Hur går en företagsvärdering till?

Företagsvärdering är en process som avser att fastställa företagets mest troliga transaktionspris. Det är till skillnad från exempelvis MSRP eller Manufacturer Suggested Retail Price inget utgångspris.

Företagsmäklare brukar använda sig av ett begärt pris. De kommunicerar detta på olika sätt, men vanligen så finns det stor prutmån på detta. Den kan vara väldigt stor. Det är lite av ett förhandlingsspel, ett spel som jag personligen inte är speciellt intresserad av. När transaktioner sker till konkurrenter, kunder och leverantörer handlar det sällan om denna typ av spel.

En företagsvärderare ska vara helt oberoende. Hen ska gärna träffade båda parter i enrum, alternativt tillsammans. Detta tillför förtroende för värderingsprocessen.

Företagsvärdering kan vara förenat med starka känslor ibland. Det gäller särskilt när någon har gjort stora uppoffringar i sitt liv utan att lyckas, eller vid skilsmässor, arv och bodelningar.

På andra sidan spektrumet kan det finnas trevliga överraskningar för företagare som lyckats. Tänk dig att ha jobbet som ”ringa upp jackpott-vinnare på Svenska Spel”. Jag ser mitt jobb så ibland när jag levererat en del riktigt höga värderingar. Det är väldigt roligt.

Så hur gör man egentligen en företagsvärdering? Här följer en kort sammanfattning.

Varför gör man en företagsvärdering?

  • Som underlag för skilsmässor, arv och bodelning
  • Som underlag för skattefrågor
  • För att köpa ut delägare, eller ta in nya delägare
  • För interna transaktioner – sälja ett bolag inom koncernen
  • När man ska förvärva eller sälja ett företag

Hur går en företagsvärdering till?

Så här kan det gå till när man gör en företagsvärdering:

1. Kontakt

Kunden kontaktar en företagsvärderare, exempelvis via formulär, email eller telefonsamtal.

Kunden beskriver sina behov. Det är alltid roligt att få hjälpa en kund med ett stort problem, eller att få ge goda nyheter till kunden. Jag själv tycker även det är roligt att hantera krångliga situationer.

Vad som dock inte är lika trevligt är när potentiella kunder kontaktar oss av fel anledningar. Det är när de på ren svenska vill ha en korrupt företagsvärdering som passar deras narrativ. Sedan vi införde, implementerade och tydligt börjat kommunicera vår antikorruptionspolicy har vi minskat dessa förfrågningar med i princip 100 procent.

2. Kunden delar med sig av information

När kunden valt leverantör av företagsvärdering. Så brukar kunden maila över sin årsredovisning. Alternativt skriver kunden ut den och har den redo för oss när vi kommer och besöker.

Hur går en företagsvärdering till? Intervju

Intervju är en viktig del av en företagsvärdering. Det ska inte ses som ett förhör utan är snarare ofta ett ganska trevligt samtal över en kopp kaffe.

3. Intervju och besiktning

Under besöket hos kunden genomför vi en intervju och besiktar företaget. Ofta finns det inte så mycket att besikta, men i vissa fall finns det avskrivna maskiner att gå igenom. Även om så inte skulle vara fallet och om zoom-möten må ha blivit mycket mer accepterade nu under pandemin är det fortfarande ett faktum att man får en helt annan insyn i företaget när man besöker det.

Man får också en betydligt bättre kontakt med företagaren när man träffar honom eller henne i verkligheten, på plats hos företaget i fråga.

Intervjun är inte ett förhör, utan snarare en konversation. Detta samtal används sedan för normaliseringen av årsredovisningen. Det betyder man ska fastställa vad som är representativt för företaget och göra justeringar i årsredovisningen därefter.

4. Värdering

Nu har företagsvärderaren all information som behövs och värderingen kan nu slutföras. Det kan ta allt från några dagar till några veckor beroende på hur enkel den är och hur mycket företagsvärderaren har att göra.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig, och få 30 min inledande konsultation

Vi besvarar 90% av förfrågningarna inom 2h. Du blir bara kontaktad en gång, vi har inga nyhetsbrev eller kundundersökningar. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar.

´
´