En guide till företagsvärdering

En guide till företagsvärdering

Vad innebär det att värdera bolag? En guide till företagsvärdering

Bolagsvärdering är processen som fastställer bolagets ekonomiska värde vid en transaktion. Detta kan gälla hela företaget, eller bara delar av det, alternativet enskilda aktier. Man kan också värdera enskilda enheter av företaget. Om man kalkylerat fram att vissa enheter i företaget är mer lönsamma än andra, så kan det tänkas vara aktuellt att sälja av dessa.

Gratis företagsvärdering

Det finns flera alternativ för gratis företagsvärdering. Dels online och dels kalkylatorer i Excel som kan man ladda hem och som har olika modeller med olika kalkyler. Har man inte råd med en riktig värdering så kan man börja med att testa de som är gratis först.

Här ger vi dig en guide till företagsvärdering och de olika värderingsmetoderna.

Marknadsvärdering jämför med liknande företag

Grundstenen i marknadsvärderingens formula och modell är jämförelse mot andra liknande företag. Det finns alltså ingen kalkyl på samma sätt som med t.ex. avkastningsvärdering eller diskonterat kassaflöde, där man använder en kalkylator i Microsoft Excel.

Risker med marknadsvärdering

Det är i praktiken dock mer eller mindre omöjligt att på ett trovärdigt sätt använda, mallar, modeller, kalkylator eller excel för att göra en marknadsvärdering av kvalitet. Inte om den ska gå att förlita sig till den nivå att den kan användas som underlag för en transaktion. Därmed så kan man inte få fram ett så kallad intrinsic value med marknadsvärderingsmetoden. Man får istället fram något som snarare kan kallas estimering av marknadsvärde. Skillnaden är att ingen kalkyl värd namnet ligger bakom.

Andra risker med att använda marknadsvärderingsmetoden:

* De andra företagen som man använder som underlag görs så efter deras asking price, alltså begärt pris. Slutgiltigt transaktionspris kan skilja sig mycket när gäller företagstransaktioner, betydligt mer än vad någon utomstående kanske tror. Det är köparens marknad.

* Man vet sällan värdet på tillgångarna eller hur lönsamt företaget är. I Sverige och Norge kan man dock ofta få fram denna information via gratistjänster på nätet. Sådana finns däremot inte i USA eller Storbritannien, där denna informationen inte får anges publikt av någon annan än ägaren av företaget. I Storbritannien ser man dock balansräkningen, och på riktigt stora företag syns även resultaträkningen på samma sätt som i Sverige och Norge. I USA syns ingenting alls. Det är delvis är anledningen till denna hetska debatt om hur mycket pengar Donald Trump egentligen har, och har haft. Annonserna går sällan att lita på som en grund för en marknadsvärdering då de ofta anger kassaflöde och annat, om ens något överhuvudtaget.

Tips på vidare läsning: Därför fungerar marknadsvärderingar dåligt i praktiken.

Substansvärdering är tillgångar minus skulder

Om man översimplifierar så är substansvärdet lika med företagets tillgångar minus dess skulder. Detta missar dock att ta hänsyn till verksamheten och lönsamheten. Det blir alltså inte någon komplett företagsvärdering, utan endast en tillgångsvärdering.

Det finns få anledningar till varför man gör en sådan. De vanligaste är att man vill ha ett lågt värde, i t.ex. en skilsmässa eller bodelning. I en substansvärdering så struntar man i företagets immateriella värde.

Det finns få undantagsfall då detta kan göras, utan att bli fel. Det är när tillgången mer eller mindre är lika med verksamheten. Hotell, turistbåt och skidanläggning kan man argumentera för att det skulle vara ok, att göra en substansvärdering på. Vanliga konventionella företag, gör man nästan bara en substansvärdering på, om man önskar ha ett lågt värde, av någon anledning.

Likvidationsvärderingsmetoden som alternativ

Däremot om företaget inte går med vinst och inte gjort det på många år, då kan man justifiera att företaget endast är värt vad tillgångarna är värda. Om företaget är nära en konkurs eller redan gått i konkurs, så kan istället applicera likvidationsvärderingsmetoden. Den ger en rabatt på tillgångarna, eftersom de måste säljas hastigt, så som till handlare, kunder eller leverantörer. Konkursförvaltaren har sällan tid att vänta ut det sista kronorna utan allt ska skötas skyndsamt. Man får då inte ut samma pris på företagets tillgångar.

Avkastningsvärdering baseras på intäkter

Värderingsmetoder som är baserade på intäkter är bland de bättre att använda. Det finns två vanliga sätt att värdera företag efter intäkter.

1. Kassaflöde

Kassaflödesvärderingar mäter det som mindre företag ofta har ont om, vilket är kassaflöde. Till skillnad från stora företag så kan de inte låna pengar till bra ränta osv, utan riskerna är för höga. Därmed blir likviditeten ofta ett problem. Det som är riskfyllt med att värdera kassaflödet istället för avkastningen är att den lätt kan manipuleras, och tro det eller ej, inte ens är något som Skatteverket ens mäter, eller som behöver rapporteras i årsredovisningen. Mer om detta, i nästa stycke.

Kassaflöde kan också mätas på många olika sätt, så som EBIT och EBITDA, medans det enda korrekta sättet att mäta kassaflödet på, är nettokassaflödet. Om man ska betala interest, taxes, och amortization så kan man inte bara räkna bort det. Detta blir givetvis felaktit. Däremot depreciation tillhör mer avkastningsvärderingsmetoden.

2. Avkastning

Avkastningsvärdering bygger på all metodik, regler, lagar och annat från hur redovisning ska skötas och utföras. Kassaflödet är inte relevant, utan här ser vi mer på det bokförda värdet. Skillnaden är att man t.ex. säljer av ett stort lager och många dyra maskiner och andra tillgångar, så blir kassaflödet riktigt högt, medan avkastningen inte blir det. Det är därmed svårt att manipulera avkastningen men lätt att manipulera kassaflödet.

Baserad på historiken i bolaget

Avkastningsvärderingsmetoden kan användas ensamt i vissa fall, men allra helst ska den användas i kombination med andra värderingsmetoder. Grundmetoden av avkastningsvärdering, är relativt simpel, men trots det relativt bra. Ovan nämnda kassaflödesmetod är mer komplicerad och har mer rörliga delar som kan fallera. En avkastningsvärdering skall också (till skillnad från kassaflödesmetoden) till större del baseras på historik avkastning, inte framtida projektioner.

Normalisering av årsredovisningen

Det som skiljer seriösa företagsvärderare från oseriösa är att de seriösa alltid utför en korrekt och extensiv normalisering av årsredovisningen. Sedan har vi också ett mellanting som främst gäller företagsmäklare i USA, där de tar bort stora delar av de kostnaderna som företaget haft under året på sin P&L och sedan kallar det för normalisering.

Viktigt med grundarbete

En normalization of the financials kan och ska endast göras av någon obereonde, och det gäller även resten av företagsvärderingen. Att utföra själva kalkylen (själva företagsvärderingen), tar egentligen bara några minuter. Precis som det bara tar några minuter att lackera en bil. Det är grundarbetet innan som tar all tid, och som krävs om det ska bli bra. I fallet av företagsvärdering så är detta att normalisera årsredovisningen, och det ska göras noga om värderingen ska bli bra. Detta står för ca 90% av arbetet.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig, och få 30 min inledande konsultation

Vi besvarar 90% av förfrågningarna inom 2h. Du blir bara kontaktad en gång, vi har inga nyhetsbrev eller kundundersökningar. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar.

´
´