ett bolag i bodelning och skilsmässa?

Fair market value är en princip som direktöversatt till svenska betyder rättvist marknadsvärde, vilket inte är att förväxla med marknadsvärderingsmetoden. I USA finns det även något som heter fair value, vilket är ett juridisk definition, alltså legislation in certain jurisdictions, främst de demokratiska delstaterna, men även vissa republikanska delstater. Inom fair value får man inte ge rabatt för minoritetsägarskap, nyckelpersonsrabatt eller applicera likvidationsvärderingsmetoden.

Due diligence fungerar som en besiktning av företaget

En due diligence är en ”genomgångs-process” av företaget innan transaktionen. Den är menad att hitta brister och felaktigheter, lite som en besiktning av fordon. En light version av detta brukar ingå i en företagsvärdering, men den är inte att defineiras ens som en due diligence. Man brukar gå igenom saker så som, avtal, ev skyldigheter juridiskt och ekonomiskt, ev fusk med miljö, pengatvätt eller annat.

Köparen ska anlita företag för due diligence

Slutligen så ska en due diligence bekräfta vad säljaren påstått. Därmed så är det alltid köparen som ska anlita ett företag för att göra en due diligence. Vanligen ska även köparen betala för den. I vissa unika fall, där säljaren påstår saker som köparen inte tror på, så kan man förhandla fram något annat, att säljaren ska vara med och betala för det, t.ex.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig, och få 30 min inledande konsultation

Vi besvarar 90% av förfrågningarna inom 2h. Du blir bara kontaktad en gång, vi har inga nyhetsbrev eller kundundersökningar. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar.

´
´