Fördjupning: Anledningar att göra företagsvärdering

foretagsvardering7

Anledningar till att göra en företagsvärdering

  • När man planerar att skilja sig
  • När man får ett arv, som innehåller ett företag
  • Ge nyckelanställda aktier som kompensation
  • Förvärv av andra företag
  • Sälja ditt bolag
  • Utköp av delägare
  • När man tar in en ny delägare
  • Tvistemål

Fördjupning i anledningar till företagsvärdering

Här går vi igenom 9 situationer då en bolagsvärdering är önskvärd.

1. Företagsvärdering i tvistemål

Enligt Small Business Administration, vilket ungefär är USA:s motsvarighet till Almi, blir i snitt 36 procent av alla företag stämda varje år. Detta må låta som en mycket hög siffra, och det är det också. Jag skulle tro att det endast handlar om bråkdelar av det i Sverige. I USA betalar man för sina advokater själv, även om man vinner.

Därmed så finns det tyvärr många som utnyttjar rättssystemet med SLAPP lawsuits, och löjliga stämningar. Förhoppningen för dem är att småföretagarna ska göra en förlikning till en lägre summa än vad de kostar att slåss i domstolen. Vänligen notera ordvalet noga här. De hoppas att förlikningen ska vara billigare än advokatkostnaderna. Ironiskt nog har det inte någon relation till vad som man egentligen blivit stämd över, eftersom det ändå inte är en ”riktig stämning”.

I USA krävs dock inget aktiekapital för varken LLC eller Corporations. Så om man vet vad man håller på med så skapar man helt enkelt bara en företagsstruktur. Det är det operativa bolaget inte har större tillgångar än skulder. Så gör jag själv både i Sverige och USA, vilket betyder att jag har 2 AB i Sverige, och 3 LLC i USA. Skulle någon stämma mig så finns det inget att hämta. Detta är helt lagligt och moraliskt. Dessa typer av stämningar är som tur är mycket ovanliga i Sverige.

Angående värderingar av företag i tvistemål så bedömer domstolen ofta kvaliteten på värderingen noga. Detta är väldigt tillfredsställande för seriösa företagsvärderare. Jag skulle vilja använda uttrycket att man drar ned byxorna på de som är oseriösa, men som kanske istället gjort ett bra jobb med det estetiska och fyllt värderingsdokumentet med generell information.

2. Försäljning eller köp av ett bolag

Det är ingen hemlighet att köpare och säljare ofta ligger på var sin sida åsiktsmässigt när det kommer till värderingen av företaget. En sanning är ofta dock något mer brett accepterad. Det är att köparna är redo att betala för ”riktiga värden”. Givetvis kan man argumentera i all oändlighet angående vad som är riktiga värden, men tillgångar och bevisad lönsamhet är vad som refereras till här. Vissa säljare tror att de ska få betalt för sina blod, svett och tårar, samt den tiden dem lagt ner, och allt de uppoffrat för företaget. Detta stämmer tyvärr inte. Säljarna får betalt för den bevisade lönsamheten, och tillgångarna.

Det blir lätt för mycket känslor inblandade. Det är därför en oberoende och professionell företagsvärdering behövs. Rationalitet skall regera över känslor i företagstransaktioner.

3. Bra beslutsfattande

Vi börjar detta stycket med ett citat från en gammal chef till mig, som för många år sedan köpte upp flertalet avskrivna maskiner. ”Det finns inget lättare än att lura ekonomer”. Det är viktigt att påpeka att det inte var han själv som hade föreslagit affären. Han hade blivit kontaktad av ledningsgruppen alternativt konkursförvaltaren (jag kommer faktiskt inte ihåg)  i ett större bolag, som ville sälja tillbaks en maskin till oss, som kunden hade köpt för många år sedan, och numera var helt avskriven. Affären gick loss på ”cents on the dollar”. Denna maskinen sattes sedan genom produktionslinjen där den blev totalrenoverad och oskiljbar från en ny maskin. Den såldes sedan till en annan kund med en rabatt på 20 procent.

Det kan för övrigt nämnas att detta var väldigt dyra maskiner, så 20 procent var ingen struntsumma i sammanhanget. Båda köparen och säljaren har tackat för den mycket fina affären efteråt, och min gamla brukar skratta när han berättar historien. Säljaren tackar för att de fick betalt för något som på pappret var värdelöst, och köparen för den fina rabatten. Kostnaden för att renovera maskinen låg på kanske 25 procent av nypriset, så det var en mycket god affär.

Vad är lärdomen som är relaterad till företagsvärdering? En substansvärdering av ett företag är inte alls lika med det egna kapitalet. Värdefulle maskiner som är avskrivna måste skrivas upp i företagsvärderingen. Man kan dock strunta i alla småverktyg och liknande, utan det är framför allt de riktiga dyra och gamla maskinerna där det finns god chans till ett högre marknadsvärde än bokvärde.

4. Effektiv successionsplanering

Successionsplanering refererar till överlämnandet av ledarskap. Detta är vanligt inom familjeföretag när man lämnar över till barnen. För många företagare är detta ett stolt ögonblick, och efterlängtad ledighet brukar vänta den förmodat äldre företagaren. Successionsplanering handlar mycket om just själva överlämningen av allt det praktiska, och det brukar gå smidigare om företagarens barn arbetar i företaget sedan tidigare. Det juridiska brukar vara relativt enkelt, för en gångs skull.

Här behövs en företagsvärdering för att göra en rättvis fördelning mellan barnen. Ibland har barnen inte råd att köpa ut varandra, och då kan det bli väldigt känsligt inom familjen, som ibland leder till att man ”gör affärer på ett visst värde” för att ta sig ur den situationen. Även om motparten är din familjemedlem, så ska man fortfarande göra en korrekt företagsvärdering, för att åtminstone veta företagets värde.

Sedan kan man lägga det som ett skuldebrev, som ska betalas först när en viss person går bort, alternativt låta det syskonet som inte arbetar i bolaget, ändå ha ett ägarskap. Man kan avtala bort rösträtten för dessa aktier. Man brukar dock inte använda dem termerna för privata bolag, utan man brukar då bara säga att det icke aktiva syskonet blir en tyst delägare.

5. För att finansiera bolaget

Många finansiärer, både privata och institutionella, ser gärna att företaget är värderat, om de ska finansiera det. Storbanker har ibland sina egna modeller för kassaflöde, men kassaflöde säger lite om företagets värde vid en försäljning. Andra investerare har ofta sina egna avkastningskrav, men även dessa säger lite om företagets värde vid en eventuell försäljning av bolaget. Det är inte alltid nödvändigt att göra en företagsvärdering för att ta in finansiering, men det ökar din trovärdighet.

6. Av skatteskäl

När ”något” (vi återkommer till den definitionen strax) transfereras mellan privat och bolag, så blir det alltid skattebelastat. Det kan vara allt från pengar som tas ut, vilket beskattas som lön eller utdelning, till att man använder företagsbilen privat, vilket blir förmånsbeskattat. När detta ”något” är ett företag, så kan det bli föremål för en vinstbeskattning, om det t.ex. är ett dotterbolag som ägs av moderbolaget, när moderbolaget ska säljas och dotterbolaget behållas.

Nu ska vi kanske inte ge råd här, hur man undviker skatter, men om man vill göra en transaktion som den ovan nämnda, så bör man hålla nere vinsterna i bolaget upp till transaktionen, för att sedan kunna göra hur mycket vinst som helst. En bra företagsvärderare ska dock utföra normalisering av årsredovisningen, och då justeras allt sådant här, för, om man gör ett korrekt jobb det vill säga.

7. Lösa konflikter mellan delägare

Runt hälften av alla äktenskap leder till skilsmässa. Siffrorna ser gissningsvis likadana ut för partnerskap när man driver ett företag tillsammans. Det blir lätt dispyter om vem som arbetar mest, vem som utnyttjar företagets resurser mest privat, vem som drar in mest affärer osv. Detta leder till att parterna vill köpa ut varandra, alternativt bli utköpta.

Ibland vill båda bli utköpta och då brukar man sälja företaget istället. Ibland vill båda köpa ut den andra, men de är oense om värderingen. Det vanligaste är dock att man på förhand har samma idé om vem som ska köpa ut vem, men att det däremot finns olika idéer om vad företaget är värt. Det blir ibland heta känslor när man som utomstående part kommer in i konflikten mellan delägarna.

8. Exitstrategi eller exit planning

En exitstrategi går ut på att förbereda sig för att göra en exit från företaget. Det är ofta en god idé att dels rensa i företagets lokaler rent fysiskt. På simpel svenska betyder det ungefär samma sak som att göra en visningsstädning när bostaden ska säljas. Många industriföretag och andra ”blue collar”-företag kan ibland ha ”stora högar” med gamla rostiga reservdelar osv som ligger utspridda överallt. Det är inget fel med att ha det, men man bör åtminstone ha det lite snyggt placerat när en köpare går igenom lokalen.

Vad som dock är viktigare än att ha det rent och snyggt fysiskt är att ha det rent och snyggt i papperna. Detta syftar till årsredovisningen. Ta bort sportbilen som är registrerad på företaget och ta bort lånen som mellan dotterbolag, ägarna och annat.

Vad som sedan är ännu viktigare än att ha det rent och snyggt, både fysiskt och i papperna, är att alla maskiner ska fungera. Eftersatt underhåll är ett dåligt tecken. Det behöver inte nödvändigtvis vara fysiska maskiner, utan det kan vara även vara metoden som företaget sparar viktiga dokument på, eller följer upp med kunder och liknande saker.

Vad som är ännu viktigare än allt det ovan nämnda är föga förvånande… lönsamheten. Den största komponenten av exit planning är att öka lönsamheten under ett flera år innan transaktionen troligen sker. Detta kan ske både på legitima sätt, och på icke legitima sätt.

Att anstränga sig hårdare, skära bort allt onödigt ”fett” och slöseri, är legitima sätt. Att förändra kreditgivningen, och förändra hur vissa affärer sker med andra bolag som du själv äger, tillhör de mindre legitima sätten att öka lönsamheten. De legitima sätten är bland det finare man kan göra inom entreprenörskap, medans det icke legitima sätten, är något som en kvalificerad företagsvärderare ska justera för.

9. Försäkringsskäl

Detta är ovanligt, men det händer att man behöver värdera ett företag i ett försäkringsärende. Ofta handlar det då om företag som inte längre finns. Det i sig skapar en större mängd komplikationer och svårigheter för företagsvärderingen. Det kan t.ex. handla om en industri som brunnit ner, en föreläsare som gått bort, eller något helt annat.

Funderar du på ett billigare alternativ eller till och med göra värderingen själv?
Inget stoppar dig, men...

Du riskerar att förlora i domstol, om värderingen inte är vattentät.

Du riskerar att aldrig lösa konflikten, vilket kan skada relationen med din motpart.

Du riskerar att bli förd bakom ljuset när du köper in eller ut dig från ditt delägarskap.

Berätta för oss hur vi kan hjälpa dig, och få 30 min inledande konsultation

Vi besvarar 90% av förfrågningarna inom 2h. Du blir bara kontaktad en gång, vi har inga nyhetsbrev eller kundundersökningar. Vår prisnivå är ca hälften av vad de fyra stora kostar.

´
´